Pozwolenie na alkohol

Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania jeden punkt na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wnioski można składać od 23 lipca do 3 sierpnia 2012 roku.

Wnioski od przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż detaliczną tych napojów będą przyjmowane w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia mieszczącym się przy Wałach gen. Sikorskiego 25, w pok. 11. Wnioski można składać od 23 lipca do 3 sierpnia 2012 roku, w godz. 7.30–17.00.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 18 ust. 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 56 6577204.

Data publikacji: 2012-07-17