Wybory do rad okręgów

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W Toruniu wybrano już przedstawicieli do pięciu rad okręgów. Rady powstały w okręgach: Skarpa, Bielawy-Grębocin, Kaszczorek, Czerniewice i Rubinkowo. Przed nami kolejne głosowania. Warto wybrać swoich przedstawicieli i pójść na głosowanie. Wybory trwają do 13 listopada 2012 roku.

Najbliższe głosowania odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada 2012 roku o godz. 18. 00 na Wrzosach (ZS nr 9, ul. Rzepakowa 7/9). Dzień później swoich przedstawicieli do rady okręgu wybiorą mieszkańcy chełmińskiego.

Do tej pory udało się wybrać pięć nowych rad okręgów. Są to: Skarpa, Grębocin-Bielawy, Kaszczorek, Czerniewice i Rubinkowo. Niestety nie wszędzie wybory przebiegły pomyślnie. W dwóch okręgach: Rudak i Jakubskie–Mokre nie udało zebrać kworum niezbędnego do tego, by wybory były ważne. Zachęcamy zatem mieszkańców do brania udziału w głosowaniu.

Przypomnijmy,

  • rady organizują działania mieszkańców na rzecz wspólnoty likalnej mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne, jak i duchowe
  • mogą prezentować problemy i oczekiwania mieszkańców okręgu
  • odpowiadając na potrzeby mieszkańców, rady składają wnioski w każdej lokalnej sprawie do: Rady Miasta, prezydenta i jednostek organizacyjnych gminy
  • rady opiniują projekty uchwał dotyczących okręgu, które przygotowuje Rada Miasta
  • zgodnie z projektem regulaminu konsultacji społecznych, rady okręgu uzyskają także prawo wnioskowania o konsultacje społeczne w Toruniu.

Jak zostać kandydatem? Żeby zostać kandydatem na radnego okręgu, wystarczy zebrać 15 podpisów poparcia wśród mieszkańców swojego okręgu i złożyć formularz do komisji wyborczej na 7 dni przed terminem wyborów w okręgu.

Wszelkie informacje na temat wyborów, harmonogramy, wymagania wobec kandydatów i głosujących oraz aktualne komunikaty można znaleźć na stronie internetowej kampanii: www.damyrady.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań można korzystać z infolinii wyborczej: 801 501 502 - czynnej siedem dni w tygodniu od 8:00 do 18:00.

Kampanię organizuje fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, w partnerstwie z Radą Miasta Torunia oraz tygodnikiem Teraz Toruń. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Data publikacji: 2012-10-31