Wyniki głosowania | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wyniki głosowania

Drogi, Inwestycje, Kultura, Miasto, Sport
Data publikacji: 14 lutego 2014
Autor: Bartłomiej Oleszek

Torunianie wybrali 43 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. To ok. 30% spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie. Pula na budżet wyniosła 6,4 miliona, z czego 4,5 mln przeznaczone było na projekty lokalne a pozostałe na ogólnomiejskie.

- 57% kart wpłynęło do nas przez Internet, pozostałe 43% dostaliśmy w wersji papierowej, które musieliśmy wprowadzić do systemu - mówi dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Paweł Piotrowicz. Nie wszyscy głosowali na sześć projektów. Każdy z głosujących na karcie papierowej oddawał średnio trzy głosy, w Internecie powyżej czterech głosów.

Głosowaniu poddano 144 projekty, skupione na 13 listach lokalnych i jednej ogólnomiejskiej. Głosowało 22 246 osób (liczonych na podstawie unikalnych numerów PESEL użytych w trakcie głosowania). Łącznie złożono 35 293 poprawnie wypełnionych kart do głosowania, z tego 20 037 elektronicznie (57%) oraz 15 256 na papierze (43%). Liczba wszystkich głosów ważnych wynosi 64 785.

- Mogę tylko wyrazić zadowolenie, że tylu torunian zdecydowało się wziąć udział w tej edycji budżetu partycypacyjnego - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. Nie spodziewaliśmy się aż 22 tysięcy osób głosujących i ponad 64 tysięcy głosów.

Spośród kart złożonych poprawnie 32 819 (tj. 93%) to karty ważne, a 2 474 (tj. 7%) to karty nieważne. 14 kart wpłynęło po terminie, a 205 zostało wypełnionych nieprawidłowo (brak danych, brak numerów projektów, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty puste) – te karty nie zostały wprowadzone do systemu komputerowego i nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

>>Pobierz wyniki głosowania <<


 


Lista projektów przekazanych do realizacji:

LISTA OGÓLNOMIEJSKA

 • O0096 - Szkolne boisko sportowe - boiskiem Osiedla Chełmińskie

lokalizacja: Pomiędzy ulicami Mohna, Żwirki i Wigury, Moczyńskiego, Pałucka; Działka 293 obr. 37 w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

 • O0093 - Piernikowe miasteczko - dobre miejsce dla rodzin

lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 62/68

STAWKI

 • ST0006 - Nie!-Dla wad postawy

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0007 - Odpowiednie warunki do nauki w dobie społeczeństwa informacyjnego.

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0008 - Wymiana ogrodzenia wokół placu przedszkolnego i boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu.

lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu

 • ST0001 - Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych

lokalizacja: Działka 739 i 742 w obrębie 74 znajdująca się pomiędzy ulicami Szuwarów i Nenufarów

RUDAK

 • RU0003 - Festyn dożynkowy

lokalizacja: ogród przy kościele pw. Opatrzności Bożej przy ul. Okólnej 178 w Toruniu na Rudaku

 • RU0006 - Przebudowa ulicy Borowikowej

lokalizacja: Ulica Borowikowa - od ulicy Grzybowej do torów kolejowych - odcinek o długości ok. 180 m

 • RU0005 - Siłownia zewnętrzna

lokalizacja: Proponowana lokalizacja - działka nr 210 w rejestrze gruntów

CZERNIEWICE

 • CZ0002 - Siłownia zewnętrzna w Toruniu - Czerniewicach

lokalizacja: U zbiegu ulic Zdrojowej/Włocławskiej w południowo - wschodniej części O/M Czerniewice na placu rekreacyjno –sportowym

 • CZ0001 - Przebudowa ulicy Miodowej w Toruniu - Czerniewicach

lokalizacja: Ulica Miodowa znajduje się w zachodniej części O/M Czerniewice na tzw. "Osiedlu Kolejowym". Jest ulicą prostopadłą do ul. Łódzkiej - Drogi Krajowej 91.

