Rynek pracy

Działaniami na rzecz aktywizacji rynku pracy, monitoringiem rynku pracy oraz bieżącą obsługą osób pozostających bez zatrudnienia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

PUP dysponuje m.in.:

  • aktualnymi danymi na temat sytuacji na rynku pracy w Toruniu
  • statystykami, opracowaniami i analizami dotyczącymi bezrobocia i rynku zatrudnienia
  • ofertami pracy
  • informacjami dla pracodawców

Realizuje także projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, wykorzystując fundusze krajowe i europejskie, prowadzi szkolenia oraz poradnictwo zawodowe.

>>> Pełen katalog usług PUP znajdziesz na stronie internetowej: muptorun.praca.gov.pl