Zobaczyć muzykę | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zobaczyć muzykę

Tytuł projektu:
Zobaczyć muzykę

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 221 135 zł
Koszty kwalifikowalne: 221 135 zł
kwota dofinansowania: 221 135 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
25.08.2022 r.

Termin realizacji:
1.01.2023 r. - 15.06.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępności oferty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla osób niewidomych, niedowidzących i innych osób z dysfunkcjami wzroku. W ramach projektu planowana jest poprawa dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-promocyjnym. Podczas wstępnych analiz z przedstawicielami środowiska wspólnie zdefiniowano bariery i problemy z jakimi borykają się osoby ze szczególnymi potrzebami, z powodu których ich korzystanie z oferty instytucji jest utrudnione.

Planowana jest modernizacja strony internetowej, szkolenia pracowników, dostosowanie budynku i kasy biletowej oraz organizacja 6 koncertów będących procesem testowania modułu. Odbędą się oprowadzania po siedzibie Orkiestry, koncerty kameralne i koncerty symfoniczne z jej udziałem. Powstanie video reportaż oraz dokumentacja fotograficzna.

Planowane rezultaty:
- wywołanie trwałych zmian w podejściu osób ze szczególnymi potrzebami do instytucji, a także samej instytucji i pracowników do tych osób;
- nawiązanie trwałych relacji ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami oraz integracja środowisk;
- podniesienie kompetencji kulturowych osób ze szczególnymi potrzebami;
- podniesienie kompetencji pracowników instytucji w zakresie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami;
- zapewnienie dostępności oferty i zasobów i włączenie jej do codziennej praktyki instytucji;
- eliminacja barier m.in. poprzez usprawnienia infrastrukturalne, cyfrowe oraz komunikacyjne, dzięki którym osoby te będą mogły brać udział w życiu kulturalnym oraz dostosować ofertę do możliwości samodzielnego udziału tych osób w wydarzeniach.

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
www.tos.art.pl
e-mail: sekretariat@tos.art.pl
tel. 56 622 88 05

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Miasto
  Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Miasto, Sport
  Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy, który obchodzi 100-lecie istnienia, ma swoje korzenie w Toruniu. - Z korzeni dalej płynie to co najlepsze - powiedział podczas rocznicowej uroczystości prezydent Michał Zaleski, który otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZPN.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.