PODGÓRZ

 • P0003 - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu "Kolorowe podwórko".

lokalizacja: Teren zielony w obszarze ulicy Prufferów i Iwanowskiej

         plus elementy:

 • P0006 - Odzyskujemy zieleń dla Podgórza, etap 1.

lokalizacja: Teren zieleni, o którym mowa w projekcie obejmuje teren na Podgórzu między ulicami i Marii i Jana Prufferów, Wilhelmy Iwanowskiej, Jasną oraz gen. Józefa Hallera

 • P0004 - Rekonstrukcja placu zabaw dla dzieci

lokalizacja: Podgórz, ul. Szubińska k/kościoła

 • P0005 - Jest afera babcia z wnukiem o rower się spiera

lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 284-284A, WM Leśny Zakątek

KASZCZOREK

 • K0024 - Plac zabaw dla dzieci i siłowania dla dorosłych

lokalizacja: Kaszczorek, ul. Gościnna 19 - część działki 253/24 (w ewidencji gruntów)

 • K0022 - Parking przy kościele w Kaszczorku

lokalizacja: Kaszczorek, ul. Szczęśliwa - działka 97/12 (w ewidencji gruntów).

BIELAWY-GRĘBOCIN

 • GB0004 - Z błota do cywilizacji

lokalizacja: ul. Skierniewicka - na odcinku od skrzyżowania z ul. Suwalską do skrzyżowania
z ul. Krakowską

SKARPA

 • SK0017 - Boisko do gry w koszykówkę o nawierzchni bezpiecznej

lokalizacja: Osiedle Skarpa - Nieruchomość Anna - lokalizacja pomiędzy budynkami przy ul. Kusocińskiego 6/8/10/14

 • SK0016 - Teren rekreacyjny dla psów

lokalizacja: u zbiegu ulic: Ligi Polskiej, Kolankowskiego i Szosy Lubickiej

 • SK0012 - Mural na wieżowcu Konstytucji 3 Maja 13

lokalizacja: Osiedle Skarpa, ul. Konstytucji Maja 13, ściana szczytowa północna

 • SK0018 - Siłownia zewnętrzna na terenie III Liceum Ogólnokształcącego

lokalizacja: teren III Liceum Ogólnokształcącego

RUBINKOWO

 • R0012 - Ścieżka zdrowia na Rubinkowie (siłownia zewnętrzna + elementy street workout)

lokalizacja: Rubinkowo - wzdłuż wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej przy Strudze Toruńskiej

 • R0010 - Plac rekreacyjny dla dorosłych

lokalizacja: Toruń, Osiedle Rubinkowo - tereny przy promenadzie ul. H. Piskorskiej

 • R0006 - Rewitalizacja alei przed Zespołem Szkół nr 8

lokalizacja: Aleja łącząca Szkołę nr 8 z ul. Łyskowskiego - odcinek od ul. Łyskowskiego do wejścia głównego do szkoły

 • R0005 - Instalacja siłowni na wolnym powietrzu

lokalizacja: Teren przylegający do placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku przy ul. Buszczyńskich 13

JAKUBSKIE-MOKRE

 • JM0021 - Wykonanie remontu mostków nad Strugą Toruńską

lokalizacja: ulice: Chrobrego, Batorego i Sucharskiego pomiędzy ul. Wojska Polskiego,
a ul. Batorego

 • JM0013 - Remont kapitalny ulicy Jana Olbrachta

lokalizacja: ul. Jana Olbrachta od strony ul. Jana Sobieskiego

 • JM0008 - Wybiegi dla psów

lokalizacja: 1) teren zielony przy ul. Gregorkiewicza za przystankiem autobusowym 2) park przy ul. Waryńskiego

 • JM0009 - Tablice informacyjne o miejscach historycznych związanych z Jakubskim i Mokrem

lokalizacja: lista miejsc na terenie osiedla Jakubskie-Mokre według wykazu (w załączniku)

 • JM0010 - Budowa parkingu na ul. Wojska Polskiego przy kościele parafii Chrystusa Króla

lokalizacja: Przedłużenie istniejącego parkingu przy kościele do przejścia dla pieszych

