Kultur@ (bardziej) dostępna | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Kultur@ (bardziej) dostępna

Tytuł projektu:
Kultur@ (bardziej) dostępna

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Beneficjent:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Grantodawca:
NARODOWE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 143 000 zł
Kwota dofinansowania: 143 000 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4.10.2022 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oferty online Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w zakresie wydarzeń kulturalnych i animacyjnych. Dzięki temu uzyska się możliwość zwiększenia działalności w tym obszarze, poprawę jakości oferty, a także umożliwiony będzie udział w wydarzeniach osób spoza miejsca statutowej działalności oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zakłada się doposażenie pracowni multimedialnej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w dodatkowy sprzęt cyfrowy, umożliwiający rozwój obecnej oferty zajęć edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych tematów warsztatów (wydarzeń) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych, co pozwoli na rozwinięcie działalność kulturalnej i animacyjnej.

Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty edukacyjno-kulturalnej wezmą dodatkowo udział w szkoleniach i konsultacjach przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Zaplanowano również szkolenia zewnętrzne dla pracowników związane z tematyką: obsługi profesjonalnych aplikacji do obróbki graficznej/wideo, infrastruktury technicznej związanej z realizacją transmisji online oraz komunikacji.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie realizowało roczny plan działania w zakresie oferty kulturalnej adresowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, przedszkolaków, osób dorosłych oraz seniorów. Planowany jest szereg wydarzeń́ o charakterze popularnonaukowym i kulturalnym m.in. warsztaty edukacyjne dla szkół, wieczory dla dorosłych, fajfy dla seniorów, wydarzenia w ramach „Toruńskiej Nocy Naukowców”, konferencji stratosferycznej „Near Space”, naukowego halloween czy mikołajek. Zamierza także realizować́ weekendowe DOMOWE STUDIO FILMOWE. Pojawią się̨ też ścieżki edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną.

W 2023 roku przypada „Rok Kopernikański” - doposażenie pracowni pozwoli na przygotowanie materiałów edukacyjnych, programów online związanych z działalnością̨ i dokonaniami Mikołaja Kopernika. Otwarta będzie wystawa czasowa związana z kosmosem/astronomią oraz warsztaty dla grup szkolnych, osób indywidualnych i rodzin.

Planuje się̨ także realizację serii programów edukacyjnych z rożnych dziedzin nauki i kultury we współpracy z pracownikami naukowymi UMK w Toruniu, spotkania promujące książki wydawane m.in. przez Wydawnictwo Naukowe UMK oraz warsztaty z lokalnymi artystami i pisarzami, adresowane do młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji oferty kulturalnej, takie jak: prezentacje, filmy pokazowe (instruktażowe), wirtualne przewodniki po ekspozycjach.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe realizatora:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
tel. 56 690 49 90

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Kultura
Realizator: 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego "Dyktando Toruńskie". Uczniowie szkół podstawowych zawalczyli o Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Prezydenta Miasta Torunia.
 • Zbiórka do puszek w ramach WOŚP w Toruniu
  Miasto
  Toruńskie sztaby działające w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w rozliczyły już tegoroczną zbiórkę. Dzięki mieszkańcom Grodu Kopernika udało się zebrać fantastyczną kwotę.
 • Zamek Dybów zatopiony w oprawie zieleni, fot. Lech Kamiński
  Miasto
  Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".
 • Miasto
  21 marca obchodzimy światowy dzień solidarności z osobami z trisomią 21. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
 • Miasto
  Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.
 • Tereny na sprzedaż na lewobrzeżu
  Biznes, Miasto
  Grunty znajdują się przy ul. Łódzkiej 148, Włocławskiej 103 oraz Podgórskiej 36–40 i Dwernickiego 3-7.
 • Brzegiem Wisły przy Forcie X i ruinach zamku Dybów powiedzie w sobotę 25 marca 2023 r. piesza wycieczka z cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".
 • 22-23 marca 2023 r. odbędzie się Wampiriada UMK. W tym roku, z okazji 550. rocznicy urodzenia Mikołaja Kopernika, akcja nosi tytuł "Wstrzymaj siebie i rusz czyjąś ziemię".
 • W sobotę 25 marca o godz. 16:00 tradycyjnie z Rynku Nowomiejskiego wyruszy Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna, która w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika odbędzie się pod hasłem: Kręcimy wokół słońca!
 • Toruńskie sztaby działające w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w rozliczyły już tegoroczną zbiórkę. Dzięki mieszkańcom Grodu Kopernika udało się zebrać fantastyczną kwotę.
 • 21 marca obchodzimy światowy dzień solidarności z osobami z trisomią 21. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
 • Toruński Ogród Zoobotaniczny zaprasza na wystawę "Niezwykły świat owadów". Otwarcie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2023 r.
 • Prezydent Torunia przyznał stypendia sportowe na 2023 rok dla zawodników i trenerów, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki na arenach krajowych i międzynarodowych.
 • Od soboty 18 marca 2023 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Grudziądzką.