WGK w nowym miejscu

Rowerem po Toruniu, rower na tle toruńskiego mostu drogowego

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zmienił lokalizację. Jednostka, mieszcząca się do tej pory przy ulicy Grudziądzkiej 126B, została przeniesiona do nowej siedziby - na ul. Legionów 220.

W związku z przeniesieniem wydziału zmieniły się także numery telefonów. Aktualny numer telefoniczny do sekretariatu WGK to: 56 6237070, fax 56 6237074.

Korespondencję do Wydziału Gospodarki Komunalnej należy kierować na adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń.

Siedziba Biura Mieszkalnictwa - jednostki niedawno wydzielonej w WGK - pozostaje bez zmian - ul. Grudziądzka 126B.

Data publikacji: 2010-08-13