 • JM0004 - Remont drogi - ul. Podchorążych wraz z montażem spowalniaczy ruchu

lokalizacja: ul. Podchorążych

WRZOSY

 • W0012 - Zagospodarowanie terenów Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu

lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Chabrowa 49 87-100 Toruń

 • W0011 - Siłownia zewnętrzna plus ławki parkowe

lokalizacja: Park za przystankiem autobusowym u zbiegu ulic Słoneczny/Chmielna alternatywa dla lokalizacji "park" u zbiegu ulic Migdałowa/Fasolowa.

 • W0010 - Ławki i kosze wzdłuż ścieżki rowerowej na Wrzosach

lokalizacja: ul. Chełmińska, od ul. Polnej do granic administracyjnych

CHEŁMIŃSKIE

 • CH0021 - Plac zabawy i wypoczynku "Topolowy ludzik"

lokalizacja: Działka należąca do Gminy, oznaczona na planie zagospodarowania jako 54/14, ograniczona ulicami: Huryczowicz, Szosa Chełmińska, dalszy bieg ul. Długiej.

 • CH0001 - Wniosek o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa.

lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 5

 • CH0008 - Centrum Rozrywki "Chełmiunka" - piłkarzyki, szachy, ping-pong, bule

lokalizacja: Przy Orliku - ul. św. Józefa 26

STAROMIEJSKIE

 • SM0018 - Wędka - Centrum Dzieci i Młodzieży, jako alternatywa dla dzieci i młodzieży wobec ulicy, internetu, używek, młodocianej przestępczości, przemocy wagarowaniu. remont i dostosowanie byłej sali gimnastycznej na ul. Jęczmiennej 10 do dziennego przebywania dla dzieci i młodzieży z toruńskiej Starówki

lokalizacja: Sala gimnastyczna po szkole odzieżowej w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10.

 • SM0016 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu - Radosny, bezpieczny plac zabaw

lokalizacja: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, plac zabaw od ul. Lelewela

BYDGOSKIE

 • B0035 - Park "Góry Piekarskie"

lokalizacja: Teren zielony tzw. "Góry Piekarskie" pomiędzy ul. Słowackiego a Kraszewskiego

 • B0023 - "Trzynastka" się zmienia

lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Krasińskiego 45/47

 • B0045 - Ruch i rekreacja na Rudelce

lokalizacja: Tor saneczkowy Zajęcze Góry oraz plac u wlotu toru Rudelka przy Rondzie Hoffmana


Do pobrania:

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wicemistrz Świata, zwycięzca i najlepszy zawodnik siatkarskich Mistrzostw Europy, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów Wilfredo Leon dołączył do Piernikowej Alei Gwiazd!
 • Kobieta w niebieskiej sukience z psem na smyczy wchodzi do parku
  Eko, Miasto
  Zaciszny i gęsto porośnięty zielenią jest park kieszonkowy "Fiński relaks" na lewobrzeżu. Odwiedziliśmy go w czerwcu 2024 r.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto, MZK
  24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd
  Kultura, Miasto
  Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • Prezydent Paweł Gulewski nakłada łańcuch nowemu Królowi Kurkowemu
  Kultura, Miasto
  Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • 12 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział w pierwszym wakacyjnym amatorskim turnieju koszykówki TORUŃ 3x3 STREETBALL CHALLENGE.
 • W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami na obiekcie sportowym na lewobrzeżu Torunia.
 • W sobotę 22 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z wakacyjnych spotkań toruńskich rolkarzy pod hasłem Nightskating 2024. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu uczestników.
 • 24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • I stało się! Od piątku 21 czerwca Bulwar Filadelfijski został wyłączony z ruchu kołowego na cały weekend aż do niedzielnego wieczora.
 • Podczas Dni Torunia 2024 r. w naszym mieście przebywa grupa mieszkańców partnerskiej Getyngi, wśród nich emerytowani przedstawiciele getyńskiego magistratu.