www.torun.pl

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

Realizator:
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 200 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 020 000 zł (85%)
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Termin realizacji:
2017 – 2019

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13.11.2017 r.

Opis projektu:
Projekt ma na celu wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologiczne czynnego na terenie lasu „Rudelka” w Toruniu  (las między ul. Bema a Balonową, działki nr 206 i 207/2 obręb 6).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
•    adaptację istniejących ścieżek spacerowych i doposażenie ich w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, psie pisuary;
•    remont i profilowanie ścieżek w celu dostosowania do ruchu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach,
•    remont schodów terenowych oraz ich przebudowę w celu umożliwienia swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi;
•    odtworzenie historycznego układu komunikacyjnego, wytyczenie tras biegów przełajowych na 1km, 2km i 3km na potrzeby imprez masowych, bez trwałego ich oznaczenia;
•    stworzenie placu (polany) utwardzonego nawierzchnią naturalną z kory, zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”;
•    budowę naturalnego placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci w wieku do 16 lat;
•    budowę wybiegu dla psów z ławkami dla ich właścicieli oraz urządzeniami do tresury (powierzchnia wybiegu min. 1 000m²);
•    przebudowę i remont istniejącego toru saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark” z nawierzchnią ziemną lub modułową;
•    budowę polany edukacyjnej na „Wzgórzu Hepnera” z tablicami o historii miejsca (geneza powstania obiektu z odwołaniem do kart historii);
•    budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej) z oznakowaniami informacyjnymi o gatunkach roślin i występujących gatunkach zwierząt);
•    usunięcie gatunków inwazyjnych, pochodzenia obcego;
•    poprawę siedlisk przyrodniczych dla roślin;  
•    poprawę siedlisk przyrodniczych dla zwierząt (w tym owadów);
•    rekultywację terenu, wykorzystywanego dotychczas, jako parking zwyczajowy (teren obsiany zostanie mieszanką wieloletnich nektarodajnych ziół – łąka kwietna), teren ten będzie można wykorzystywać sporadycznie, jako zaplecze techniczne przy organizowaniu imprez masowych.

Projekt zakłada podział terenu na trzy strefy:
1) Strefę rekreacji czynnej,
2) Strefę rekreacji biernej,
3) Strefę przyrodniczo – ekologiczną.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:
•    poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu,
•    udostępnienia mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni miejskiej oraz zielonej infrastruktury,
•    zwiększenie różnorodności fauny i flory na obszarze objętym projektem,
•    ograniczenia hałasu komunikacyjnego, wzrostu potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta.

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
tel. 56 611 86 93
wsiz@um.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
wiir@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Ekologia / Ochrona środowiska
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Środowiska i Zieleni

  

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, MZK
  Od 1 września 2019 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej. Jednym z głównych powodów jest potrzeba zwiększenia oferty przewozowej dla uczniów, których podwójne roczniki rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych.
 • Kultura, Miasto
  W najbliższych dniach Toruń opanują setki tysięcy turystów. Ruszyła jedenasta edycja Bella Skyway Festival, która potrwa do niedzieli!
 • Kultura, Miasto
  W dniach 20-25 sierpnia 2019 r. odbędzie się 11. edycja Bella Skyway Festival. W tym roku motywem przewodnim Bella Skyway Festival jest „Różnorodność miejsca”.
 • Biznes, Miasto
  Urząd patentowy RP przyznał prawo ochronne dla wspólnego znaku towarowego Made in Toruń. To oznacza, że certyfikat jakości, jakim posługuje się część toruńskich firm, jest chroniony na podstawie przepisów prawa o własności przemysłowej.
 • Miasto
  Ogród Zoobotaniczny zaprasza w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. na festyn rodzinny na zakończenie wakacji.
 • Nowa Zamojska
  Drogi, Inwestycje
  Zakończyła się budowa ulicy Zamojskiej w Toruniu. Gruntowa ulica na osiedlu Bielawy Grębocin dziś wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu.
 • Pod koniec sierpnia Toruń czekają wielkie siatkarskie emocje - Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Kibice mogą już za darmo odbierać bilety.
 • 20 sierpnia 2019 roku rusza tegoroczny Bella Skyway Festival. Organizatorzy przygotowali szereg udogodnień dla kierowców i pasażerów MZK na czas wydarzenia.
 • Toruń dołączył do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, która startuje 1 września 2019 roku.
 • 20 sierpnia 2019 r. przedstawiciele miasta wizytowali trwającą adaptację Koszarów Bramy Chełmińskiej na Muzeum Twierdzy Toruń. Nowy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu ma być otwarty w przyszłym roku.
 • Toruńscy drogowcy poprawią bezpieczeństwo i płynność przejazdu na ulicy Poznańskiej, na wysokości nowego cmentarza. Wszystko to za sprawą zatoki przystankowej, która powstaje w tym miejscu. W ramach inwestycji wybudowany będzie także chodnik i zostanie ustawiona wiata. Obecnie autobusy komunikacji miejskiej zatrzymują się na jezdni, na wysokości...
 • Miasto uruchomiło specjalną podstronę z informacjami o nadchodzących wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbędą się 13 października 2019 r.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku torunianie zarabiali przeciętnie 4629 zł i 36 groszy brutto miesięcznie.
 • Na tegorocznym, 11. Bella Skyway Festival pojawi się instalacja dotycząca komunikacji miejskiej. Będzie wyświetlana m.in. na autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacji.