Toruński Bon Żłobkowy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruński Bon Żłobkowy

Miasto
Data publikacji: 20 lipca 2022
Autor: Paweł Piotrowicz
Para roześmianych niemowlaków i napis MOMAGAmy 2

Od 1 sierpnia można składać wnioski do programu "POMAGAMY 2". Tzw. Toruński Bon Żłobkowy - o wartości 150 zł miesięcznie - to program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna.

- Cały czas poszukujemy rozwiązań, które stanowiłby realną pomoc dla toruńskich rodzin. Bon Żłobkowy to program dla rodziców i opiekunów, którzy korzystają z usług niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. Przez okres czterech miesięcy Gmina Miasta Toruń będzie dofinansowała opiekę nad dziećmi poza systemem żłobków miejskich - powiedział prezydent Michał Zaleski - Jest to świadczenie tymczasowe, pod koniec roku poinformujemy o rozwiązaniach na kolejne miesiące - zaznaczył prezydent Torunia.  

Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu?
Faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), rodzina zastępcza.

Kiedy przysługuje świadczenie w ramach programu?
Prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż na okres trwania umowy o objęcie dziecka opieką przez niepubliczny podmiot: żłobek albo klub dziecięcy albo dziennego opiekuna.

Forma i miejsce składania wniosków
Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2022:

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o objęcie dziecka opieką zawartej z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna, bądź dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek;
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO,

  albo inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy miasta Toruń, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym, w którym ustalane jest prawo do świadczenia,

  oraz odpowiednio:
 • kopię zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • kopię zaświadczenia o złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna prawnego,
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo dokument potwierdzający nadanie cudzoziemcowi statusu UKR, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.

Terminy składania wniosków

 • Wnioski można składać w okresie od 01.08.2022 r. do 30.11.2022 r.
 • Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną.

Para roześmianych niemowlaków. Napis Toruński Bon Żłobkowy - POMAGAMY.

Kliknij na obrazek by pobrać plakat w formacie pdf


Podstawa prawna
Uchwała nr 874/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3211).


Zadanie prowadzi Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń, https://tcsr.torun.pl

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Swoje święto obchodziło 12 sierpnia 2022 r. toruńskie Kolegium Jagiellońskie. Podczas uroczystości uczelni nadano status akademii.
 • Na zdjęciu Oficer Wojska Polskiego salutuje sztandarowi Garnizonu Toruń.
  Kultura, Miasto
  15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczną się od mszy świętej w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Grafika wydarzenia
  Miasto, Sport
  Miasto Toruń i Stowarzyszenie GoSport! zapraszają na drugą edycję wydarzenia „Dzień Sportu 2022”. Podczas imprezy na toruńskich Stawkach możecie liczyć na treningi, sportowe animacje i konkursy z najlepszymi toruńskimi sportowcami.
 • Na zdjęciu: widok z drona na budowę linii tramwajowej
  Miasto, MZK
  Dłużej niż pierwotnie planowano zamknięty będzie odcinek Szosy Chełmińskiej od ul. Grudziądzkiej do pl. NOT. Przejazd nie będzie możliwy do 21 sierpnia 2022 r.
 • Na zdjęciu: trzy jachty z białymi żaglami na Wiśle
  Miasto, Sport
  14 sierpnia 2022 r. odbędzie się 57. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Wydarzenie jest częścią Festiwalu Wisły.
 • Grafika z Areną Toruń
  Miasto, Sport
  Szlakiem toruńskiego sportu ruszą uczestnicy rekreacyjnego rajdu organizowanego przez Urząd Miasta oraz Stowarzyszenie GoSport! Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r.
 • W poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. w związku z przypadającym świętem, ruch tramwajowy i autobusowy będzie ograniczony.
 • Anooki to zabawni bohaterowie instalacji, które będzie można zobaczyć na placu Rapackiego podczas 13. Bella Skyway Festival, który odbędzie się w Toruniu w dniach 16-20 sierpnia 2022 r.
 • Przy budynku Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia powstały trzy rabaty z nowymi nasadzeniami.
 • W związku z szybszym niż planowano zakończeniem prac montażowych przy 13. Bella Skyway Festival w rejonie Placu Rapackiego, Fontanna Cosmopolis została ponownie uruchomiona. Wszyscy spragnieni ochłody będą mogli korzystać z fontanny przez najbliższe upalne dni do godziny 18:00. Później, w godzinach wieczornych, w związku z organizacją festiwalu...
 • W okresie pomiędzy 15 a 17 sierpnia 2022 r. zmieniają się terminy odbioru odpadów.
 • Niemieccy dziennikarze portalu o kulinariach „Kulinariker” ponownie piszą o Toruniu! Tym razem zachęcają do odwiedzenia naszej starówki i jej smakowitych zaułków.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych.
 • Kładka znajdująca się nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza zazieleniła się – wykonane zostały nasadzenia zarówno na samym obiekcie, jak i na terenie przyległym.