Udostępnienie wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń - wsparcie techniczne dla różnych grup zwiedzających poprzez zakup audiobooków i oprogramowania przeznaczonego dla zwiedzających | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Udostępnienie wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń - wsparcie techniczne dla różnych grup zwiedzających poprzez zakup audiobooków i oprogramowania przeznaczonego dla zwiedzających

Nazwa projektu:
Udostępnienie wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń - wsparcie techniczne dla różnych grup zwiedzających poprzez zakup audiobooków i oprogramowania przeznaczonego dla zwiedzających

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 192 010 zł        
Wydatki kwalifikowane: 192 010 zł
Kwota dofinansowania: 192 010 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:    
30.11.2022 r.

Termin realizacji:                
2.11.2022 r. – 15.06.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu było umożliwienie zapoznania się z prezentowanymi w Muzeum Twierdzy Toruń treściami, eksponatami oraz innymi elementami wystawy osobom niewidzącym, słabowidzącym, z wadami słuchu, starszym oraz poruszającym się na wózkach.

Zadanie polegało na przygotowaniu 60 sztuk audioprzewodników z audiodeskrypcją oraz informacjami w języku polskim dla zwiedzających Muzeum Twierdzy Toruń. Umożliwiają one zapoznanie się z prezentowanymi na wystawie treściami oraz ułatwiają zrozumienie trudnego słownictwa fortecznego.

Urządzenia przygotowano dla wszystkich grup zwiedzających wystawę, tj. od grup przedszkolnych, poprzez młodzież szkolną wszystkich poziomów nauczania, słuchaczy szkół wyższych, osoby starsze oraz z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zasadą jest przygotowanie jednego urządzenia obsługującego różne grupy i to zwiedzający sam wybierze dla siebie potrzebne funkcje.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wyznaczona osoba z Muzeum wraz z przedstawicielami instytucji zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, osobami starszymi oraz specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki, określiła sposób przygotowania materiałów merytorycznych dla poszczególnych odbiorców. Przedstawione zostały również potrzeby osób z niepełnosprawnością odnośnie przygotowania wystaw do zwiedzania przez te osoby. Na tej podstawie pracownicy Muzeum Twierdzy Toruń przygotowali wszelkie materiały informacyjne tekstowe oraz graficzne, które zostały użyte jako podstawa do przygotowania aplikacji i wpisów do audioprzewodników dostosowanych do każdego typu odbiorcy. 

Zainstalowane w urządzeniach aplikacje, zarówno audio, jak i graficzne, z szeroko rozbudowanym słownictwem, dostosowanym do odbiorcy, umożliwiają odbiór i rozumienie prezentowanych na wystawie w Muzeum treści. Sprawia to, że osoby z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami, w tempie dostosowanym do swoich możliwości, mają możliwość spokojnego zwiedzania wystawy.

Adaptację przygotowanych materiałów dokonał zespół specjalistów z różnych dziedzin pracujących przy projekcie. Przygotowano ścieżki zwiedzania: ścieżka podstawowa, ścieżka rodzinna, ścieżka dla osób niedosłyszących i niesłyszących z tłumaczeniem na język migowy, ścieżka dla osób niedowidzących i niewidzących z audiodeskrypcją. Ponadto zainstalowano dodatkowe usprawnienia dla osób niepełnosprawnych: pętlę indukcyjną przy kasie biletowo-wydawniczej, znaczniki nawigacyjno-informacyjne z funkcją audio i tekstową przy wejściach na teren Muzeum Twierdzy Toruń przekazujące podstawowe informacje o obiekcie.

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Muzeum Okręgowe

  

Najczęściej czytane aktualności

  • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.
  • W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
  • Setne urodziny obchodziła torunianka, pani Felicja Cyrankowska. Z tej okazji życzenia złożyli jubilatce prezydent Michał Zaleski i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Iwona Krzywdzińska.
  • Z początkiem października Toruń wypełni się studentami. Wielu z nich będzie jeździć na zajęcia komunikacją miejską. W takim przypadku dużą oszczędnością dla studenckiego budżetu będzie zakup biletu semestralnego, który pozwoli na oszczędne i wygodne przemieszczanie się po mieście.
  • Dajmy się unieść w przestworza! W piątkowy i sobotni wieczór patrzymy w niebo – na Stadionie Miejskim podziwiać będziemy balonowy spektakl „Exit”. Cały weekend należeć też będzie do seniorów – instytucje kultury przygotowały dla nich specjalną ofertę wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji.
  • W dniach 7-15 września 2023 r., z okazji Światowego Dnia Fair Play, Polski Komitet Olimpijski zorganizował ogólnopolską akcję dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. #BiegFairPlayPKOl. W III edycji wydarzenia wzięły dwie toruńskie szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Szkoła...
  • Po raz dziewiąty w historii Speedway Grand Prix najważniejsze rozstrzygnięcia indywidualnych mistrzostw świata poznamy na Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego.
  • Trwa ostatnie odliczanie przed SGP na toruńskiej Motoarenie. Kibice wybierający się na wydarzenie mogą już pobierać informatory kibica.