www.torun.pl

Aby zapobiec suszy

Eko, Miasto
Data publikacji: 22 maja 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Miasto podejmuje szereg działań związanych z zapobieganiem suszy i koniecznością utrzymywania równowagi w środowisku wodnym. Obok zadań bieżących, planowane są działania długofalowe.

O działaniach miasta w tym zakresie mówił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej w dniu 22 maja 2020 r. - Zmiany klimatu sprawiają, że w miastach europejskich, w tym także w Toruniu, w najbliższych latach bezdyskusyjnie konieczne będzie stopniowe przywracanie równowagi w środowisku, w tym także w środowisku wodnym. Do tego trzeba się przygotować i także, co jest szczególnie ważne w tym czasie, przygotować się do tego finansowo – zapowiedział prezydent Michał Zaleski.

Prezydent wskazał na działania uwzględniające zarówno mały obieg hydrologiczny, jak i ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu, a przez to:

 • zapewnienie ciągłych dostaw wody przeznaczonej do spożycia,
 • promowanie działań mających na celu zbieranie wód opadowych i ich wykorzystanie,
 • podjęcie zamierzeń mających na celu zmniejszenie stopnia uszczelnienia powierzchni miasta, a tym samym zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji oraz cieków powierzchniowych i ograniczenie spływu powierzchniowego,
 • zmiany w krajobrazie miejskim poprzez tworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji z odpowiednio wkomponowanymi urządzeniami do zagospodarowania wody opadowej,
 • opracowanie  standardów inwestycyjnych oraz kształtowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego miasta poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach uwzględniających ww. założenia.

Wśród bieżących działań podejmowanych przez Gminę Miasta Toruń prezydent wskazał na działania w zakresie zieleni, takie jak ograniczenie koszenia traw do niezbędnego minimum (tylko te fragmenty, gdzie trawa może stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i trawniki nowo zakładane) i zredukowanie grabienia liści z trawników (tylko wiosną). Tworzone są aktualnie łąki kwietne na terenie ok. 0,42 ha w kilku lokalizacjach na terenie miasta m.in. przy ul. Gagarina, Andersa, Grudziądzkiej, Uniwersytecka/Odrodzenia, Morycińskiego/Polna, Łódzka/Okólna, Szosa Lubicka/Olimpijska, Szosa Chełmińska/Dworzec Północny, teren przy Muzeum Etnograficznym. Przy nowych nasadzeniach (ok. 500 szt. drzew na terenie miasta) stosowane są worki do kropelkowego podlewania typu treegator, które powodują powolne uwalnianie wody do gleby przez długi.

Zadaniem długofalowym, z realizacją do 2021 roku, jest opracowanie koncepcji i pilotażowego uruchomienia programów tzw. parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych i zielonych fasad budynków.

W zakresie wód opadowych aktualnie wykonywane są lokalne popiętrzenia na trzech ciekach wodnych - dwa na lewobrzeżu i jedno na prawobrzeżu. Zamontowanych zostanie kilka zastawek, które spowodują spiętrzenie wody o ok. 20-30 cm, co zwiększy depozyt wody i poprawi uwodnienie gruntów w sąsiedztwie tych cieków. Kolejne działania bieżące w tym, zakresie to:

 • odkrycie odcinka Strugi Toruńskiej (Wały gen. Sikorskiego 12),
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w latach 2021-2022:

- zwiększenie objętości retencyjnej zbiornika Kaszownik,
- regulacja przepływu wód Strugi Toruńskiej poniżej zbiornika Kaszownik,
- łączenie rowu B-1 i sąsiedniego (ul. Bluszczowa) do zbiornika „Kacze Doły”,
- zwiększenie objętości retencyjnej stawu przy ul. Poznańskiej,
- rozbudowa zbiorników wodnych na trasie zalewowej Wisły (na zachód od Kępy Okraczyńskiej na bazie istniejących obiektów),
- wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 ul. Grasera 3 do „Stawu Kapitana”,
- wytyczne dla jednostek miejskich w zakresie zagospodarowania zużytej wody basenowej (we współpracy z MOSiR-em), a także wykorzystania wody uzyskiwanej z oczyszczalni ścieków i z odpompowań np. z budynków.

