Rusza przebudowa Chełmińskiej

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W wtorek, 18 kwietnia 2017 r. rusza przebudowa Szosy Chełmińskiej na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej.

Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej - jednego z najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Będzie to  kontynuacja przebudowy tej arterii, która miała miejsce w latach 2009-2015.

O harmonogramie najbliższych prac opowiada TOMASZ KRÓLAK, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska.

Tomasz Królak: - W pierwszej kolejności będziemy realizować roboty sanitarne. Będą one prowadzone po stronie zachodniej Szosy Chełmińskiej, czyli w miejscu gdzie powstanie nowa jezdnia. Równolegle rozpoczniemy budowę murków oporowych. Ich powstanie jest konieczne z uwagi na znaczną różnicę wysokościową terenów . Szczególnie jest to widoczne w okolicy Mentoru i w okolicy Żwirki i Wigury.

MZD: - Czy na tym etapie prac będą występowały utrudnienia w ruchu?

Tomasz Królak: - Tak, te utrudnienia będą związane z brakiem możliwości parkowania na odcinku od ul. Długiej do Mentoru. Dotyczy to oczywiście strony zachodniej, czyli tej po której znajduje się Mentor. Będzie tam teren budowy, dlatego z uwagi na bezpieczeństwo będzie tam obowiązywał  zakaz parkowania. W tym miejscu apeluję również do pieszych o to, aby korzystali z chodnika po stronie wschodniej.


Na Szosie Chełmińskiej powstaną po dwa pasy w każdą stronę, sygnalizacja świetlna na przejściach i skrzyżowaniach, chodniki i nowa ścieżka rowerowa po stronie zachodniej, a ta po stronie wschodniej zostanie wyremontowana. Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego i uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Dodatkowo zostawiony zostanie pas na tramwaj, który w przyszłości ma kursować między trasą Średnicową Północną a ul. Długą. Termin realizacji projektu: marzec 2017 - czerwiec 2018.

Data publikacji: 2017-04-12