www.torun.pl

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

Realizator:
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 200 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 020 000 zł (85%)
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Termin realizacji:
2017 – 2019

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13.11.2017 r.

Opis projektu:
Projekt ma na celu wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologiczne czynnego na terenie lasu „Rudelka” w Toruniu  (las między ul. Bema a Balonową, działki nr 206 i 207/2 obręb 6).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
•    adaptację istniejących ścieżek spacerowych i doposażenie ich w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, psie pisuary;
•    remont i profilowanie ścieżek w celu dostosowania do ruchu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach,
•    remont schodów terenowych oraz ich przebudowę w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi;
•    odtworzenie historycznego układu komunikacyjnego, wytyczenie tras biegów przełajowych na 1km, 2km i 3km na potrzeby imprez masowych, bez trwałego ich oznaczenia;
•    stworzenie placu (polany) utwardzonego nawierzchnią naturalną z kory, zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”;
•    budowę naturalnego placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci w wieku do 16 lat;
•    budowę wybiegu dla psów z ławkami dla ich właścicieli oraz urządzeniami do tresury (powierzchnia wybiegu min. 1 000m²);
•    przebudowę i remont istniejącego toru saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark” z nawierzchnią ziemną lub modułową;
•    budowę polany edukacyjnej na „Wzgórzu Hepnera” z tablicami o historii miejsca (geneza powstania obiektu z odwołaniem do kart historii);
•    budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej) z oznakowaniami informacyjnymi o gatunkach roślin i występujących gatunkach zwierząt);
•    usunięcie gatunków inwazyjnych, pochodzenia obcego;
•    poprawę siedlisk przyrodniczych dla roślin;  
•    poprawę siedlisk przyrodniczych dla zwierząt (w tym owadów);
•    rekultywację terenu, wykorzystywanego dotychczas, jako parking zwyczajowy (teren obsiany zostanie mieszanką wieloletnich nektarodajnych ziół – łąka kwietna), teren ten będzie można wykorzystywać sporadycznie, jako zaplecze techniczne przy organizowaniu imprez masowych.

Projekt zakłada podział terenu na trzy strefy:
1) Strefę rekreacji czynnej,
2) Strefę rekreacji biernej,
3) Strefę przyrodniczo – ekologiczną.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:
•    poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu,
•    udostępnienia mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni miejskiej oraz zielonej infrastruktury,
•    zwiększenie różnorodności fauny i flory na obszarze objętym projektem,
•    ograniczenia hałasu komunikacyjnego, wzrostu potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta.

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
tel. 56 611 86 93
wsiz@um.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
wiir@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Ekologia / Ochrona środowiska
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Środowiska i Zieleni

  

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Świąteczny Konwój Radia ZET zawita ponownie do Torunia! Wiele atrakcji z tej okazji czeka nas w dniach 14-15 grudnia 2019 r.
 • Miasto
  W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatek i kandydatów w ogłoszonym przez miasto plebiscycie "Współczesny torunianin 100-lecia".
 • Miasto, MZK
  Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. To kolejny krok w stronę ekologicznego i nowoczesnego transportu miejskiego. 13 grudnia 2019 r. zostaje uruchomiony przetarg na to zadanie.
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, Salon Poezji, dwie projekcje filmowe oraz Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego - Tak! Tak! To już weekend w Toruniu z liderem Republiki w roli głównej!
 • Kultura, Miasto
  8 grudnia 2019 roku w CKK Jordanki wystąpił Robbie Williams z koncertem promującym nowy dwupłytowy album artysty pt. „Christmas Present”.
 • Drogi, Inwestycje
  Służby drogowe przez cały czas analizują, jak usprawnić organizację ruchu w rejonie placu Rapackiego w związku z inwestycją w alei św. Jana Pawła II .
 • Grzegorz Wilk, Kasia Moś, Igor Herbut, Janusz Radek i Ania Lasota wystąpili wraz z muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na wyjątkowym koncercie zorganizowanym w ramach 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego. Największe utwory lidera Republiki publiczność usłyszała w oryginalnych aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
 • Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.
 • 14 grudnia 2019 roku w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość w Polsce – Nowe Perspektywy Rozwoju”. Wśród gości specjalnych był między innymi wicepremier Jacek Sasin.
 • 14 grudnia 2019 roku, podczas 18. Koncertu Specjalnego Pamięci Grzegorza Ciechowskiego wręczono Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia. Odebrał ją Ralph Kaminski. Koncert w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa był punktwm kulminacyjnym 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. będzie nadal odbierać odpady komunalne z posesji zamieszkałych w latach 2020-2021. W związku z nowelizacją ustawy mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem opłat za wywóz i utylizacje śmieci.
 • Na parterze Urzędu Miasta Torunia można od kilku dni podziwiać bożonarodzeniową szopkę osadzoną w realiach toruńskich.
 • PGE Toruń zakończyła projekt związany z budową nowej sieci zasilającej ponad 70 tys. mieszkańców miasta.
 • 29 listopada 2019 roku na Rynku Staromiejskim rozpocznie się tegoroczny jarmark. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji.