Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń są uregulowane uchwałą nr 55/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń, z późniejszymi zmianami, z których ostatnia została przyjęta w czerwcu 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 43, poz.638 oraz z 2014 r. poz.2051).

Do pobrania: