Jaki będzie budżet miasta na rok 2021? | www.torun.pl

Jaki będzie budżet miasta na rok 2021?

Miasto
Data publikacji: 18 listopada 2020
Autor: Magdalena Winiarska
Widok na toruńską starówkę z lotu ptaka

Planowane dochody miasta w 2021 roku to 1349 tys. zł, podczas gdy wydatki łącznie to 1391 tys. zł – takie są założenia budżetu miasta na rok 2021 r.

O projekcie budżetu miasta na rok 2021 mówili prezydent Michał Zaleski oraz skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz podczas konferencji prasowej w dniu 18 listopada 2020 r. W dniu 19 listopada zaś nad projektem budżetu pochylą się radni podczas Sesji Rady Miasta. Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń, projekt budżetu na rok następny musi zostać zamknięty i złożony do Rady Miasta do 15 listopada roku poprzedzającego. W tym roku projekt ten musiał zostać złożony do 16 listopada, gdyż 15 dzień tego miesiąca przypadał w niedzielę.

- Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jest to dokument przygotowany rzetelnie, solidnie i kompetentnie przygotowany - powiedział na wstępie prezydent Michał Zaleski. Prezydent podkreślił, że najważniejszą cechą projektu jest stabilność budżetu, co w obecnych czasach pandemii nie jest takie oczywiste. - Dla mnie marzenie w tej pracy jest tylko jedno – aby znalazły się sposoby na zwiększenie dochodów miasta i na jeszcze dalsze ograniczenie wydatków – dodał prezydent.

Najważniejsze dane tego budżetu miasta na rok 2021 to:
- dochody - 1.348.600.000 zł
- wydatki - 1.391.100.000 zł (w tym wydatki bieżące - 1.154.200.000 - zł oraz wydatki inwestycyjne – 236.900.000 zł)
- deficyt - 42.500.000 zł

Do pobrania: Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2021

- Rzeczywiście budżet miasta na rok 2021 jest zdeterminowany sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Założenia, jakie przyjęliśmy do planowania projektu budżetu, to właśnie to, że nadal będą obowiązywać ograniczenia w życiu publicznym, które nie tylko zdeterminują zakres i sposób realizacji zadań, ale też wpłyną na dalsze osłabienie wpływów do budżetu miastawyjaśniła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta. Dodała, że poziom zadłużenia miasta planowany na rok 2021 i lata kolejne musi odpowiadać realnym możliwościom jego obsługi w perspektywie trwającego kryzysu ekonomicznego, a przy ograniczonych dochodach miasto musi wypracować nadwyżkę bieżącą (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie pozwalającym utrzymać zdolność kredytową umożliwiającą rozwój Torunia.

Ponad połowę dochodów miasta, czyli 54 proc. (724 mln zł) stanowią środki celowe: subwencje, dotacje i środki na inwestycje. Pozostała część, 46 proc. (625 mln zł) to tzw. dochody rozporządzalne, pochodzące z podatków PIT i CIT oraz podatków i opłat lokalnych. Jednak, jak podkreśliła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, ponad 20% dochodów rozporządzalnych miasto musi przekazać na utrzymanie oświaty, gdyż subwencja otrzymana na ten cel z budżetu państwa jest niewystarczająca. Wiadomo już, że dochody bieżące, które miasto ma do dyspozycji na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z z całokształtem działalności miasta, poza oświatą,  będą w 2021 roku niższe aż o ponad 53 mln zł niż w roku 2019. Spowodowane jest  to m.in. spadkiem dochodów na skutek ustawowych zmian w podatku PIT i skutkami kryzysu wywołanego pandemią Covid 19, a także wzrastającymi z roku na rok obciążeniami samorządów wynikającymi z przepisów. Poza  wspomnianą już dopłatą do oświaty, miasto zobowiązane jest do pokrywania straty  Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, która wynika ze zbyt niskiego poziomu finansowania świadczeń leczniczych przez NFZ. W roku 2021 miasto będzie musiało także zapewnić  wkładu własny do projektów „miękkich”, dotyczących sfery społecznej i edukacji,  dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Rok 2021 będzie stał pod znakiem oszczędności. Dysponując mniejszymi dochodami miasto musiało podjąć działania oszczędnościowe. Ograniczenia wprowadzone w różnych sferach funkcjonowania miasta, takich jak wynagrodzenia w administracji samorządowej, komunikacja miejska, utrzymanie, oświetlenie i oczyszczanie dróg, wydatki na promocję, remonty itd., pozwoliły obniżyć wydatki, w stosunku do roku 2019, o ok. 38 mln zł.  W związku z ograniczeniami, jakie funkcjonują w życiu społecznym, nie uda się zrealizować części wydarzeń kulturalnych i sportowych, co także pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków.

Działania oszczędnościowe nie objęły wydatków w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz utrzymania i zagospodarowania zieleni w mieście.

- Tworząc plan inwestycyjny na 2021 rok, chcąc utrzymać w ryzach poziom zadłużenia miasta, przyjęliśmy podstawową zasadę: realizujemy te, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie, a także te, które są kontynuowane czy wynikają z programów i z budżetu obywatelskiego – poinformowała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Największa część środków w wysokości 237 mln zł, jakie są przeznaczone na wydatki inwestycyjne, przeznaczona jest na inwestycje drogowe (ok. 30 proc.). Największe z nich, to rozbudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego (34,2 mln zł), rozbudowa ul. Chrzanowskiego (2,3 mln zł). Na poprawę infrastruktury przystanków autobusowych przeznaczone zostanie ok. 4,5 mln zł, na budowę parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi – 5 mln zł, plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia – 1,2 mln zł.

