www.torun.pl

Wyniki głosowania

Drogi, Inwestycje, Kultura, Miasto, Sport
Data publikacji: 14 lutego 2014
Autor: Bartłomiej Oleszek

Torunianie wybrali 43 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. To ok. 30% spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie. Pula na budżet wyniosła 6,4 miliona, z czego 4,5 mln przeznaczone było na projekty lokalne a pozostałe na ogólnomiejskie.

- 57% kart wpłynęło do nas przez Internet, pozostałe 43% dostaliśmy w wersji papierowej, które musieliśmy wprowadzić do systemu - mówi dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Paweł Piotrowicz. Nie wszyscy głosowali na sześć projektów. Każdy z głosujących na karcie papierowej oddawał średnio trzy głosy, w Internecie powyżej czterech głosów.

Głosowaniu poddano 144 projekty, skupione na 13 listach lokalnych i jednej ogólnomiejskiej. Głosowało 22 246 osób (liczonych na podstawie unikalnych numerów PESEL użytych w trakcie głosowania). Łącznie złożono 35 293 poprawnie wypełnionych kart do głosowania, z tego 20 037 elektronicznie (57%) oraz 15 256 na papierze (43%). Liczba wszystkich głosów ważnych wynosi 64 785.

- Mogę tylko wyrazić zadowolenie, że tylu torunian zdecydowało się wziąć udział w tej edycji budżetu partycypacyjnego - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. Nie spodziewaliśmy się aż 22 tysięcy osób głosujących i ponad 64 tysięcy głosów.

Spośród kart złożonych poprawnie 32 819 (tj. 93%) to karty ważne, a 2 474 (tj. 7%) to karty nieważne. 14 kart wpłynęło po terminie, a 205 zostało wypełnionych nieprawidłowo (brak danych, brak numerów projektów, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty puste) – te karty nie zostały wprowadzone do systemu komputerowego i nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

>>Pobierz wyniki głosowania <<


 


Lista projektów przekazanych do realizacji:

LISTA OGÓLNOMIEJSKA

 • O0096 - Szkolne boisko sportowe - boiskiem Osiedla Chełmińskie

lokalizacja: Pomiędzy ulicami Mohna, Żwirki i Wigury, Moczyńskiego, Pałucka; Działka 293 obr. 37 w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

 • O0093 - Piernikowe miasteczko - dobre miejsce dla rodzin

lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 62/68

STAWKI

 • ST0006 - Nie!-Dla wad postawy

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0007 - Odpowiednie warunki do nauki w dobie społeczeństwa informacyjnego.

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0008 - Wymiana ogrodzenia wokół placu przedszkolnego i boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu.

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0001 - Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych

lokalizacja: Działka 739 i 742 w obrębie 74 znajdująca się pomiędzy ulicami Szuwarów i Nenufarów

RUDAK

 • RU0003 - Festyn dożynkowy

lokalizacja: ogród przy kościele pw. Opatrzności Bożej przy ul. Okólnej 178 w Toruniu na Rudaku

 • RU0006 - Przebudowa ulicy Borowikowej

lokalizacja: Ulica Borowikowa - od ulicy Grzybowej do torów kolejowych - odcinek o długości ok. 180 m

 • RU0005 - Siłownia zewnętrzna

lokalizacja: Proponowana lokalizacja - działka nr 210 w rejestrze gruntów

CZERNIEWICE

 • CZ0002 - Siłownia zewnętrzna w Toruniu - Czerniewicach

lokalizacja: U zbiegu ulic Zdrojowej/Włocławskiej w południowo - wschodniej części O/M Czerniewice na placu rekreacyjno –sportowym

 • CZ0001 - Przebudowa ulicy Miodowej w Toruniu - Czerniewicach

lokalizacja: Ulica Miodowa znajduje się w zachodniej części O/M Czerniewice na tzw. "Osiedlu Kolejowym". Jest ulicą prostopadłą do ul. Łódzkiej - Drogi Krajowej 91.

