Dwór dostępny | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Dwór dostępny

Tytuł projektu:
Dwór dostępny

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Centrum Kultury Dwór Artusa

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 166 126,69 zł
Wydatki kwalifikowane: 160 150 zł
Kwota dofinansowania: 160 150 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.08.2022 r.

Termin realizacji:
11.07.2022 r. - 15.06.2023 r.

Opis projektu:
„Dwór Dostępny” to kompleksowy projekt zmiany podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami, mający na celu zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Centrum Kultury Dwór Artusa oraz realizację kreatywnych wydarzeń, zapraszający osoby ze szczególnymi potrzebami do aktywnego w nich uczestnictwa. Zadanie było skierowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku, ale także mających inne specjalne potrzeby m.in.: osoby w spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i słuchowymi, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi, seniorzy.

Celem głównym projektu było umożliwienie funkcjonowania Dworu Artusa w taki sposób, by stał się on miejscem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cele szczegółowe:
- realizacja audytu dostępnościowego instytucji kultury;
- rozwój kompetencji pracowników w zakresie kompleksowo rozumianej dostępności;
- poprawa sposobu komunikowania o wydarzeniach, ułatwiająca dotarcie informacji do osób ze szczególnymi potrzebami;
- inwestycje w rozwiązania poprawiające dostępność instytucji oraz wprowadzenie udogodnień w zakresie korzystania z oferty kulturalnej;
- zaproponowanie publiczności zupełnie nowych wydarzeń kulturalnych integrujących jak najszersze grono zainteresowanych;
- włączanie osób ze szczególnymi potrzebami w działania instytucji (współkreowanie wydarzeń), również poprzez zatrudnianie pracowników ze specjalnymi potrzebami;
- poszerzenie aktualnej i rozpoczęcie nowej współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, związkami i nieformalnymi grupami, zrzeszającymi osoby ze specjalnymi potrzebami.

Działania:
- kompleksowy audyt dostępności Dworu Artusa: architektonicznej i cyfrowej;
- cykl szkoleń z zakresu poprawy dostępności dedykowanych pracownikom instytucji;
- realizacja inwestycji w infrastrukturę dostępnościową poprzez modernizację strony internetowej; zakup m.in. totupointów; indukcyjnej pętli recepcyjnej; wideofonu; urządzeń FM wzmacniających dźwięk; słuchawek wyciszających; oznaczeń w tym tyflografik oraz opracowanie przedprzewodników;
- realizacja udogodnień w odbiorze oferty kulturalnej (m.in. audiodeskrypcja, tłumaczenie na Polski Język Migowy);
- wykreowanie i wdrożenie do oferty programowej instytucji nowych, w pełni dostępnych, wydarzeń: koncertów sensorycznych w ciemnościach z udziałem osób niewidomych i niedowidzących, nowego typu oprowadzania włączającego, cyklu warsztatów sensorycznych;
- działania partycypacyjne z partnerami zaangażowanymi do współpracy (m.in. organizacjami pozarządowymi);
- ewaluacja projektu i ocena zgodności jego realizacji z rekomendacjami zawartymi w audycie dostępności.

Rezultaty:
- wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz rekomendacji zawartych w opracowanym audycie dostępności; potraktowanie ich jako wytycznych nie tylko dla bieżącego, ale też dalszego funkcjonowania Dworu Artusa jako dostępnej instytucji kultury;
- wzrost kompetencji pracowników w zakresie obsługi, komunikacji oraz organizowania wydarzeń dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami;
- wprowadzanie udogodnień w zakresie promocji i komunikacji tj. teksty alternatywne, teksty ETR, ułatwiających dotarcie informacji do osób ze specjalnymi potrzebami;
- wprowadzenie udogodnień w zakresie infrastruktury, ułatwiających dotarcie na wydarzenia oraz bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z oferty Dworu Artusa;
- wdrożenie do stałej oferty programowej instytucji wydarzeń dostępnych;
- poprawa wizerunku instytucji jako miejsca włączającego osoby ze szczególnymi potrzebami.

Realizowane przedsięwzięcie było częścią projektu „Kultura bez barier”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Centrum Kultury Dwór Artusa

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Bulwar po kontroli NIK-u
  Miasto
  Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę inwestycji dotyczącej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Pozytywnie oceniono przeprojektowanie pawilonów, przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego oraz wydanie wymaganych decyzji i postanowień. Izba wskazała także obszary wymagające poprawy. Wśród nich konieczność powstania...
 • Pożegnanie Zbigniewa Przybysza
  Kultura, Miasto
  Przez ostatnie 40 lat działał na rzecz toruńskiej kultury i edukował młodych. 27 września 2023 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się odchodzącym na emeryturę Zbigniewem Przybyszem. Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i opowieści, ale przede wszystkim do podziękowań: - Dziekuję za Pana wieloletnią pracę na rzecz miasta, współpracę...
 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Miasto
  Na trzy dni (26-28 września 2023 r.) Toruń stał się europejską stolicą opieki długoterminowej. Odbywająca się w naszym mieście Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to największe wydarzenie dotyczące tego zagadnienia na Starym Kontynencie.
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: żołnierze pełnią wartę przy obelisku w dzień Polskiego Państwa Podziemnego
  Miasto
  27 września 2023 r. pod obeliskiem upamiętniającym konspiratorów Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK odbyły się obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Toruniu.
 • Prezydent Miasta Torunia informuje, że obywatele Ukrainy przebywający na terenie Torunia mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę inwestycji dotyczącej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Pozytywnie oceniono przeprojektowanie pawilonów, przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego oraz wydanie wymaganych decyzji i postanowień. Izba wskazała także obszary wymagające poprawy. Wśród nich konieczność powstania...
 • Od września 2023 r. Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” realizuje dwa programy rekomendowane: „Unplugged” oraz „Debata” w wybranych szkołach podstawowych w Toruniu.
 • Na trzy dni (26-28 września 2023 r.) Toruń stał się europejską stolicą opieki długoterminowej. Odbywająca się w naszym mieście Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to największe wydarzenie dotyczące tego zagadnienia na Starym Kontynencie.
 • Od czwartku 28 września br. wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy linii autobusowych nr 10 i 20. Zmiany uwzględniają wydłużoną trasę objazdową na Podgórzu.
 • Z okazji przypadającego 27 września Światowego Dnia Turystyki życzenia dla osób związanych z toruńską branżą turystyczną przekazał prezydent Michał Zaleski.
 • Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...