Dwór dostępny | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Dwór dostępny

Tytuł projektu:
Dwór dostępny

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Centrum Kultury Dwór Artusa

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 191 407 zł
Wydatki kwalifikowane: 160 150 zł
Kwota dofinansowania: 160 150 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.08.2022 r.

Termin realizacji:
11.07.2022 r. - 15.06.2023 r.

Opis projektu:
„Dwór Dostępny” to kompleksowy projekt zmiany podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami, mający na celu zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Centrum Kultury Dwór Artusa oraz realizację kreatywnych wydarzeń, zapraszający osoby ze szczególnymi potrzebami do aktywnego w nich uczestnictwa. Zadanie jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku, ale także mających inne specjalne potrzeby m.in.: osoby w spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i słuchowymi, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi, seniorzy.

Celem głównym projektu jest umożliwienie funkcjonowania Dworu Artusa w taki sposób, by stał się on miejscem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cele szczegółowe:
- realizacja audytu dostępnościowego instytucji kultury;
- rozwój kompetencji pracowników w zakresie kompleksowo rozumianej dostępności;
- poprawa sposobu komunikowania o wydarzeniach, ułatwiająca dotarcie informacji do osób ze szczególnymi potrzebami;
- inwestycje w rozwiązania poprawiające dostępność instytucji oraz wprowadzenie udogodnień w zakresie korzystania z oferty kulturalnej;
- zaproponowanie publiczności zupełnie nowych wydarzeń kulturalnych integrujących jak najszersze grono zainteresowanych;
- włączanie osób ze szczególnymi potrzebami w działania instytucji (współkreowanie wydarzeń), również poprzez zatrudnianie pracowników ze specjalnymi potrzebami;
- poszerzenie aktualnej i rozpoczęcie nowej współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, związkami i nieformalnymi grupami, zrzeszającymi osoby ze specjalnymi potrzebami.

Planowane działania:
- kompleksowy audyt dostępności Dworu Artusa: architektonicznej i cyfrowej;
- cykl szkoleń z zakresu poprawy dostępności dedykowanych pracownikom instytucji;
- realizacja inwestycji w infrastrukturę dostępnościową poprzez modernizację strony internetowej; zakup m.in. totupointów; indukcyjnej pętli recepcyjnej; wideofonu; urządzeń FM wzmacniających dźwięk; słuchawek wyciszających; oznaczeń w tym tyflografik oraz opracowanie przedprzewodników;
- realizacja udogodnień w odbiorze oferty kulturalnej (m.in. audiodeskrypcja, tłumaczenie na Polski Język Migowy);
- wykreowanie i wdrożenie do oferty programowej instytucji nowych, w pełni dostępnych, wydarzeń: koncertów sensorycznych w ciemnościach z udziałem osób niewidomych i niedowidzących, nowego typu oprowadzania włączającego, cyklu warsztatów sensorycznych;
- działania partycypacyjne z partnerami zaangażowanymi do współpracy (m.in. organizacjami pozarządowymi);
- ewaluacja projektu i ocena zgodności jego realizacji z rekomendacjami zawartymi w audycie dostępności.

Zakładane rezultaty:
- wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz rekomendacji zawartych w opracowanym audycie dostępności; potraktowanie ich jako wytycznych nie tylko dla bieżącego, ale też dalszego funkcjonowania Dworu Artusa jako dostępnej instytucji kultury;
- wzrost kompetencji pracowników w zakresie obsługi, komunikacji oraz organizowania wydarzeń dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami;
- wprowadzanie udogodnień w zakresie promocji i komunikacji tj. teksty alternatywne, teksty ETR, ułatwiających dotarcie informacji do osób ze specjalnymi potrzebami;
- wprowadzenie udogodnień w zakresie infrastruktury, ułatwiających dotarcie na wydarzenia oraz bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z oferty Dworu Artusa;
- wdrożenie do stałej oferty programowej instytucji wydarzeń dostępnych;
- poprawa wizerunku instytucji jako miejsca włączającego osoby ze szczególnymi potrzebami.

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.

Dane kontaktowe realizatora:
Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
sekretariat@artus.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Centrum Kultury Dwór Artusa

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Miasto, Sport
  Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy, który obchodzi 100-lecie istnienia, ma swoje korzenie w Toruniu. - Z korzeni dalej płynie to co najlepsze - powiedział podczas rocznicowej uroczystości prezydent Michał Zaleski, który otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZPN.
 • Miasto
  Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.