Toruński Bon Żłobkowy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruński Bon Żłobkowy

Miasto
Data publikacji: 20 lipca 2022
Autor: Paweł Piotrowicz
Para roześmianych niemowlaków i napis MOMAGAmy 2

Od 1 sierpnia można składać wnioski do programu "POMAGAMY 2". Tzw. Toruński Bon Żłobkowy - o wartości 150 zł miesięcznie - to program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna.

- Cały czas poszukujemy rozwiązań, które stanowiłby realną pomoc dla toruńskich rodzin. Bon Żłobkowy to program dla rodziców i opiekunów, którzy korzystają z usług niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. Przez okres czterech miesięcy Gmina Miasta Toruń będzie dofinansowała opiekę nad dziećmi poza systemem żłobków miejskich - powiedział prezydent Michał Zaleski - Jest to świadczenie tymczasowe, pod koniec roku poinformujemy o rozwiązaniach na kolejne miesiące - zaznaczył prezydent Torunia.  

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu?
Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu?
Prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna.

Forma i miejsce składania wniosków
Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2022:

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką zawartej z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna, bądź dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek;
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO,

  albo inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,

  oraz odpowiednio:
 • kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego,
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo dokument potwierdzający nadanie cudzoziemcowi statusu UKR, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.

Terminy składania wniosków

 • Wnioski można składać w okresie od 01.08.2022 r. do 30.11.2022 r.
 • Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

Para roześmianych niemowlaków. Napis Toruński Bon Żłobkowy - POMAGAMY.

Kliknij na obrazek by pobrać plakat w formacie pdf


Podstawa prawna
Uchwała nr 874/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3211).


Zadanie prowadzi Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń, https://tcsr.torun.pl

Najczęściej czytane aktualności

 • Dziecko
  Miasto
  Fundacja Daj Szansę organizuje w Toruniu konferencję pn.: „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?"
 • Inwestycje, Miasto
  Przy ulicy Strzałowej w Toruniu powstanie nowy kompleks szkolny. 25 listopada 2022 została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag.
 • Eko, Miasto
  Zima 2022 roku zawitała do Torunia w ostatnich dniach listopada. Pierwsze śniegi szybko topnieją, więc utrwaliliśmy je na zdjęciach.
 • Dyrektor wręczył wyróżnienia zasłużonym pracownikom szkoły.
  Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 25 listopada 2022 r. obchodzono 30. rocznicę utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
 • Dwoje ludzi na przystanku MZK w zimowej szacie_autobus na Okólną
  Miasto, MZK
  Przypominamy, że listopad 2022 r. jest ostatnim miesiącem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy.
 • Spotkanie z ambasadorem Chin
  Biznes, Miasto
  Pełną ofertę inwestycyjną miasta oraz zaproszenie do współpracy przekazali wczoraj, 24 listopada 2022 roku, na ręce ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjianga przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu. Dyplomata z Państwa Środka na swoją pierwszą wizytę po objęciu stanowiska ambasadora ChRL w Polsce wybrał Toruń.
 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: Szuflada Mickiewicza, czyli o lirykach lozańskich (i nie tylko), który odbędzie się 5 grudnia 2022 r o godz. 16:00. Wygłosi go dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK. W ramach wykładu zajrzymy do Mickiewiczowskiej szuflady. Znajdziemy...
 • Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.
 • Beneficjenci projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” odebrali laptopy, które mają stanowić wsparcie w nauce i rozmowy toruńskich uczniów.
 • We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Miasto Toruń zorganizowało podróż studyjną Study Tour dla przedstawicieli biur podróż z Korei Południowej. Goście zwiedzają nasze miasto m.in. śladem Mikołaja Kopernika i pierników.
 • Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.
 • Dwa nowoczesne biurowce powstaną w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 9. Trwają prace ziemne związane z budową budynków biurowych firmy Pikseo. Generalnym wykonawcą jest toruńska firma TOM-BUD. Na terenie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Torunia (ul. Grudziądzka), realizowane będą dwa nowoczesne budynki biurowe. Będzie w nich...
 • Sztuka Natury - te dwa słowa to hasło wywoławcze dla osób w sposób szczególny wrażliwych na zmienność, delikatność i piękno natury. W pierwszy weekend grudnia, spotkają się oni w toruńskich galeriach i centrach kultury, gdzie już po raz piętnasty zagości „Sztuka Natury” Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, Toruń 2022....
 • Po raz siedemnasty toruńskie organizacje pozarządowe spotykają się na miejskim forum NGO. W tym roku będą wybierać swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.