Polsko-chińska współpraca na UMK

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką zostało uroczyście otwarte na Wydziale Nauk o Ziemi UMK. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski.

Nowa jednostka działająca w ramach Wydziału Nauk o Ziemi ma stworzyć warunki dla rozwoju i promocji wiedzy o turystyce, a także rozwój partnerskich kontaktów pomiędzy ośrodkami naukowymi z Polski i Chin. Do jej głównych zadań należy prowadzenie wspólnych badań naukowych (obejmujących zwłaszcza nowoczesne formy turystyki) i działań edukacyjnych, w tym rozwój mobilności studentów i kadry naukowej.– To wyraz naszego nowego otwarcia na być może wkrótce najpotężniejszy kraj na świecie. Jesteśmy globalną wioską. Poprzez możliwości komunikacyjne możemy znaleźć się w dowolnym miejscu na świecie w ciągu jednej doby, a w Chinach w ciągu niespełna 9 godzin. Liczymy, że ruch turystyczny w obu kierunkach znacząco wzrośnie  w najbliższym czasie. Olbrzymi ruch turystyczny zasługuje na badania naukowe. Stąd powołanie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń i wyników naukowych będzie owocowała nowymi publikacjami oraz zwiększonym ruchem studentów pomiędzy UMK i Beijing Union University – mówił podczas uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Do głównych zadań P-ChCBT należy również świadczenie usług eksperckich oraz edukacyjnych; organizowanie i współorganizowanie zarówno kursów dokształcających i seminariów, jak i szkół letnich oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych form turystki promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski i Chin. – Niespełna 1,5 miesiąca temu miało miejsce uroczyste otwarcie Sino-Poland Torurism and Culture Centre w Tourist College w Beijing Union Iniversity w Pekinie. Dziś uczestniczymy w uroczystości otwarcia bliźniaczego centrum badań na Uniwersytecie w Toruniu. Powstanie obu jednostek jest efektem podjętej ponad dwa lata temu współpracami pomiędzy oboma uniwersytetami. Na obu uniwersytetach powstały unikatowe jednostki. To nowe, symboliczne miejsca na mapie Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy Środkowejzaznaczył prof. dr hab. Wojciech Wysota, kierownik nowopowstałej jednostki, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym.

- Gratuluję utworzenia Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką w Toruniu – jednym z najpopularniejszych wśród turystów miast w Polsce, odwiedzanym rocznie przez niemal 2 miliony gości. Nowe centrum badawcze powstaje w mieście, w którym zainteresowanie Państwem Środka ma silne podstawy naukowe, kulturowe, biznesowe i społeczne. Jedną z najważniejszych jest otwartość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na naukową kooperację z chińskimi uczelniami. Warto również wspomnieć o związkach Torunia z miastem partnerskim Guilin, które pozwoliły nam poznać cenione na całym świecie walory turystyczne tego miasta i całego regionu Guangxi Zhuangzaznaczył prezydent Torunia Michał Zaleski.

Prezydent złożył na ręce prof. Wojciecha Wysoty pamiątkową grafikę oraz książki poświęcone tematyce ceramiki, które pomocne będą w polsko-chińskich relacjach naukowych.

W budynku Wydziału Nauk o Ziemi odsłonięta została również pamiątkowa tablica, która przypominać będzie o działaniu centrum na toruńskim uniwersytecie.

Data publikacji: 2017-04-20