WGK w nowym miejscu

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zmienił lokalizację. Jednostka, mieszcząca się do tej pory przy ulicy Grudziądzkiej 126B, została przeniesiona do nowej siedziby - na ul. Legionów 220.

W związku z przeniesieniem wydziału zmieniły się także numery telefonów. Aktualny numer telefoniczny do sekretariatu WGK to: 56 6237070, fax 56 6237074.

Korespondencję do Wydziału Gospodarki Komunalnej należy kierować na adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń.

Siedziba Biura Mieszkalnictwa - jednostki niedawno wydzielonej w WGK - pozostaje bez zmian - ul. Grudziądzka 126B.

Data publikacji: 2010-08-13