Rozbudowa samochodówki

Wyższy o dwa piętra, z nowym łącznikiem i budynkiem warsztatów, docieplony – tak po rozbudowie będzie wyglądał Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej w Toruniu. Prace już trwają.

Projekt budowlany na przebudowę Zespołu Szkół Samochodowych na warsztaty szkolne wraz z instalacjami został opracowany w lutym 2016 roku przez LINIA-ART Pracownię Architektoniczną Danuta Szafrańska z Gdańska. Przetarg na realizację prac – za niemal 8,5 mln zł – wygrała firma "MERX" Sp. z  o.o. z Białegostoku.

Zakres realizacji poszczególnych elementów zadania obejmuje:

  • Zagospodarowanie terenu - wycinkę drzew, rozebranie starych i wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, zjazdu do garażu podziemnego  i 41 miejsc postojowych, rozebranie starych ławek murowanych i wykonanie nowych na placu po północnej stronie budynku D, montaż śmietników,  wykonanie prac budowlanych towarzyszących związanych z nadbudową skrzydła D oraz dobudową projektowanego pawilonu warsztatowego wraz z parkingiem podziemnym, naprawę bądź odtworzenie nawierzchni zielonych po zakończeniu prac budowlanych
  • Rozbudowa istniejącego segmentu D i łącznika o dwie kondygnacje oraz docieplenie budynku pawilonu - wzmocnienie fundamentów wewnętrznie i zewnętrznie pod budynkiem D i łącznikiem, wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową skrzydła D i łącznika w tym: rozebranie dachów, nadbudowa dwóch kondygnacji, wykonanie nowego dachu, wewnętrzna aranżacja ścian wg projektu, wykonanie korytarza łączącego budynek D z pawilonem warsztatowym, wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku łącznika, wymiana stolarki okiennej, remont i docieplenie elewacji budynku, wykonanie robót dekarskich, wykonanie systemu podgrzewu rynien i rur spustowych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, wydzielenie odrębnej strefy pożarowej z montażem na wszystkich kondygnacjach drzwi EI60 S60
  • Dobudowa nowego budynku warsztatów z parkingiem podziemnym: dobudowa do skrzydła D czterokondygnacyjnego pawilonu o funkcji szkolnego warsztatu samochodowego, wjazd do parkingu podziemnego od strony wewnętrznego placu
  • Wykonanie instalacji wod – kan,  C.O., zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, instalacja ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji
  • Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, oświetleniowych i gniazd, p.poż. podgrzewu rynien i teletechnicznych

Prace będą realizowane etapami. Pierwszy - wykonanie całości zadania z wyłączeniem opaski betonowej wokół budynków -  do 30.10.2017 r., zaś drugi - wykonanie opaski betonowej wokół budynków -  do 30.11.2017 r.  

Zakres umowy nie obejmuje zakupu i montażu wyposażenia. Na ten cel osobno przeznaczono 2,3 mln zł. Wykonawca zostanie wyłoniony w osobnym postępowaniu.

Data publikacji: 2016-12-21