www.torun.pl

Jeszcze zmiany w budżecie na rok 2018

Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 06 grudnia 2018
Autor: Magdalena Winiarska

Radni przyjęli zmiany w budżecie jeszcze na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zakładają one m.in. zmniejszenie deficytu o 14 mln zł.

Uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta na rok 2018, w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwała o wydatkach niewygasających zostały przyjęte podczas 2. Sesji Rady Miasta w dniu 6 grudnia 2018 roku.
Te zmiany na koniec roku są efektem przeglądu wszystkiego, co jest zapisane w budżecie, ponieważ przegląd zadań i stopnia realizacji jest konieczny.

Zmniejszenie deficytu w 2018 roku o 14 mln zł wynika przede wszystkim  z niewykorzystania rezerw, jakie zawsze są zaplanowane w budżecie, a także z oszczędności w związku z niewykonaniem niektórych zadań. W rezultacie deficyt z 99,1 mln zł zmniejszył się do 85,1 mln zł.

W związku z trudną sytuacją  na rynku wykonawców na przyszły rok przeniesiona będzie część wydatków związanych inwestycjami – 13 mln zł. Wśród zadań przechodzących na rok następny są m.in. partycypacja miasta w rozbudowie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w wysokości 1 mln zł, zadanie informatyczne e-kultura i e-zdrowie w wysokości prawie 1 mln zł czy budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego.

Jak zawsze na koniec roku, w październiku i grudniu, dokonywane są rozliczenia w zakresie oświaty, na którą w budżecie w roku 2018 zostało przeznaczone 370 mln zł. Radni wyrazili zgodę, be zwiększyć środki na toruńską oświatę o 4 570 000 zł.  Większa część tej kwoty – 3,5 mln zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych palcówek miejskich, prawie 400 tys. zł trafi do placówek oświatowych niepublicznych, a 600 tys. zł więcej – na utrzymanie szkół, co wiąże się z podniesieniem cen energii elektrycznej.

Zmiany dotyczą też Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której na rok 2019 została zaplanowana budowa nowych 170 miejsc parkingowych na pl. bp. Chrapka i przy ul. Grudządzkiej - koszt wyniesie 1,65 mln zł. Jeszcze na ten rok planowany jest przetarg, tak by budowa mogła się odbyć w roku 2019.

Radni przyjęli także uchwałę o wydatkach niewygasających, czyli zadaniach z budżetu na rok 2018, które będą finansowane w roku następnym. Powodem takiego postępowania są przede wszystkim wielokrotnie powtarzane przetargi (12 zadań), a także zmiany w harmonogramie prac itp. Przedstawiony Radzie wykaz składa się z 37 zadań na kwotę 41,4 mln zł. W ramach wydatków niewygasających jest 8 zadań z zakresu budowy dróg na kwotę 9,5 mln zł, 16 zadań związanych z inwestycjami kubaturowymi, 5 zadań dokumentacyjnych, pozostałe zadania na kwotę 4,3 mln zł to inwestycje na terenach Zieleni oraz zadania bieżące związane z remontami na kwotę 1,1 tys. zł.

Fot. Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń.
 • Kultura, Miasto
  Mieszkańcy Stawek spotkali się w niedzielę 19 maja 2019 r. na rodzinnym festynie parafialno-osiedlowym.
 • Miasto
  13 maja 2019 roku rusza nabór do klas I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano w sumie ponad 5100 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
 • Miasto
  W sobotę 18 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia ustawicznego w Toruniu odbył się V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Temat tegorocznego Kongresu „Sprawdzone metody wychowania i edukacji małego dziecka”.Inicjatorem przedsięwzięcia było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”,...
 • Drogi
  Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach drogowych w Toruniu na przełomie maja i czerwca 2019 r. związanych z planowanymi pracami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
 • Miasto
  Każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia, pomimo braku zameldowania w mieście może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Kolejna produkcja, tym razem związana z grupą Republika i Toruniem, odnosi sukces na rynku filmowym.
 • Tradycje sportowe i atuty Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu 2019 zostały zaprezentowane podczas pierwszej rundy Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Turniej odbył się 18 maja 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
 • Informacje dla wyborców, członków komisji oraz komitetów wyborczych.
 • Od dwudziestu lat świetlica „Antoninek” wspiera w potrzebie i organizuje czas dzieciom z toruńskich Wrzosów. W niedzielę 19 maja 2019 r. świętowała swój jubileusz.
 • Ponad 200 młodych rowerzystów rywalizowało w niedzielę 19 maja 2019 roku na Motoarenie w wyścigach rowerowych zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia powstania najlepszego stadionu żużlowego na świecie.
 • Elana Toruń przegrała w niedzielę 19 maja 2019 r. z Olimpią Elbląg 1:2 i straciła szanse na awans do I ligi. A były one spore, zważywszy że GKS Bełchatów zakończył swoje spotkanie remisem.
 • Budynek przy ul. Słowackiego 114 zostanie poddany przebudowie i modernizacji, by swoją siedzibę miał tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 • Życie codzienne w Toruniu w latach 1914-1920, u progu odzyskania niepodległości, jest tematem prelekcji, na którą zaprasza 22 maja 2019 r. Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.