Szereg inwestycji, choć drobniejszych, czeka nas w oświacie (ok. 6,5 mln zł). Związane są one głównie z rozwojem szkolnictwa zawodowego.Planowane jest rozpoczęcie długo oczekiwanej budowy sali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera. W zakresie ochrony zdrowia (ok. 4 mln zł) głównym zadaniem jest tworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu (3,3 mln zł). W ramach pomocy społecznej, na którą przeznaczone w budżecie jest 6,8 mln zł, wykonane zostaną adaptacje budynków na cele społeczne przy ul. Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2, Parkowej 3, Kopernika 22 czy na tworzenie mieszkań chronionych przy ul. Bydgoskiej 74.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie 9 mln zł. Tu nadal będzie dokonywana termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (4,7 mln zł), ale ważnym i oczekiwanym społecznie zadaniem jest zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (3,5 mln zł). W trzeci etap wkroczy rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (1 mln zł).

11,2 mln zł przeznaczone są na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wśród zadań należy wymienić program Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II (850 tys. zł) czy adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (3,5 mln zł).

W ograniczonym zakresie rozpoczną się nowe zadania inwestycyjne, na które przeznaczone jest 5,5 mln zł). Wśród nich można wymienić: program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych (1 mln zł), system biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej (200 tys. zł, wartość zadania w l.2021-2020: 9.200 tys. zł), zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w SSM (2 mln zł), modernizację „starej” części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 (400 tys. zł) czy program adaptacji do zmian klimatu: ogrody deszczowe i parki kieszonkowe (800 tys. zł).

Fot. Daniel Pach

Najczęściej czytane aktualności

 • Grafika programu Wspieraj Seniora zachęcająca do zgłoszenia się do wolontariatu ozdrowieńców
  Koronawirus, Miasto
  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poszerza swoją działalność – od wczoraj ruszyły zapisy do wolontariatu ozdrowieńców. Osoby, które przeszły zakażanie koronawirusem, pomagać będą mogły w domach pomocy społecznej.
 • Dwóch Mikołajów: Kopernik na pomniku i święty z iluminacji świątecznej
  Kultura, Miasto
  Po raz kolejny z okazji mikołajek i świąt Bożego Narodzenia działacz społeczny Robert Olkowski z grupą inicjatywną Rodzina organizuje akcję charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących oraz seniorów z Torunia. 7 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 przed budynkiem Szpitala Dziecięcego odbędzie się koncert dla pacjentów.
 • Na zdjęciu Michał Piwoński w biegu
  Miasto, Sport
  Uczeń klasy 2 V LO w Toruniu, Mikołaj Piwoński, został powołany do lekkoatletycznej kadry narodowej.
 • widok budynku z muralem
  Kultura, Miasto
  Na szczycie budynku przy ul. Reja 25 powstał mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego. Jego inicjatorką jest wdowa po zmarłym w 2001 r. muzyku Anna Skrobiszewska.
 • Prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  List Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego do redaktora naczelnego portalu Wyborcza.pl, Jarosława Kurskiego, będący odpowiedzią na zarzuty dotyczące domniemanych „strat” Bydgoszczy w rywalizowaniu z Toruniem o instytucje i fundusze.
 • Na zdjęciu: montaż nowych wiat przystankowych na Placu Rapackiego
  MZK
  Trwają prace torowo-drogowe przy placu Rapackiego i placu Niepodległości. Gotowe jest już oznakowanie poziome jezdni, powstają ekrany akustyczne i wiaty przystankowe, a gdy pogoda pozwoli, rozpoczną się kolejne nasadzenia zieleni.
 • Dzisiaj, 2 grudnia 2020 r. obchodzimy siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę śmierci jednego z Honorowych Obywateli Torunia, Edwarda Śmigłego-Rydza.
 • Młodzieżowy Dom Kultury wToruniu ogłasza konkurs plastyczny z cyklu „Niepodległość – Wolność – Rozwój” pod hasłem „Polski Bałtyk”. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na cykl spotkań online, z których skorzystać mogą uczniowie i nauczyciele.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje o 13855 osobach, które w całej Polsce zaraziły się koronawirusem w ciągu ostatniej doby. W Toruniu zakażenie potwierdzono u 144 osób.
 • Powiatowa Komisja Lekarska poszukuje lekarzy do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W przyszłym roku odbędzie się ona w terminie od 1 lutego do 16 kwietnia.
 • W dniu 1 grudnia 2020 r. mija 26 lat od śmierci Wandy Szuman, Honorowej Obywatelki Torunia, pionierki toruńskiej pedagogiki i pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Polski Bon Turystyczny to jedna z form wsparcia branży turystycznej w kraju. Po zniesieniu restrykcji, ci, którzy nie wykorzystali go latem, mogą dzięki niemu spędzić atrakcyjnie czas w Toruniu.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje, że koronawirusem w ciągu ostatniej doby zakaziło się 9105 osób. Liczba zakażonych od początku pandemii w całym kraju zbliża się do miliona. W Toruniu od wczoraj zakażenie zdiagnozowano u 151 osób.