PODGÓRZ

 • P0003 - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu "Kolorowe podwórko".

lokalizacja: Teren zielony w obszarze ulicy Prufferów i Iwanowskiej

         plus elementy:

 • P0006 - Odzyskujemy zieleń dla Podgórza, etap 1.

lokalizacja: Teren zieleni, o którym mowa w projekcie obejmuje teren na Podgórzu między ulicami i Marii i Jana Prufferów, Wilhelmy Iwanowskiej, Jasną oraz gen. Józefa Hallera

 • P0004 - Rekonstrukcja placu zabaw dla dzieci

lokalizacja: Podgórz, ul. Szubińska k/kościoła

 • P0005 - Jest afera babcia z wnukiem o rower się spiera

lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 284-284A, WM Leśny Zakątek

KASZCZOREK

 • K0024 - Plac zabaw dla dzieci i siłowania dla dorosłych

lokalizacja: Kaszczorek, ul. Gościnna 19 - część działki 253/24 (w ewidencji gruntów)

 • K0022 - Parking przy kościele w Kaszczorku

lokalizacja: Kaszczorek, ul. Szczęśliwa - działka 97/12 (w ewidencji gruntów).

BIELAWY-GRĘBOCIN

 • GB0004 - Z błota do cywilizacji

lokalizacja: ul. Skierniewicka - na odcinku od skrzyżowania z ul. Suwalską do skrzyżowania
z ul. Krakowską

SKARPA

 • SK0017 - Boisko do gry w koszykówkę o nawierzchni bezpiecznej

lokalizacja: Osiedle Skarpa - Nieruchomość Anna - lokalizacja pomiędzy budynkami przy ul. Kusocińskiego 6/8/10/14

 • SK0016 - Teren rekreacyjny dla psów

lokalizacja: u zbiegu ulic: Ligi Polskiej, Kolankowskiego i Szosy Lubickiej

 • SK0012 - Mural na wieżowcu Konstytucji 3 Maja 13

lokalizacja: Osiedle Skarpa, ul. Konstytucji Maja 13, ściana szczytowa północna

 • SK0018 - Siłownia zewnętrzna na terenie III Liceum Ogólnokształcącego

lokalizacja: teren III Liceum Ogólnokształcącego

RUBINKOWO

 • R0012 - Ścieżka zdrowia na Rubinkowie (siłownia zewnętrzna + elementy street workout)

lokalizacja: Rubinkowo - wzdłuż wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej przy Strudze Toruńskiej

 • R0010 - Plac rekreacyjny dla dorosłych

lokalizacja: Toruń, Osiedle Rubinkowo - tereny przy promenadzie ul. H. Piskorskiej

 • R0006 - Rewitalizacja alei przed Zespołem Szkół nr 8

lokalizacja: Aleja łącząca Szkołę nr 8 z ul. Łyskowskiego - odcinek od ul. Łyskowskiego do wejścia głównego do szkoły

 • R0005 - Instalacja siłowni na wolnym powietrzu

lokalizacja: Teren przylegający do placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku przy ul. Buszczyńskich 13

JAKUBSKIE-MOKRE

 • JM0021 - Wykonanie remontu mostków nad Strugą Toruńską

lokalizacja: ulice: Chrobrego, Batorego i Sucharskiego pomiędzy ul. Wojska Polskiego,
a ul. Batorego

 • JM0013 - Remont kapitalny ulicy Jana Olbrachta

lokalizacja: ul. Jana Olbrachta od strony ul. Jana Sobieskiego

 • JM0008 - Wybiegi dla psów

lokalizacja: 1) teren zielony przy ul. Gregorkiewicza za przystankiem autobusowym 2) park przy ul. Waryńskiego

 • JM0009 - Tablice informacyjne o miejscach historycznych związanych z Jakubskim i Mokrem

lokalizacja: lista miejsc na terenie osiedla Jakubskie-Mokre według wykazu (w załączniku)

 • JM0010 - Budowa parkingu na ul. Wojska Polskiego przy kościele parafii Chrystusa Króla

lokalizacja: Przedłużenie istniejącego parkingu przy kościele do przejścia dla pieszych

 • JM0004 - Remont drogi - ul. Podchorążych wraz z montażem spowalniaczy ruchu

lokalizacja: ul. Podchorążych

WRZOSY

 • W0012 - Zagospodarowanie terenów Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu

lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Chabrowa 49 87-100 Toruń

 • W0011 - Siłownia zewnętrzna plus ławki parkowe

lokalizacja: Park za przystankiem autobusowym u zbiegu ulic Słoneczny/Chmielna alternatywa dla lokalizacji "park" u zbiegu ulic Migdałowa/Fasolowa.

