Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu.

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”

Dane finansowe:
Wartość całkowita projektu wyniosła 12 860 450,33 zł, dofinansowanie 4 451 788,35 zł, a wkład własny 8 408 661,98 zł.

Termin realizacji:
2007–2011

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 lipca 2010 r.

Opis projektu:
Przebudowa ulicy Mickiewicza, zlokalizowanej na Bydgoskim Przedmieściu była jedną z najważniejszych inwestycji ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia. Dzięki realizacji tego projektu ulica Mickiewicza stała się przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz bezpieczna pod względem ruchu drogowego. Ograniczenie prędkości przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych. Głównym założeniem zarządcy drogi było uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki segregacji ruchu poprzez wydzielenie samodzielnych ciągów komunikacyjnych osobno dla ruchu samochodów, pieszych i osób poruszających się na rowerach. Ulica zyskała charakter osiedlowy i obsługiwać będzie wyłącznie ruch dojazdowy do posesji.

W projekcie przewidziano również wyznaczenie miejsc parkingowych oraz miejsc na zieleń i elementy małej architektury. Stylizowane formy ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci podkreślą styl architektoniczny ulicy Mickiewicza i poprawią estetykę całego Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja projektu przyczyniła się do wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanego obszaru oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy. W I etapie został zrealizowany odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2. II etap obejmował przebudowę odcinka od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (posesji nr 33/39). Ostatni III etap, który stanowi przedmiot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dotyczył ul. Mickiewicza na odcinku od ZUS do ul. Szosa Bydgoska.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, konsorcjum w składzie:
1. Pan Piotr Guranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach z siedzibą w Grębocinie przy ul. Spółdzielczej 8
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 113

Nadzór inwestorski (wewnętrzny ) sprawowany był przez inspektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w ramach obowiązków służbowych.

Rozpoczęcie robót nastąpiło na odcinku od ul. Reja w kierunku do ul. Szosa Bydgoska. Zakres robót wykonanych na w/w odcinku:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni,
 • roboty ziemne,
 • oświetlenie uliczne,
 • odwodnienie poprzez kraty ściekowe,
 • obustronny krawężnik kamienny,
 • droga rowerowa górna warstwa podbudowy tłuczniowej po stronie południowej,
 • chodnik z płyt 50x50x7 do posesji Mickiewicza 121 po stronie południowej,
 • stanowiska parkingowe,
 • zjazdy do posesji.

Od 25 sierpnia 2010 r. Wykonawca przystąpił do robót drogowych na odcinku od ZUS do ul. Konopnickiej a następnie do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.

W drugiej połowie kwietnia 2011 r. Wykonawca robót rozpoczął prace budowlane na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Poprzecznej. Po zakończeniu tego fragmentu drogowcy rozpoczęli ostatni etap przebudowy ul. Mickiewicza obejmujący odcinek 150 m od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego.

Roboty budowlane zostały odebrane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2011 r. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło zgodnie z zawartą umową nr 71/I/10 z dnia 22.04.2010 r.

Został osiągnięty wskaźnik produktu - powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe - 0,33 ha oraz wskaźnik rezultatu - powierzchnia przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym- 33 764,74 m2.

Na początku i na końcu drogi zostały umieszczone tablice pamiątkowe.

Dla projektu zostało wydane pozwolenie na użytkowanie - Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu - znak PINB-7146/126/11/WZ/AJ z dnia 04.11.2011r.

Realizator:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura drogowa
Rewitalizacja
Realizator: 
Miejski Zarząd Dróg

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.
 • W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
 • Setne urodziny obchodziła torunianka, pani Felicja Cyrankowska. Z tej okazji życzenia złożyli jubilatce prezydent Michał Zaleski i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Iwona Krzywdzińska.
 • Z początkiem października Toruń wypełni się studentami. Wielu z nich będzie jeździć na zajęcia komunikacją miejską. W takim przypadku dużą oszczędnością dla studenckiego budżetu będzie zakup biletu semestralnego, który pozwoli na oszczędne i wygodne przemieszczanie się po mieście.
 • Dajmy się unieść w przestworza! W piątkowy i sobotni wieczór patrzymy w niebo – na Stadionie Miejskim podziwiać będziemy balonowy spektakl „Exit”. Cały weekend należeć też będzie do seniorów – instytucje kultury przygotowały dla nich specjalną ofertę wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji.
 • W dniach 7-15 września 2023 r., z okazji Światowego Dnia Fair Play, Polski Komitet Olimpijski zorganizował ogólnopolską akcję dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. #BiegFairPlayPKOl. W III edycji wydarzenia wzięły dwie toruńskie szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Szkoła...
 • Po raz dziewiąty w historii Speedway Grand Prix najważniejsze rozstrzygnięcia indywidualnych mistrzostw świata poznamy na Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego.
 • Trwa ostatnie odliczanie przed SGP na toruńskiej Motoarenie. Kibice wybierający się na wydarzenie mogą już pobierać informatory kibica.