Ruch drogowy na starówce

Szczególne zasady dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązują na terenie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego. Całą starówkę podzielono na trzy strefy:

  1. Strefę Ruchu Pieszego
  2. Strefę Ograniczonej Dostępności
  3. Strefę Ruchu

Obowiązują także okresowe zmiany w organizacji ruchu, związane z sezonem turystycznym (poza sezonem większa liczba ulic jest dostępna dla ruchu samochodowego). 

Do pobrania:


Ograniczenia w ruchu

Zgodnie z projektem organizacji ruchu na starówce obowiązują zakazy:

  • zakaz ruchu w obu kierunkach (znak "B-1")
  • zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (znak "B-5")
  • zakaz zatrzymywania się (znak "B-36")

Powyższe zakazy nie dotyczą następujących pojazdów trwale oznakowanych: Straży Miejskiej w Toruniu, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego, służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych.

W Strefie Ruchu Pieszego ww. zakazy dotyczą również osób niepełnosprawnych. Nie dotyczą natomiast rowerów.

W Strefie Ograniczonej Dostępności zakazy dotyczą również osób niepełnosprawnych. Nie dotyczą natomiast:

  • rowerów
  • pojazdów dojeżdżających na zaplecze posesji lub do wykupionych zastrzeżonych miejsc parkingowych tzw. kopert
  • pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych w godz. 6:00-11:00 oraz 18:00-21:00, jeżeli postój trwa maksymalnie pół godziny.

W Strefie Ruchu zakaz wjazdu dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Wymienione zakazy nie dotyczą również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

>>> Jak uzyskać zezwolenie?