Zobaczyć muzykę | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zobaczyć muzykę

Tytuł projektu:
Zobaczyć muzykę

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 221 135 zł
Koszty kwalifikowalne: 221 135 zł
kwota dofinansowania: 221 135 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
25.08.2022 r.

Termin realizacji:
1.01.2023 r. - 15.06.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu była poprawa dostępności oferty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla osób niewidomych, niedowidzących i innych osób z dysfunkcjami wzroku. W ramach projektu nastąpiła poprawa dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-promocyjnym. Podczas wstępnych analiz z przedstawicielami środowiska wspólnie zdefiniowano bariery i problemy z jakimi borykają się osoby ze szczególnymi potrzebami, z powodu których ich korzystanie z oferty instytucji jest utrudnione.

W ramach projektu zmodernizowano stronę internetową, przeprowadzono szkolenia pracowników, dostosowano budynek i kasę biletową oraz zorganizowano 6 koncertów będących procesem testowania modułu. Odbyły się także oprowadzania po siedzibie Orkiestry, koncerty kameralne i koncerty symfoniczne. Powstał video reportaż oraz dokumentacja fotograficzna.

Osiągnięte rezultaty:
- wywołanie trwałych zmian w podejściu osób ze szczególnymi potrzebami do instytucji, a także samej instytucji i pracowników do tych osób;
- nawiązanie trwałych relacji ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami oraz integracja środowisk;
- podniesienie kompetencji kulturowych osób ze szczególnymi potrzebami;
- podniesienie kompetencji pracowników instytucji w zakresie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami;
- zapewnienie dostępności oferty i zasobów i włączenie jej do codziennej praktyki instytucji;
- eliminacja barier m.in. poprzez usprawnienia infrastrukturalne, cyfrowe oraz komunikacyjne, dzięki którym osoby te będą mogły brać udział w życiu kulturalnym oraz dostosować ofertę do możliwości samodzielnego udziału tych osób w wydarzeniach.

Zrealizowane przedsięwzięcie było częścią projektu „Kultura bez barier”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...