Maksymalne dofinansowanie dla Łódzkiej

Maksymalne, 85-procentowe dofinansowanie pozyskało miasto na przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Zdrojowej. W piątek 3 marca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na najwyższe możliwe dofinansowanie tej inwestycji.

- Ulica Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Realizacja tej inwestycji zapewni szybszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci dróg krajowych, w tym S10 i A1. Umożliwi także przejazd tranzytowy, który będzie służył ochronie zabytkowego Zespołu Staromiejskiego - mówi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę podpisał dyrektor Przemysław Gorgol, a ze strony miasta prezydent Fiderewicz. Z przestawicieli regionu byli także obecni Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Rafał Wiewiórski.

Od lewej: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk i zastępca prezydenta Toruinia Zbigniew Fiderewicz

Wyniki konkursu z działania 4.2 POIiŚ pod nazwą Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego ogłoszono na początku bieżącego roku. Inwestycja na Łódzkiej uzyskała 59 punktów, tj. 73,75% maksymalnej punktacji. Ze względu na wysokość budżetu konkursu unijne dofinansowanie zostało wówczas ustalone na poziomie 27% wartości tzw. wydatków kwalifikowalnych (podlegających refundacji ze środków UE). Finalnie jednak dofinansowanie zwiększono do maksymalnego poziomu 85%.

Stało się to możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania. Decyzję o zwiększeniu dofinansowania z 27% do 85% dla toruńskiej inwestycji ogłoszono 27 lutego 2017 roku na konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu (roboty, nadzór autorski, dokumentacja projektowo-kosztorysowa) wynosi  19 720 791,38 zł, a 85-procentowe, maksymalne z możliwych dofinansowanie - 16 516 196,04 zł. Termin realizacji: 2016-2018.

Data publikacji: 2017-03-03