www.torun.pl

Nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Miasto
Data publikacji: 11 lipca 2019
Autor: Adrian Aleksandrowicz

11 lipca 2019 roku ogłoszono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano łącznie 5160 miejsc w 162 oddziałach w liceach, technikach i szkołach branżowych.

O przyjęcie do klas I na rok szkolny 2019/2020 ubiega się 2919 kandydatów do szkół ponadpodstawowych i 2862 kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (razem 5781 kandydatów).

Ponieważ liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc i biorąc pod uwagę, że o przyjęcie do oddziałów w branżowych szkołach I stopnia ubiega się bardzo mało kandydatów, na etapie kwalifikowania ich do poszczególnych oddziałów zmodyfikowano plan miejsc.

 Aktualna, zwiększona liczba miejsc wynosi 5177:

 • o 237 zwiększono liczbę miejsc w liceach ogólnokształcących,
 •  o 100 zwiększono liczbę miejsc w technikach,
 •  o 320 zmniejszono liczbę miejsc w branżowych szkołach I st.

Do szkół zostało zakwalifikowanych ogółem 5014 kandydatów, w tym po szkołach podstawowych 2566, zaś po gimnazjum 2448. Kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych jest 767 (353, 414 – odpowiednio). Jednocześnie są 143 wolne miejsca, w tym 74 dla kandydatów po szkołach podstawowych i 69 dla kandydatów po gimnazjum.

- Kiedy uczniowie potwierdzą wolę nauki w konkretnej szkole będziemy proponować tym niezakwalifikowanym do szkół pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji naukę w tych szkołach, w których będą jeszcze wolne miejsca - mówi Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają czas na przedłożenie w szkołach potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one już w szkołach złożonych. Dodatkowo kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia w tym samym czasie dostarczają wymagane zaświadczenia/orzeczenia lekarskie.

16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wówczas będzie znana ostateczna liczba wolnych miejsc w poszczególnych szkołach. Mając na uwadze, że liczba wolnych miejsc będzie za mała w stosunku do potrzeb zostały podjęte działania zmierzające do uruchomienia, w miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych szkół, dodatkowe oddziały.

- Cały czas monitorujemy zaistniałą sytuację, współpracujemy z dyrektorami szkół. Od 16 do 22 lipca przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Na pewno rozważamy uwolenienie 320 miejsc w szkołach branżowych - wyjaśnia Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się: I LO, IV LO, V LO oraz X LO.

Wolne miejsca po pierwszym etapie rekrutacji są jeszcze w: III LO, IV LO (pojedyńcze miejsca), VIII LO, XIII LO, oraz w szkołach kształcenia zawodowego (technika i szkoły branżowe) Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.

fot. Filip Tomasik

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.