Jestem fachowcem – mogę więcej! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Jestem fachowcem – mogę więcej!

Tytuł projektu:
Jestem fachowcem – mogę więcej!

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Gmina Miasta Toruń - Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 2 432 793,72 zł
Kwota dofinansowania: 2 189 514,34 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (5%), wkład publiczny pieniężny i niepieniężny (10%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
20.09.2021 r.

Termin realizacji:
2.11.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 641 uczniom z 4 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży/kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 43 nauczycieli, a także doposażenie szkół.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, a także u pracodawców. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w kursach, a także w studiach podyplomowych.

W projekcie uczestniczą:
 •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum, Branżowa Szkoła I-go stopnia;
 •  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
 •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
 •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia.  

Działania:
•    kursy dla uczniów nadające kwalifikacje;
•    kursy dla uczniów podwyższające kompetencje;
•    staże zawodowe dla uczniów;
•    szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
•    wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczniowie odbędą 150-godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2 322 zł. Część kursów prowadzonych będzie w szkołach uczestniczących w projekcie, a część zlecana będzie podmiotom zewnętrznym.

Kursy dla uczniów:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych – kurs obsługi kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, kurs operatora wózka widłowego, kurs przedłużania włosów metodą 2/3, kurs barberski.
 2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – kurs nadający uprawnienia SEP do 1 kV, kurs kosztorysowania, kurs florystyczny, kurs spawalniczy, prawo jazdy kat. B, kurs AutoCAD.
 3. Zespół Szkół Technicznych – kurs światłowodowy, kursy nadające uprawnienia: elektryczne do 1 kV, operatora wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarek, operatora suwnic, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS, kurs obsługi Excela, kurs ERP, kurs AutoCAD, kurs obsługi drona, kurs z zakresu obsługi programu C-GEO, kurs obsługi WinKalka i Mikromapy, EWmapy, Turbomap, szkolenia ECDL CAD projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D.
 4. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – kursy: finger food menu, kuchnia wegańska i wegetariańska, kuchnia otwarta: deserowe ABC, desery z owocami w monoporcjach, kurs na przewodnika po Toruniu, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs stewardesy i stewarda, kurs rezydenta turystycznego, kurs cukierniczy, kurs Carvingu I stopnia.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie – sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Planowane rezultaty:
• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy ponieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 563.
• Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych – 438.
• Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 133.
• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców – 105.
• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 43.
• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 5.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń
www.zse.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Technicznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ścieżka w powstającym parku kieszonkowym
  Eko, Miasto
  Wydział Środowiska i Ekologii ogłosił kolejny przetarg na wykonanie nowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla czterech nowych parków kieszonkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu: fasada szkoły podstawowej nr 28, zielona z kolorowymi rysunkami
  Miasto
  Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń, a podwyżki wynagrodzeń obejmą także pracowników niepedagogicznych miejskich szkół i przedszkoli w Toruniu.
 • Pracownicy Grupy Maflow pomagają Ukrainie
  Biznes, Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Pomoc zostanie skierowana do Łucka - partnerskiego miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła pw. św. Józefa
  Miasto
  Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Działki na Jarze sprzedane
  Biznes, Miasto
  Dwie działki pod domy jednorodzinne na osiedlu JAR mają nowych właścicieli
 • Miasto
  21 marca obchodzimy światowy dzień solidarności z osobami z trisomią 21. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
 • Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
 • W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego "Dyktando Toruńskie". Uczniowie szkół podstawowych zawalczyli o Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia.
 • Wiosną jeszcze bardziej zachęcamy do skorzystania z kulturalnej oferty Torunia. W marcu warto zajrzeć chociażby do Centrum Sztuki Współczesnej! Toruńskie CSW Znaki Czasu są w formie i doceniają to krytycy. Instytucja znalazła się na drugim miejscu w kategorii Galerii Samorządowych tegorocznego rankingu galerii opublikowanego przez tygodnik...
 • Grunty znajdują się przy ul. Łódzkiej 148, Włocławskiej 103 oraz Podgórskiej 36–40 i Dwernickiego 3-7.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku.
 • Wraz z początkiem wiosny MZK Toruń ogłosiło czasową obniżkę cen na Samoobsługowej Stacji Paliw MZK.
 • Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".