Pomoc dla chorych na Alzheimera

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu organizuje pomoc dla osób i opiekunów osób z chorobą Alzheimera.

Prowadzone przez zakład formy pomocy:

- codzienne zajęcia na oddziale dziennym ZPO przy ul. Ligi Polskiej 8 dla osób z zaburzeniami pamięci i zaburzeniami innych funkcji poznawczych. Zajęcia odbywają się w godzinach 10.30–12.30 lub 8.00–16.00 z pełnym wyżywieniem,

- w domu chorego poradnictwo w zakresie usprawniania pacjenta, opieki pielęgnacyjnej i stymulacji funkcji poznawczych z chorobą otępienną, pomoc interwencyjna w środowisku domowym ( pielęgniarka, opiekunka, psycholog),

- opieka całodobowa sobotnio-niedzielna w zakładzie przy Ligi Polskiej 8,

- interwencyjna całodobowa pomoc sobotnio-niedzielna, pobyt 3-4 pacjentów od piątku, od godz. 19.00 do poniedziałku godz. 7.00. Opieka, pielęgnacja oraz pełne wyżywienie.

Opłata za korzystanie z pomocy zakładu wynosi 25 zł za dobę.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy organizuje także szkolenia dla opiekunów i osób zainteresowanych opieką nad pacjentem przewlekle chorym oraz warsztaty psychologiczne dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera.

Zainteresowani pomocą mogą kontaktować się z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8 tel. 0-56 6486025.

Data publikacji: 2003-09-12