 • W0010 - Ławki i kosze wzdłuż ścieżki rowerowej na Wrzosach

lokalizacja: ul. Chełmińska, od ul. Polnej do granic administracyjnych

CHEŁMIŃSKIE

 • CH0021 - Plac zabawy i wypoczynku "Topolowy ludzik"

lokalizacja: Działka należąca do Gminy, oznaczona na planie zagospodarowania jako 54/14, ograniczona ulicami: Huryczowicz, Szosa Chełmińska, dalszy bieg ul. Długiej.

 • CH0001 - Wniosek o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa.

lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 5

 • CH0008 - Centrum Rozrywki "Chełmiunka" - piłkarzyki, szachy, ping-pong, bule

lokalizacja: Przy Orliku - ul. św. Józefa 26

STAROMIEJSKIE

 • SM0018 - Wędka - Centrum Dzieci i Młodzieży, jako alternatywa dla dzieci i młodzieży wobec ulicy, internetu, używek, młodocianej przestępczości, przemocy wagarowaniu. remont i dostosowanie byłej sali gimnastycznej na ul. Jęczmiennej 10 do dziennego przebywania dla dzieci i młodzieży z toruńskiej Starówki

lokalizacja: Sala gimnastyczna po szkole odzieżowej w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10.

 • SM0016 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu - Radosny, bezpieczny plac zabaw

lokalizacja: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, plac zabaw od ul. Lelewela

BYDGOSKIE

 • B0035 - Park "Góry Piekarskie"

lokalizacja: Teren zielony tzw. "Góry Piekarskie" pomiędzy ul. Słowackiego a Kraszewskiego

 • B0023 - "Trzynastka" się zmienia

lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Krasińskiego 45/47

 • B0045 - Ruch i rekreacja na Rudelce

lokalizacja: Tor saneczkowy Zajęcze Góry oraz plac u wlotu toru Rudelka przy Rondzie Hoffmana


Do pobrania:

Najczęściej czytane aktualności

 • Biznes, Miasto
  Szykuje się kolejny boom inwestycyjny w Toruniu. Do końca roku miasto planuje sprzedaż 36 działek, których całkowita kwota wywoławcza wyniesie niemal 60 mln zł! Łączna powierzchnia tych działek to ponad 48 ha. Najbliższy przetarg już 25 października 2019 r.
 • Miasto
  16 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Z tej okazji Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna wręczyła nagrody dla laureatów tegorocznej edycji konkursu „Odkrywcy”. Najlepszy w kategorii „Promocja w mediach społecznościowych” okazał się oficjalny profil Urzędu Miasta Torunia na...
 • Miasto
  Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne Toruniem sprawiło, że po raz kolejny agencja ratingowa Fitch utrzymała swoją ocenę na poziomie BBB. To znak dla banków i przedsiębiorców, że współpraca z Toruniem jest bezpieczna.
 • Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje rozmowę z Przemysławem Kłodą z Barber Bad Boy’s. W kolejnym odcinku serii „Tak się robi biznes na starówce!” dowiemy się m.in. jak wygląda praca barbera, kim są klienci golibrody i o czym rozmawia się podczas wizyty u męskiego fryzjera.
 • Inwestycje, Miasto
  13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • Miasto
  DroneTech World Meeting Toruń 2019 to czwarta edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego pojazdom, systemom autonomicznym i bezzałogowym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 w Toruniu – mieście przyjaznym nowym technologiom.
 • Przy Szkole Podstawowej nr 24 został zmodernizowany plac rekreacyjny. Zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
 • 15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • 28 i 29 października 2019 roku w toruńskim Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się ogólnopolskie Forum Dydaktyki Cyfrowej DIGITYKON. Forum to miejsce debaty, gdzie edukacja, sztuka i kultura stykają się z technologią.
 • Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu to bohaterowie programu "Regionalsi". Audycję na antenie TVP3 Bydgoszcz będzie można zobaczyć w najbliższą środę (16 października).
 • W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.