Aktywna Kobieta | www.torun.pl

Aktywna Kobieta | www.torun.pl

Tytuł projektu:
Aktywna Kobieta

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Dane finansowe:
Wartość projektu: 1 182 852,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 123 709,40 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
3.12.2018 r. – 31.12.2020 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21.12.2018 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Grupa docelowa:
Uczestniczkami projektu będzie 80 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w wieku powyżej 29 roku życia.
Definicja kobiety powyżej 29 roku życia – kobieta, która ukończyła 30 r.ż z dniem 30-tych urodzin.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona jest rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzą rozmowy w wyniku, których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.
Kompleksowość działań w projekcie opierać się będzie na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, finansowaniu studiów podyplomowych, organizowaniu staży czy refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy. Dodatkowo projekt przewiduje wsparcie towarzyszące dla kobiet posiadających dziecko do 7. roku życia w postaci refundacji
kosztów opieki nad dzieckiem. W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestniczkom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 34 bezrobotne kobiety  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Ponadto:
• 80 bezrobotnych kobiet rozpocznie udział w projekcie,
• 80 bezrobotnych kobiet zostanie objętych doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy,
• 40 bezrobotnych kobiet odbędzie staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
• utworzonych zostanie 20 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, dzięki którym 20 uczestniczek projektu podejmie zatrudnienie,
• 20 bezrobotnych kobiet rozpocznie dwusemestralne studia podyplomowe,
• 42% uczestniczek projektu uzyska zatrudnienie,
• 15 osób uzyska kwalifikacje.

Dane kontaktowe realizatora:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 221

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Przebarwione żółto drzewa w Parku Tysiąclecia jesienią, fot. Adam Zakrzewski
  Eko, Miasto
  Październikowe dni zachęcają do spacerów. Jednym z miejsc, które warto w tym czasie odwiedzić, jest zrewitalizowany Park Tysiąclecia na lewobrzeżu.
 • Na zdjęciu fryzjerka w maseczce obcina włosy klientowi
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje kolejny odcinek cyklu filmowego „Starówka Mistrzów”. Poznajcie fachowców, artystów, firmy, usługodawców i zakłady rzemieślnicze, które cieszą się największym zaufaniem klientów. Bohaterem odcinka jest mistrzyni nożyczek Irena Tywczyńska, prowadząca Studio Fryzjerskie Andromeda na toruńskiej starówce.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Jedynie w telewizji będzie można obejrzeć w tym roku koncert galowy Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”. Tegoroczna edycja poświęcona jest Wojciechowi Młynarskiemu.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Pamięci tych co odeszli – to tytuł koncertu, który odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 19.00 w sali na Jordankach. Toruńska Orkiestra Symfoniczna upamiętni w ten sposób zmarłych członków społeczności akademickiej UMK.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W związku z pracami przy sieci trakcyjnej prowadzonymi w rejonie pl. Rapackiego inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.
 • Na zdjęciu: grafika promująca program koordynowany przez CWB
  Biznes, Koronawirus
  W związku z kolejnym trudnym okresem dla branży gastronomicznej Centrum Wsparcia Biznesu wznawia akcję „Toruńska baza lokali z jedzeniem na wynos lub z dowozem”. Tworzona baza ma pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom w obliczu pandemii i związanych z nią obostrzeń. Ze wzlędu wprowadzone ograniczenia restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą świadczyć...
 • Trzydzieści trzy pojemniki na małą elektronikę o charakterystycznym czerwonym kolorze pojawią się w tym tygodniu na toruńskich osiedlach. System Elektryczne Śmieci uruchomi firma MB Recykling.
 • Od niedzieli, 25 października 2020 r. przy teatrze Baj Pomorski działa plenerowa Scena Szekspirowska. Spotkamy w niej bohaterów stworzonych przez dramaturga wszech czasów.
 • O 146 osób wzrosła z poniedziałku na wtorek liczba torunian zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób chorych na dzień 27 października wynosi 1558.
 • Podczas konferencji prasowej 27 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły rządowego wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami. Z pomocy będą mogły skorzystać firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej.
 • We wtorek 27 października 2020 roku w Toruniu odbędzie się kolejna odsłona Czarnego Protestu. Organizatorzy zapowiadają, że tym razem protestować będą w samochodach i na rowerach jeżdząc po ruchliwych ulicach Torunia. Po godz. 15:00 mogą wystapić utrudnienia.
 • Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.