Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu.

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”

Dane finansowe:
Wartość całkowita projektu wyniosła 12 860 450,33 zł, dofinansowanie 4 451 788,35 zł, a wkład własny 8 408 661,98 zł.

Termin realizacji:
2007–2011

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 lipca 2010 r.

Opis projektu:
Przebudowa ulicy Mickiewicza, zlokalizowanej na Bydgoskim Przedmieściu była jedną z najważniejszych inwestycji ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia. Dzięki realizacji tego projektu ulica Mickiewicza stała się przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz bezpieczna pod względem ruchu drogowego. Ograniczenie prędkości przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. Głównym założeniem zarządcy drogi było uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki segregacji ruchu poprzez wydzielenie samodzielnych ciągów komunikacyjnych osobno dla ruchu samochodów, pieszych i osób poruszających się na rowerach. Ulica zyskała charakter osiedlowy i obsługiwać będzie wyłącznie ruch dojazdowy do posesji.

W projekcie przewidziano również wyznaczenie miejsc parkingowych oraz miejsc na zieleń i elementy małej architektury. Stylizowane formy ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci podkreślą styl architektoniczny ulicy Mickiewicza i poprawią estetykę całego Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja projektu przyczyniła się do wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanego obszaru oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy. W I etapie został zrealizowany odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2. II etap obejmował przebudowę odcinka od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (posesji nr 33/39). Ostatni III etap, który stanowi przedmiot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dotyczył ul. Mickiewicza na odcinku od ZUS do ul. Szosa Bydgoska.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, konsorcjum w składzie:
1. Pan Piotr Guranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach z siedzibą w Grębocinie przy ul. Spółdzielczej 8
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 113

Nadzór inwestorski (wewnętrzny ) sprawowany był przez inspektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w ramach obowiązków służbowych.

Rozpoczęcie robót nastąpiło na odcinku od ul. Reja w kierunku do ul. Szosa Bydgoska. Zakres robót wykonanych na w/w odcinku:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni,
 • roboty ziemne,
 • oświetlenie uliczne,
 • odwodnienie poprzez kraty ściekowe,
 • obustronny krawężnik kamienny,
 • droga rowerowa górna warstwa podbudowy tłuczniowej po stronie południowej,
 • chodnik z płyt 50x50x7 do posesji Mickiewicza 121 po stronie południowej,
 • stanowiska parkingowe,
 • zjazdy do posesji.

Od 25 sierpnia 2010 r. Wykonawca przystąpił do robót drogowych na odcinku od ZUS do ul. Konopnickiej a następnie do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.

W drugiej połowie kwietnia 2011 r. Wykonawca robót rozpoczął prace budowlane na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Poprzecznej. Po zakończeniu tego fragmentu drogowcy rozpoczęli ostatni etap przebudowy ul. Mickiewicza obejmujący odcinek 150 m od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego.

Roboty budowlane zostały odebrane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2011 r. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z zawartą umową nr 71/I/10 z dnia 22.04.2010 r.

Został osiągnięty wskaźnik produktu - powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe - 0,33 ha oraz wskaźnik rezultatu - powierzchnia przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym- 33 764,74 m2.

Na początku i na końcu drogi zostały umieszczone tablice pamiątkowe.

Dla projektu zostało wydane pozwolenie na użytkowanie - Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu - znak PINB-7146/126/11/WZ/AJ z dnia 04.11.2011r.

Realizator:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura drogowa
Rewitalizacja
Realizator: 
Miejski Zarząd Dróg

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  W pierwszym meczu IV Ligi Elana Toruń pokonała przed własną publicznością Sportis Łochowo 2:1. W innym spotkaniu IV ligi Pomorzanin Toruń pokonał u siebie Włocłavię Włocławek 2:1.
 • Miasto, Sport
  For Nature Solutions Apator Toruń zremisował 45:45 z Betardem Sparta Wrocław i utrzymał 4. miejsce na koniec rundy zasadniczej. Torunianie w biegach nominowanych odrobili aż 6 punktów!
 • Drogi, Miasto
  W nocy z 5 na 6 sierpnia wykonane zostało dodatkowe oznakowanie na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińskiej i Żwirki i Wigury.
 • Na zdjęciu: łąka kwietna przy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  Eko, Miasto
  Już we wrześniu działalność rozpocznie Miejska Pasieka Pokazowa. W ramach projektu będzie można wziąć udział w pokazach edukacyjnych, zajrzeć do ula i zobaczyć z bliska pracę pszczelarza.
 • Miasto
  Po raz 14. w Toruniu odbyło się spotkanie słuchaczy i osób związanych z Radiem Maryja.
 • Miasto, Sport
  Pierwszy weekend sierpnia 2022 rozpoczęło All Day Beach Party. To tradycyjny cykl imprez organizowanych co roku na terenie basenów napowierzchniowych w Toruniu.
 • Przyjmujesz u siebie uchodźców i składasz wnioski o świadczenie 40 zł? Pamiętaj o obowiązujących terminach!
 • 5 sierpnia 2021 r. został uruchomiony system MOJE AUTO SMS służący do załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów czy wymianą dowodów rejestracyjnych.
 • W piątek 5 sierpnia 2022 r. od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego na terenie Torunia i powiatu toruńskiego prognozowane są burze z gradem - przestrzega Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Gmina Miasta Toruń zakończyła 24 czerwca 2022 r. realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” skierowanego do młodzieży szkolnej.
 • W imieniu Google, PFR i OChK Centrum Wsparcia Biznesu zaprasza na szkolenie w ramach programu „Firmy Jutra”, dzięki któremu uczestnicy zapoznają się z narzędziami dla e-commerce i dowiedzą się, jakie dobre praktyki przybliżą ich sklep do osiągnięcia najlepszych wyników sprzedaży.
 • Podczas letniego wypoczynku pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa dot. przebywania nad wodą. Skoki na główkę, pływanie po alkoholu czy intensywnym opalaniu, korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych – to najczęstsze przyczyny wypadków.
 • Od 10 sierpnia 2022 r., po porannym szczycie komunikacyjnym, ok. godz. 9.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach Polna/Ugory oraz Ugory/Watzenrodego. Są one związane z budową nowej linii tramwajowej.
 • W związku z zawodami żużlowymi, które odbędą się w niedzielę, 7 sierpnia 2022 r. zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 5.