Goście z Novego Mesta

Delegacja ze szpitala w słoweńskim Novym Meście gości w Toruniu. Oficjalna wizyta z miasta partnerskiego Torunia 1 i 2 czerwca 2015 r. odwiedzą toruńskie placówki medyczne.

W poniedziałek, 1 czerwca goście z Novego Mesta spotkali się z dyrekcją i pracownikami Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. Goście zwiedzili lecznicę i rozmawiali o współpracy oraz wspólnych działania na wielu płaszczyznach. 2 czerwca delegacja odwiedziła Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J Popiełuszki przy ul. Ligii Polskiej. Spotkała się także z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.  

W składzie słoweńskiej delegacji są: Mira Retelj – dyrektor szpitala w Novym Meście, Lučka Kosec – jego dyrektor medyczny oraz Ljubinka Počrwina – kierownik projektów, a także Edward Pałka, wieloletni pracownik konsulatu RP w Słowenii, animator kontaktów Novego Mesta i Torunia.

Pamiątkowe zdjęcie pod tablicami miast partnerskich  

Data publikacji: 2015-06-02