Spotkania prezydenta z mieszkańcami

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza wszystkich torunian na coroczne spotkania osiedlowe. Z mieszkańcami 13 okręgów prezydent spotka się między 21 lutego a 30 marca 2017 r.

Prezydent spotyka się z mieszkańcami Torunia na zebraniach osiedlowych już po raz piętnasty. Obok prezydenta w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych, m.in. Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami czy Biura Mieszkalnictwa.  Jednym z punktów jest przekazanie informacji o zatwierdzonych przez radnych ustaleniach finansowych, od których będzie zależał poziom bieżącego utrzymania miasta oraz inwestycji, w tym także realizowanych na poszczególnych osiedlach. - Coroczne spotkania odbywają się jak zwykle o tej porze roku, aby można było przedstawić mieszkańcom informacje o zamierzeniach budżetowych miasta na rozpoczynający się rok i powiedzieć o szczegółowych rozwiązaniach inwestycyjnych czy remontowch na poszczególnych osiedlach. Ważne jest również to, aby wysłuchać informacji ze strony mieszkańców: co ich zdaniem należałoby zawrzeć w budżecie miasta już na następny, 2018 rok i rozpocząć jego planowanie - wyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

Spotkania będą się składać z trzech części:

  • dyżury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach (od godz. 17.00)
  • prezentacje informacyjne (od godz. 18.00)
  • dyskusja (po prezentacjach)

Po raz kolejny w ramach spotkań odbędą się warsztaty tematyczne przy stolikach, wprowadzone w 2016 roku. Torunianie, w niewielkich grupach, mogą omawiać ważne dla nich sprawy osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach są prowadzone przez prezydenta i jego zastępców, obecni są także szefowie działów urzędu miasta zajmujących się daną tematyką. Na każdym osiedlu omawiane będą trzy - cztery tematy. Każdy z nich jest omawiany przez 15 minut, po upływie których uczestnicy warsztatu przemieszczają się do kolejnego stolika, w celu przeanalizowania następnej kwestii.

Tematy do warsztatów tematycznych przy stolikach mogli zgłaszać mieszkańcy w dniach 1-10 lutego. W tym czasie za pomocą ankiet papierowych i ankiety internetowych wpłynęło ponad 80 propozycji tematów. Informacja, które z nich zostały wybrane do dyskusji zostanie podana przed rozpoczęciem tegorocznego cyklu.

Spotkania to okazja do zapoznania się z informacjami na temat budżetu miasta na 2017 r., zrealizowanych inwestycji, budżtu partycypacyjnego i szczegółowych realizacji na danym osiedlu. W  dyskusji mieszkańcy mają okazję do zgłaszania swoich uwag, postulatów i pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osiedla oraz całego miasta.

Spotkania warsztatowe przy stolikach oraz dyżury pracowników biur, wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy w sprawach indywidualnych rozpoczynają się o godzinie 17.00. Na 18.00 przewidziano część prezentacyjną, a po niej dyskusję. - Zostały przygotowane różnorodne prezentacje. Nie zabraknie informacji o budżecie na rok, w którym jesteśmy, zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych w skali całego miasta oraz budżecie partycypacyjnym i jego realizacji w roku bieżącym i przygotowaniach do jego edycji w roku 2018. Będą to filmy, a więc okazja do spojrzenia okiem kamery na te zadania, które są realizowane lub przygotowane do realizacji - zachęca do udziału prezydent Zaleski. Dla uczestników zostaną przygotowane również drukowane materiały informacyjne, w tym broszura budżetowa, informator urzędowy oraz krótki przewodnik po toruńskim budżecie partycypacyjnym.

Prezydent Michał Zaleski zaprasza mieszkańców na spotkania, briefing prasowy w Urzędzie Miasta Torunia, 13.02.2017 r.

Spośród tematycznie obszernych zagadnień podczas spotkań omówione zostaną również dwie kwestie:

  • Mieszkanie Plus, czyli nowy projekt realizowany w całej Polsce, w tym w Toruniu: stan przygotowań i system działania w ramach programu,
  • Reforma oświaty w toruńskich szkołach - informacje na spotkaniach będą zbieżne z aktualną sytuacją wdrażania zmian w szkołach Gminy Miasta Toruń.

Podczas spotkań działać będzie także kącik dla dzieci, gdzie najmłodsi mają zapewnioną profesjonalna opiekę. Zajmują się nimi funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne związane z bezpiecznym zachowaniem na ulicach, w szkole, w kontaktach z dorosłymi.Tak jak w latach ubiegłych, uczestnicy spotkań będą mogli wypełnić krótką, anonimową ankietę na temat organizacji i tematyki miejskich dyskusji. Wyniki ankiet podlegają corocznej analizie, a wnioski pozwalają na dostosowywanie tej formy komunikacji z mieszkańcami do ich oczekiwań.

Spotkaniom tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs plastyczny dla dzieci toruńskich szkół. Tym razem odbywa się pod hasłem "Co Wisła w Toruniu widziała" (rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły). Podczas spotkań Prezydent Torunia wręczy nagrody autorom najlepszych prac.

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się mogą skorzystać z transportu na spotkania. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są pod bezpłatnym numerem 801 552 272.

- Zachęcam do udziału w spotkaniach. Przez 6 tygodni moi współpracownicy i ja będziemy z mieszkańcami na osiedlach omawiać te tematy, które aktualnie najbardziej ich interesują - zaprasza prezydent Michał Zaleski.

PLAN SPOTKAŃ 2017

Lp.

Data

Osiedle

Miejsce

1

21 lutego (wtorek)

STAWKI

Zespół Szkół nr 14
ul. Hallera 79

2

22 lutego (środa)

PODGÓRZ

Zespół Szkół nr 15
ul. Paderewskiego 5/11

3

27 lutego (poniedziałek)

RUDAK

Dom Muz
ul. Okólna 169

4

2 marca (czwartek)

CZERNIEWICE

Zespół Szkół nr 34
ul. Włocławska 227/229

5

6 marca (poniedziałek)

KASZCZOREK

Gospodarstwo Państwa Ciuruś
ul. Wieżowa 1/5

6

7 marca (wtorek)

NA SKARPIE

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Raszei 1

7

9 marca (czwartek)

RUBINKOWO

Zespół Szkół nr 16
ul. Dziewulskiego 2

8

13 marca (poniedziałek)

BIELAWY-GRĘBOCIN

Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Krynicka 8

9

15 marca (środa)

WRZOSY

Zespół Szkół Muzycznych
ul. Szosa Chełmińska 224/226

10

16 marca (czwartek)

STAROMIEJSKIE

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15

11

22 marca (środa)

JAKUBSKIE-MOKRE

Zespół Szkół nr 7
ul. Bażyńskich 30/36

12

28 marca (wtorek)

CHEŁMIŃSKIE

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Żwirki i Wigury 1

13

30 marca (czwartek)

BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE

Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Gagarina 36

Organizatorzy:

Organizatorem spotkań jest Prezydent Miasta Torunia.
Przygotowania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, e-mail: wksii@um.torun.pl

Data publikacji: 2017-02-13