www.torun.pl

Stypendia dla studentów przyznane

Miasto
Data publikacji: 27 listopada 2017
Autor: Magdalena Winiarska

73 studentów toruńskich uczelni wyższych otrzyma w roku akademickim 2017/2018 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ul. Przedzamcze 11/15.

Na rok akademicki 2017/2018 Prezydent przyznał 73 stypendia. Wszyscy stypendyści są studentami kontynuującymi naukę na toruńskich uczelniach wyższych - 54 studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a 19 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Stypendium jest przyznane na 9 miesięcy, w okresie od października 2017 roku do czerwca 2018, w wysokości 400 zł miesięcznie. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 262 800 zł.

O przyznanie stypendium ubiegało się 78 studentów toruńskich szkół wyższych, wśród których 2 rozpoczęło studia w tym roku. Spośród złożonych wniosków 5 nie spełniło wymaganych warunków. Najczęściej o nieprzyznaniu stypendium decydowały: średnia ocen w ostatnim roku studiów niższa niż 4,5, brak działalności naukowej lub artystycznej, studia na uczelni mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych poza Toruniem, złożenie wniosku po upływie terminu ich składania, a w przypadku studentów pierwszego roku brak tytułu laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz studia na uczelni mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych poza Toruniem.

Spośród studentów pierwszego roku stypendium mogą uzyskać kandydaci spełniający łącznie warunki: nabyli prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podjęli po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w 2017 r.; ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5; posiadali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz mieszkają na terenie Torunia. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium dla studenta pierwszego roku może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

Natomiast studenci wyższych roczników, ubiegając się o stypendium, powinni spełnić łącznie warunki: są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; studia drugiego stopnia podjęli nie później niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki oraz mieszkają na terenie Torunia.

Zasady udzielania stypendium regulują uchwały: nr 877/14 i 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r., zmieniona uchwałą 536/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. stanowiące spójny system motywujący młode osoby do podejmowania studiów na toruńskich uczelniach oraz finansowe wsparcie skierowane do najlepszych studentów, którzy już studiują w naszym mieście. Celem programów stypendialnych jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Toruniu i zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów w naszym mieście.

Lista stypendystów w roku akademickim 2017/2018

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto, Sport
  Jeśli mamy niesprecyzowane plany na nadchodzący weekend, czemu nie wziąć udziału w wydarzeniach, jakie odbędą się w Toruniu. Czekają nas koncerty i muzyki klasycznej w wykonaniu Wakarecy Piano Duo, i jazzowej podczas trwającego w Od Nowie festiwalu. Teatr im. Wilama Horzycy zaś zaprasza na premierę „Aktorów prowincjonalnych” na Scenie na Zapleczu.
 • Miasto
  W przetargu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu wpłynęła jedna oferta – od firmy Perro Agnieszka Szarecka.
 • Miasto, Sport
  Blisko pół tysiąca zawodników stanie do rywalizacji w 28. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które odbędą w toruńskiej Arenie w sobotę 23 lutego 2019 roku. Dla większości z nich, a także dla organizatorów, będzie to próba generalna przed marcowymi mistrzostwami globu.
 • Utrudnienia w wydawaniu dowodów osobistych
  Miasto
  Urząd Miasta Torunia zawiadamia, że ze względu na prace techniczne związane z wdrożeniem "e-dowodów", od 27 lutego do 4 marca 2019 roku wystąpią utrudnienia w składaniu wniosków i wydawaniu dowodów osobistych.
 • Zmiana rozkładów jazdy po konsultacjach
  Miasto, MZK
  Zakończyły się konsultacje projektu zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 25. Dzięki opiniom, jakie wpłynęły podczas konsultacji, wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy.
 • XVII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym
  Miasto
  Zakończyły się XVII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym – najlepsi strażacy przez dwa dni rywalizowali w Toruniu i Grudziądzu. 22 lutego 2019 roku zwycięzcom wręczono nagrody.
 • Uroczystą przysięgę wojskową wieńczącą szkolenie podstawowe do Narodowych Sił Rezerwowych złoży w sobotę 23 lutego 2019 r. 109 elewów.
 • Już wkrótce Toruń może stać się tzw. „Miastem DroneReady”. Oznacza to, że nad miastem będzie mógł odbywać się autonomiczny ruch bezzałogowych statków powietrznych.
 • 20 lutego 2019 r. prezydent Michał Zaleski spotkał się w ramach corocznego cyklu z mieszkańcami Podgórza.
 • Powstający przy ul. Andersa 21 żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Zyskaj do 70% dofinansowania do projektów na innowacje w Twojej firmie - 25 marca 2019 r. ruszają nabory do trzech konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: „Badania na rynek - konkurs ogólny”, „Badania na rynek - miasta średnie” oraz „Badania na rynek - Dostępność Plus”. Wnioski będzie można składać do 8 maja 2019...
 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił 22 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 • Zagospodarowanie terenów zieleni przy Muzeum Etnograficznym i zieleni parkowej Jordanek rusza 21 lutego 2019 r. prezydent Michał Zaleski podpisał umowę z wykonawcą prac w projekcie "Zielona brama gotyckiej starówki. Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu".
 • Chętni do testowania biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu mogą zgłośić się do Miejskiego Zakładu Komunikacji! Warto to zrobić, gdyż dla uczestników pilotażowego programu organizujemy konkursy z nagrodami!