Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

Miasto
Data publikacji: 08 lutego 2023
Autor: Paula Gałązka
Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Świadczenie wynosi 150 zł miesięcznie.

 Świadczenie przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnim osobom niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

i jednocześnie posiadającym prawo do świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006 i poz. 1692) lub prawo do zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).

Świadczenie przysługuje:

 • na wnioski złożone w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. – od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego – w takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty;
 • na wnioski złożone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. – od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego. W takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty.

Wnioski można składać:

 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Druk wniosku dostępny jest na stronie TCŚR: www.tcsr.torun.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, lub kopię decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
 • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Miasta Toruń,

oraz odpowiednio:

 • kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby uprawnionej do świadczenia
 • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 01.01.2023 r. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.03.2023 r. do 30.11.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku. Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym to kolejne świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uchwałą nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń zostało wprowadzone świadczenie dla dzieci z niepełnosprawnością, które obecnie wynosi 150 zł miesięcznie.

fot. Pixabay

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ścieżka w powstającym parku kieszonkowym
  Eko, Miasto
  Wydział Środowiska i Ekologii ogłosił kolejny przetarg na wykonanie nowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla czterech nowych parków kieszonkowych w Toruniu.
 • Pracownicy Grupy Maflow pomagają Ukrainie
  Biznes, Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Pomoc zostanie skierowana do Łucka - partnerskiego miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła pw. św. Józefa
  Miasto
  Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Miasto, Sport
  Gabriela Wrzeszcz zdobyła srebrny medal na Pucharze Świata Belgian Open Taekwondo w Lommel. Nasza zawodniczka wygrała trzy walki. Pokonała Irlandkę, Polkę i Belgijkę, w finale przegrywając z Greczynką i tym samym zajmując wysokie, drugie miejsce.
 • Działki na Jarze sprzedane
  Biznes, Miasto
  Dwie działki pod domy jednorodzinne na osiedlu JAR mają nowych właścicieli
 • Na zdjęciu: fasada szkoły podstawowej nr 28, zielona z kolorowymi rysunkami
  Miasto
  Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń, a podwyżki wynagrodzeń obejmą także pracowników niepedagogicznych miejskich szkół i przedszkoli w Toruniu.
 • Wierni parafii św. Józefa na osiedlu Bielany zgromadzili się podczas uroczystej mszy odpustowej.
 • Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
 • W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego "Dyktando Toruńskie". Uczniowie szkół podstawowych zawalczyli o Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia.
 • Wiosną jeszcze bardziej zachęcamy do skorzystania z kulturalnej oferty Torunia. W marcu warto zajrzeć chociażby do Centrum Sztuki Współczesnej! Toruńskie CSW Znaki Czasu są w formie i doceniają to krytycy. Instytucja znalazła się na drugim miejscu w kategorii Galerii Samorządowych tegorocznego rankingu galerii opublikowanego przez tygodnik...
 • Grunty znajdują się przy ul. Łódzkiej 148, Włocławskiej 103 oraz Podgórskiej 36–40 i Dwernickiego 3-7.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku.
 • Wraz z początkiem wiosny MZK Toruń ogłosiło czasową obniżkę cen na Samoobsługowej Stacji Paliw MZK.
 • Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".