Prawnik Pro Bono

Czy prawnicy z Torunia pomagają najuboższym? Rusza VI edycja konkursu Prawnik Pro Bono Roku. Celem akcji jest promowanie wśród środowisk prawniczych idei pomocy osobom ubogim, które znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia prawnego.

Bogumił Jopkiewicz, niewidomy adwokat z Kielc, nie zważając na swoje kalectwo i związane z tym trudności działa charytatywnie w stowarzyszeniu „Nadzieje Rodzinie” i udziela bezpłatnych porad prawnych ubogiej ludności przy Caritas diecezji Kieleckiej. Maria Sawicka, dziś 80-letnia adwokat z Łodzi - laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Prawnik Pro Bono, już przeszło 50 lat bezpłatnie doradza najuboższym, w tym przede wszystkim kobietom w nieplanowanej ciąży. O Marii Sawickiej pisano również, gdy rozdała potrzebującym nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa a fiskus zażądał zapłaty podatku. Trudno opisać w zaledwie kilku słowach prawników, którzy pomimo ogromu obowiązków wynikających z zadań służbowych poświęcają swój wolny czas, aby pomóc innym.

Organizatorzy konkursu starają się dotrzeć do takich osób i nagradzając je pokazywać ich postawy całemu środowisku prawniczemu jako wzór. Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. W skład kapituły konkursu wchodzi m.in. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości, dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll - były Rzecznik Praw Obywatelskich oraz laureaci poprzednich edycji. Corocznie odbywa się uroczysta gala podczas której członkowie kapituły konkursu osobiście wręczają  statuetki laureatom oraz przedstawiany jest ranking kancelarii prawniczych przeprowadzany przez dziennik Rzeczpospolita.

Fundacja zwraca się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób które zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji do 31 stycznia 2009 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność. Zapraszamy do przesyłania nominacji! - czytamy w liście Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych dotyczącym konkursu Prawnik Pro Bono 2009.

Data publikacji: 2009-01-09