Godziny urzędowania

Praca w Urzędzie Miasta Torunia odbywa się w godzinach: 7.30-17.00.

Obowiązujący w UMT regulamin pracy przewiduje zróżnicowanie czasu pracy poszczególnych wydziałów i biur. Szczegółową informację na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.