Jak zapowiedział prezydent Michał Zaleski, w czerwcu 2020 r. podczas sesji Rady Miasta Torunia radni pochylą się nad uchwałą dotycząca dofinansowania w wysokości  60% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji służących do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Dofinansowanie dotyczyć będzie takich inwestycji, jak: wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z intalacją łączącą zbiornik z rynną; podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe; system bioretencji (ogrody deszczowe, muldy chłonne, obiekty hydrofilowe, oczka wodne wzbogacone w nasadzenia; system drenażu; system nawadniania wykorzystujący te wody.

Fot. Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  Od 26 czerwca 2020 r. mieszkańcy Torunia będą mogli korzystać z basenów. Miejskie pływalnie będą funkcjonowały zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.
 • Drogi, Inwestycje
  Przebudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nabrała tempa. Ekipy drogowe pracują także pod mostem, budując drogę technologiczną, która zapewni przejazd sprzętu ciężkiego na budowę.
 • Miasto, MZK
  11 czerwca 2020 r. na Wały gen. Sikorskiego, al. św. Jana Pawła II i ul. Bydgoską wrócą tramwaje. Z kolei od 12 czerwca inaczej będziemy jeździć w rejonie pl. Niepodległości.
 • Kultura, Miasto
  Słoneczna pogoda zachęca do korzystania z oferty kulturalnej w Toruniu, a tej w ten weekend nie zabraknie! Przed nami: dwa seanse Kina Letniego, Nieodwołany Festiwal oraz Krajoznawczy Rajd Rowerowy.
 • Kultura, Miasto
  W piątek i sobotę 5-6 czerwca 2020 r. zapraszamy do Kina Letniego na plenerowej scenie CKK Jordanki. Początek seansów o godz. 21:30.
 • baner festiwalu
  Kultura, Miasto
  Nieodwołany Festiwal - Toruń 2020 to pierwszy toruński festiwal zrealizowany w całości online. Od 5 do 20 czerwca Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na koncerty na żywo, e- warsztaty oraz podcasty.
 • 4 czerwca 2020 r., w 60. rocznicę śmierci gen. Józefa Hallera, przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Honorowego Obywatela Torunia, dowódcy Frontu Pomorskiego, który w 1920 r. przyniósł miastu niepodległość.
 • Torunianie mogą korzystać z pierwszego w mieście labiryntu z krzewów. Mieści się on na terenie błoni nadwiślańskich w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, nieopodal zejścia z drewnianej kładki nad Martówką.
 • Co roku 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day, WED).
 • Dobra pogoda, poluzowanie obostrzeń sanitarnych sprawiają, że coraz chętniej korzystamy z toruńskiego roweru miejskiego Torvelo. Tylko w maju odnotowano ponad 12 tysięcy wypożyczeń!
 • Przez kolejną noc, z środy na czwartek (3/4 czerwca 2020 r.), z powodu podłączania nowej sieci trakcyjnej w ul. Wały gen. Sikorskiego, nie będą kursowały tramwaje linii nocnych 1N i 3N. Zamiast nich będą kursować zastępcze autobusy.
 • Choć nowoczesne powierzchnie biurowe są w większości ulokowane w największych polskich aglomeracjach, to firmy coraz częściej szukają biur w mniejszych miastach regionalnych, w tym także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przygotowała raport dotyczący dwunastu alternatywnych...
 • Pierogarnia Pod Blaszanym Kotem mieści się na Rynku Staromiejskim. Prowadzący ją Piotr Jerzy Kossakowski opowiada o sytuacji branży gastronomicznej w dobie koronawirusa.
 • Przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 89/90 powstała ścieżka sensoryczna, która wzbogaca teren wokół nowo wybudowanego basenu rehabilitacyjnego.