Toruńska Karta Seniora

Każdy mieszkaniec Torunia, który ma 65 lub więcej lat może skorzystać z Toruńskiej Karty Seniora. Wnioski o wydanie karty można składać w Urzędzie Miasta Torunia.

Toruńska Karta Seniora to jeden z elementów lokalnego programu "Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń", którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Celem jest integracja środowiska seniorów, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz fizycznej, ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego i wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Pomóc ma w tym właśnie Toruńska Karta Seniora, przygotowana przez miasto z myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 65. rok życia. Na jej podstawie osoby uprawnione mogą korzystać z wielu ulg i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpli do programu.

Co zrobić, żeby otrzymac kartę?
Wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty w jednym z następujących miejsc:

  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 B
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Podgórz, ul. Poznańska 52
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Plaza, ul. Broniewskiego 90
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - ul. Fałata 90

Do pobrania:


Dodatkowe informacje na temat Toruńskiej Karty Seniora, zarówno dla osób chcących skorzystać z karty, jak i potencjalnych partnerów, którzy chcieliby zaoferować seniorom bonifikatę na swoje produkty bądź usługi:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia