Godziny urzędowania

UWAGA!!!
24 grudnia 2015 r. urząd miasta będzie nieczynny. Interesantów będzie przyjmował wyłącznie jeden referat Urzędu Stanu Cywilnego.

Referat Zgonów (ul. Bydgoska 5) w wigilię będzie czynny od godz. 8 do 12.

Natomiast między Świętami i Nowym Rokiem, w tym 31 grudnia 2015 urząd działa normalnie, czyli od godz. 7.30 do 15.30. Należy pamiętać, że ostatniego dnia roku kasy przy ul. Grudziądzkiej 126b będą otwarte od godz. 8 do 11.


Praca w Urzędzie Miasta Torunia odbywa się w godzinach: 7.30-17.00.

Obowiązujący w UMT regulamin pracy przewiduje zróżnicowanie czasu pracy poszczególnych wydziałów i biur. Szczegółową informację na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.