Kultur@ (bardziej) dostępna | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Kultur@ (bardziej) dostępna

Tytuł projektu:
Kultur@ (bardziej) dostępna

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Beneficjent:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Grantodawca:
NARODOWE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 143 000 zł
Kwota dofinansowania: 143 000 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.09.2022 r. - 30.09.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4.10.2022 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oferty online Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w zakresie wydarzeń kulturalnych i animacyjnych. Dzięki temu uzyska się możliwość zwiększenia działalności w tym obszarze, poprawę jakości oferty, a także umożliwiony będzie udział w wydarzeniach osób spoza miejsca statutowej działalności oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zakłada się doposażenie pracowni multimedialnej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w dodatkowy sprzęt cyfrowy, umożliwiający rozwój obecnej oferty zajęć edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych tematów warsztatów (wydarzeń) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych, co pozwoli na rozwinięcie działalność kulturalnej i animacyjnej.

Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty edukacyjno-kulturalnej wezmą dodatkowo udział w szkoleniach i konsultacjach przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Zaplanowano również szkolenia zewnętrzne dla pracowników związane z tematyką: obsługi profesjonalnych aplikacji do obróbki graficznej/wideo, infrastruktury technicznej związanej z realizacją transmisji online oraz komunikacji.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie realizowało roczny plan działania w zakresie oferty kulturalnej adresowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, przedszkolaków, osób dorosłych oraz seniorów. Planowany jest szereg wydarzeń́ o charakterze popularnonaukowym i kulturalnym m.in. warsztaty edukacyjne dla szkół, wieczory dla dorosłych, fajfy dla seniorów, wydarzenia w ramach „Toruńskiej Nocy Naukowców”, konferencji stratosferycznej „Near Space”, naukowego halloween czy mikołajek. Zamierza także realizować́ weekendowe DOMOWE STUDIO FILMOWE. Pojawią się̨ też ścieżki edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną.

W 2023 roku przypada „Rok Kopernikański” - doposażenie pracowni pozwoli na przygotowanie materiałów edukacyjnych, programów online związanych z działalnością̨ i dokonaniami Mikołaja Kopernika. Otwarta będzie wystawa czasowa związana z kosmosem/astronomią oraz warsztaty dla grup szkolnych, osób indywidualnych i rodzin.

Planuje się̨ także realizację serii programów edukacyjnych z rożnych dziedzin nauki i kultury we współpracy z pracownikami naukowymi UMK w Toruniu, spotkania promujące książki wydawane m.in. przez Wydawnictwo Naukowe UMK oraz warsztaty z lokalnymi artystami i pisarzami, adresowane do młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji oferty kulturalnej, takie jak: prezentacje, filmy pokazowe (instruktażowe), wirtualne przewodniki po ekspozycjach.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe realizatora:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
tel. 56 690 49 90

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Kultura
Realizator: 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

  

Najczęściej czytane aktualności

  • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.
  • W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
  • Setne urodziny obchodziła torunianka, pani Felicja Cyrankowska. Z tej okazji życzenia złożyli jubilatce prezydent Michał Zaleski i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Iwona Krzywdzińska.
  • Z początkiem października Toruń wypełni się studentami. Wielu z nich będzie jeździć na zajęcia komunikacją miejską. W takim przypadku dużą oszczędnością dla studenckiego budżetu będzie zakup biletu semestralnego, który pozwoli na oszczędne i wygodne przemieszczanie się po mieście.
  • Dajmy się unieść w przestworza! W piątkowy i sobotni wieczór patrzymy w niebo – na Stadionie Miejskim podziwiać będziemy balonowy spektakl „Exit”. Cały weekend należeć też będzie do seniorów – instytucje kultury przygotowały dla nich specjalną ofertę wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji.
  • W dniach 7-15 września 2023 r., z okazji Światowego Dnia Fair Play, Polski Komitet Olimpijski zorganizował ogólnopolską akcję dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. #BiegFairPlayPKOl. W III edycji wydarzenia wzięły dwie toruńskie szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Szkoła...
  • Po raz dziewiąty w historii Speedway Grand Prix najważniejsze rozstrzygnięcia indywidualnych mistrzostw świata poznamy na Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego.
  • Trwa ostatnie odliczanie przed SGP na toruńskiej Motoarenie. Kibice wybierający się na wydarzenie mogą już pobierać informatory kibica.