Nauka-to takie proste! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nauka-to takie proste!

Miasto
Data publikacji: 19 grudnia 2017
Autor: Maria Wesoła
warsztaty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

"Nauka to takie proste!" to projekt, dzięki któremu Gmina Miasta Toruń stworzy w szkołach warunki do nauki opartej na eksperymencie. Weźmie w nim udział blisko 6400 uczniów i 178 nauczycieli z 24 toruńskich szkół. 

Nieustannie zabiegamy o pozyskiwanie środków unijnych z różnych programów, w tym przypadku dla projektu dotyczącego kształcenia ogólnego i branżowego. To duży projekt edukacyjny, który ma rozwinąć kluczowe kompetencje uczniów, w tym matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie - wyjaśnia Michał Zaleski, prezydent Torunia

Pomysł na projekt zrodził się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. - Z posiadanych przez nas informacji, obserwacji zajęć w naszych specjalistycznych pracowniach, a także rozmów z nauczycielami wynikało, że pomysł doposażenia pracowni i realizacji zajęć metodą eksperymentu w szkołach jest bardzo dobry i potrzebny. Po spotkaniu z dyrektor Wydziału Edukacji i CKU w Toruniu ustaliśmy, że rozpoczniemy prace nad napisaniem projektu i wspólnie poszukamy źródeł finansowania - mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy.

Wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizowano prace nad przygotowaniem i złożeniem projektu. - Nasza propozycja otrzymała pozytywną decyzję i została skierowana do dofinansowania - informuje Joanna Waczyńska, dyrektor CKU. Wartość dofinansowania wynosi 5 861 763,45 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 6 170 287,05 zł. 

Projekt „Nauka – to takie proste!" jest skierowany do uczniów toruńskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII), liceów ogólnokształcących i techników, którzy na egzaminach zewnętrznych uzyskali wyniki niższe od średnich w skali województwa kujawsko-pomorskiego w części matematyczno-przyrodnicznej. Grupą docelową są szkoły, ich uczniowie i nauczyciele. 

Szkoły otrzymają wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu. - Pomyśleliśmy, że warto przygotować doposażenie w formie specjalnej skrzyni, aby nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia w dowolnym miejscu. Żeby sami decydowali w jakiej przestrzeni chcą zrealizować eksperymenty z uczniami, tak, aby nie przywiązać sprzętu do jednego pomieszczenia - wyjaśnia Monika Wiśniewska, dyrektor centrum nauki. - Skrzynia będzie służyła jako przewoźne laboratorium. Nauczyciel prowadzący lekcję fizyki, geografii, biologii lub chemii będzie mógł skompletować i zabrać niezbędne pomoce do klasy, w której będzie prowadził lekcję. Dzięki temu każda pracownia, również polonistyczna, historyczna czy matematyczna, stanie się na czas lekcji laboratorium przyrodniczym. Listy wyposażenia zostały przygotowane w oparciu o wytyczne MEN oraz o diagnozy potrzeb przeprowadzone w szkołach objętych projektem, przez specjalistów CNMW - dodaje Katarzyna Przegiętka z Młyna Wiedzy.

Uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w szkołach oraz w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Nauczyciele odbędą szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu w CNMW, a także z kompetencji miękkich w CKU - Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. - Przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami. Będą one trwały cały rok szkolny 2018/2019 - wyjaśnia Joanna Waczyńska. - Chcieliśmy, aby uczniowie spróbowali przy pomocy wyposażenia eksperymentalnej skrzyni, wymyślili własne doświadczenia. Dlatego przygotowaliśmy dla nich konkurs na najlepszy eksperyment. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2019 roku, podczas specjalnego pikniku zorganizowanego przed naszym Centrum - dodaje Monika Wiśniewska.

Szkolenia prowadzone będą przez zespół Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w maju i czerwcu 2018 roku. Latem do szkół trafi wyposażenie, zaś zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu rozpoczną się od września 2018 roku.

Lista szkół objętych projektem "Nauka to takie proste!": SP nr 1, SP nr 2 , SP nr 13, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 31, SP nr 33, SP nr 34, SP nr 35, LO Nr III, LO Nr VI, LO Nr VII, LO Nr VIII, LO Nr IX, LO Nr XIII, Technikum nr 8 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.