Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

W piątek, 24 marca 2017 r. Prezydent Miasta Torunia wręczy 227 nagród i wyróżnień dla toruńskich zawodników i sportowych działaczy.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 17:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane za osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom w 2016 roku w kategorii młodzieżowej, seniorskiej oraz masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną także trenerom i działaczom sportowym w dziedzinie kultury fizycznej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych.

Prezydent Torunia działając na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 459/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, decyzją z dnia 22 lutego 2017 r. uhonoruje nagrodami zawodników  i  trenerów, którzy w 2016 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych oraz przyzna wyróżnienia działaczom toruńskich klubów sportowych za szczególne zaangażowanie w rozwój toruńskiego sportu. Kwota środków finansowych przyznana na ten cel wynosi ponad 160 tys. zł. Nagrody za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz w dyscyplinach nieolimpijskich.

W roku bieżącym do sportowych nagród i wyróżnień kluby sportowe zgłosiły: 306 kandydatów. Po weryfikacji wszystkich wniosków z wyłączeniem tych kandydatów, którzy otrzymali stypendia sportowe oraz wniosków nie spełniających wymogów uchwały, Prezydent Miasta Torunia przyznał 227 nagród i wyróżnień, w tym: 204 dla zawodników (92 seniorów, 104 młodzieżowców, 8 weteranów), 16 dla trenerów oraz 7 wyróżnienia dla działaczy sportowych. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość tegorocznych nagród kształtuje się od 300 do 2100 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego.

Podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Prezydent Miasta Torunia uhonoruje nagrodą finansową Czesława Dromowicza Prezesa Stowarzyszenia Sportów Walki Ring Wolny w związku z obchodami 50-lecia działalności pięściarskiej oraz Wojciecha Kalinowskiego Prezesa Stowarzyszenia Japan Promotion w związku z zakończeniem 25- letniej kariery sportowej.

Uroczystość uświetni występ wokalistki Sary Pach wraz z towarzyszącym zespołem.


Materiały do pobrania:

Lista laureatów

Data publikacji: 2017-03-21