www.torun.pl

Artur Szulc

 

Artur Szulc
tymczasowy prezydent Torunia we wrześniu 1939 r.

Artur Szulc (1890-1967) był ostatnim prezydentem Torunia w okresie międzywojennym. Obowiązki gospodarza miasta powierzono mu w czasie wojennych dni we wrześniu 1939 r. Funkcję tymczasowego prezydenta Torunia pełnił kilka dni.

Urodzony pod pruskim zaborem w Toruniu 26 września 1890 r. Ukończył w Toruniu szkołę powszechną i dokształcającą oraz naukę w zawodzie ślusarskim. W 1914 r. został zaciągnięty do wojska pruskiego i wysłany na front zachodni, gdzie został ciężko ranny. Po wyzwoleniu Polski wrócił w 1920 r. do Torunia. W 1928 r. został wybrany starszym cechu. Rok później został członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu, a w 1936 r. członkiem Zarządu Izby. W kwietniu 1938 r. został mianowany komisarycznym prezesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Toruniu. W 1928 r. wybrano go radnym miasta, a w 1937 r. ławnikiem Zarządu Miasta Torunia. Był także czynnym członkiem Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego) oraz organizacji wojskowych i religijnych.

W związku z wybuchem II wojny światowej, 3 września 1939 r. w Toruniu trwała już ewakuacja władz i urzędów oraz masowa ucieczka mieszkańców. W tej sytuacji opuszczający miasto wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz mianował dekretem Artura Szulca tymczasowym prezydentem miasta Torunia. Tymczasowe władze starały się przywrócić w mieście spokój i porządek, aby zapobiec rozruchom w mieście oraz zniszczeniu jego zabudowy. 4 września prezydent Szulc zwołał spotkanie ławników i radnych miasta do Ratusza Staromiejskiego w celu omówienia nagłych spraw związanych z wytworzoną sytuacją. Na spotkanie przybył jednak tylko jeden radny.

Jedną z nagłych spraw w tym czasie był brak pieniędzy na zapłacenie za pracę na rzecz miasta oraz zapomogi dla rodzin rezerwistów i ewakuowanych. Kasa Miejska została bowiem ewakuowana z władzami. Dlatego 5 września prezydent Szulc polecił wydrukowanie papierowych Pieniędzy Zastępczych Miasta Torunia o nominalnej wartości 1 zł i 5 zł. Pieniądze te wprowadzone zostały do obiegu 7 września. W tym samym dniu rano wojsko polskie opuściło miasto. 9 września władzę nad miastem przejęli Niemcy.

Arturowi Szulcowi pozwolono wrócić do domu. W ramach masowych aresztowań w październiku 1939 r. został jednak uwięziony w Forcie VII. Ostatecznie został zwolniony z więzienia i przymuszony do pracy na potrzeby frontu w toruńskiej fabryce Bom i Schutze. 

Opracowano na podst. relacji Alfreda Szulca,
syna prezydenta Artura Szulca.

Najczęściej czytane aktualności

 • Toruń w dniu pogrzebu śp. prezydenta Pawła Adamowicza, fot. Małgorzata Litwin
  Kultura, Miasto
  Torunianie łączyli się w sobotę 19 stycznia 2019 r. w żałobie z mieszkańcami Gdańska i całej Polski podczas ostatniej drogi śp. prezydenta Pawła Adamowicza.
 • Kultura, Miasto
  Uroczysty przemarsz i apel, odsłonięcie zegara stulecia oraz kwiaty pod pomnikami bohaterów toruńskiej niepodległości uczciły 18 stycznia 2019 roku 99. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski po latach zaboru pruskiego.
 • Miasto
  Na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia 18 stycznia 2019 r. został odsłonięty specjalny, okolicznościowy zegar stulecia z wizerunkiem gen. Józefa Hallera.
 • Unieważnienie przetargu
  Miasto
  W imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.
 • W Dworze Artusa zaplanowano transmisję z pogrzebu
  Miasto
  W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza. W uroczystościach weźmie udział delegacja z Torunia, na czele z prezydentem Michałem Zaleskim. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie obejrzeć relację z uroczystości informujemy o transmisji w Dworze Artusa.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W związku z ogłoszoną żałobą narodową wiele wydarzeń podczas nadchodzącego weekendu w Toruniu zostało odwołanych lub przełożonych. Odbędą się tylko te, które nie naruszają powagi tych dni.
 • Lodowiska, baseny, orliki bezpłatnie lub w cenach ulgowych, a także kibicowanie podczas meczów toruńskich drużyn - to niektóre elementy oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019.
 • We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcję dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływowi na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
 • 18 stycznia 2019 roku torunianie świętują 99. rocznicę powrotu miasta do Rzeczypospolitej. Tego dnia zaplanowano szereg wydarzeń w tym uroczystości wojskowe i odsłonięcie okolicznościowego zegara na frontonie budynku urzędu miasta.
 • Poniżej prezentujemy dane teleadresowe przychodni WOMP w Toruniu, w związku ze zmianami dot. Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 • W trakcie remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego będziemy korzystać z przeprawy tymczasowej - jest decyzja w tej sprawie. Minister Energii podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na rzecz Gminy Miasta Toruń konstrukcji składanego mostu drogowego typu DMS-65 o długości 1722 m wraz z kompletem 74 podpór oraz elementami i sprzętem...
 • Złożenie kwiatów na grobie dra Ottona Steinborna i pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego zainaugurowało w piątek 18 stycznia 2019 roku obchody 99. rocznicy powrotu Torunia do Rzeczypospolitej. W programie dnia są jeszcze m.in. uroczystości pod pomnikiem gen. Hallera, na Rynku Staromiejskim i w Dworze Artusa.
 • Podczas 3. sesji w dniu 10 stycznia 2019 roku radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta Torunia na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2044.
 • 914 osób zapewniło naszemu miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji - dzięki "Wielkiej Ściskawie" do Toruniu trafi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł!