www.torun.pl

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Tytuł projektu:
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 23 Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
- Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 41 176 470,59 zł
Kwota dofinansowania: 39 117 647,05 zł
Wkład własny: 2 058 823,54 zł

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 540 700 zł
Kwota dofinansowania: 451 200 zł
Wkład własny: 89 500 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Termin realizacji:
1 marca 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres wsparcia:
- testy na SARS-Co-V-2 dla pracowników domów pomocy społecznej oraz schronisk dla osób bezdomnych podlegających pod miasto na prawach powiatu;
- dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej oraz schronisk dla osób bezdomnych podlegających pod miasto na prawach powiatu;
- granty obejmujące dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników m. in. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych;
- zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji dla instytucji pomocy społecznej, pracowników służb mundurowych, personelu placówek świadczących usługi opiekuńcze, przedsiębiorstw;
- utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób niesamodzielnych na wypadek konieczności zamknięcia domów pomocy społeczej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, schronisk dla osób bezdomnych.

Planowane rezultaty:
• liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 450 osób,
• liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 243 podmiotów,
• wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 – 37 433 155,08 zł,
• liczba utworzonych miejsc zabezpieczenia opieki, zapewniających potrzeby bytowe osób potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starsszych – 154 miejsc.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
www.rops.torun.pl

Partner w Gminie Miasta Toruń:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13/1, 87 -10 Toruń
www.mopr.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Szycie maseczek na potrzeby ochrony przed epidemią
  Koronawirus, Miasto
  Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Na zdjęciu senior zakłada maseczkę
  Koronawirus, Miasto
  Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
 • Na zdjęciu pracowniczka laboratorium tyłem trzyma próbówkę
  Koronawirus, Miasto
  Po interwencji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zakresu obowiązków lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udało uzyskać się zapewnienie, że mogą oni wystawiać skierowania na badania genetyczne.
 • Strażnicy miejscy kontrolują ruch przy cmentarzu św. Jerzego w Toruniu
  Drogi, Miasto
  Wcześniej niż zwykle zmieni się w tym roku organizacja ruchu wokół toruńskich cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych. To zachęta do odwiedzenia cmentarza w innym niż 1 listopada 2020 r. terminie.
 • Infografika - dane epidemiczne na dzień 26.10.2020
  Koronawirus
  U 1413 osób w Toruniu potwierdzono już chorobę Covid-19, w ciągu ostatniej doby nastąpił wzrost o 52 przypadki. Prezydent Torunia apeluje o rezygnację z odwiedzania grobów bliskich 1 listopada 2020 r.
 • Podopieczni toruńskiego klubu karate bardzo dobrze wypadli na Mistrzostwach Polskiej Unii Karate.
 • 26 października 2020 roku na portalu Zrzutka.pl uruchomiono internetową zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Jerzego. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zbiórka online zastąpi tradycyjną kwestę na cmentarzu św. Jerzego.
 • 3179 m² powierzchni ma atrakcyjna działka inwestycyjna wystawiona do sprzedaży przez Miasto Toruń. To teren przy ul. Pera Jonssona 4 w sąsiedztwie stadionu żużlowego Motoarena. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2020 r. Cena wywoławcza wynosi 850 000 zł.
 • Producenci zdrowej żywności z regionu będą sprzedawać swoje przetwory podczas kiermaszu „Pokaż swoją spiżarnię”. Chętni do zrobienia zapasów mogą to zrobić w czwartek, 29 października 2020 r. na Targowisku Chełmińska.
 • Torunianie uczcili pamięć ofiar pierwszych straceń na Barbarce, jakie miały miejsce jesienią 1939 roku.
 • Aż 198 osób chorych na koronawirusa przybyło w ciągu minionej doby – takie są dane z dnia 25 października 2020 r. przekazane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Wyjątkowa 18. edycja „niepokornego festiwalu” Tofifest zakończyła się zwycięstwem filmów opowiadających historie kobiet lub wyreżyserowanych przez kobiety.
 • Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).