www.torun.pl

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej

Tytuł projektu:
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.3 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”
Poddziałanie 6.3.2 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 8 165 408,78 zł
Kwota dofinansowania: 6 405 501,62 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Termin realizacji:  
31.10.2019 r. – 31.10.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowania:
7.04.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest realizacja inwestycji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Toruń.

Projekt obejmuje prace budowlane oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sześciu toruńskich szkołach:
Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie projektu budowy windy wewnętrznej, opracowanie kosztorysu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, budowa windy, doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec, elektryk.
Zespole Szkół Samochodowych – wyposażenie pracowni technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej, nauka jazdy samochodem ciężarowym.
Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO – wyposażenie pracowni technologicznej, wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie technik fotografii i multimediów, dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych oraz wykonanie projektu windy i jej budowa.
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – przebudowa pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy, przebudowa toalet dla potrzeb niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia.
Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych (nowy zawód technik programista), dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych i budowa pochylni, dostosowanie pracowni kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia.
Zespole Szkół Inżynierii Środowiska – adaptacja pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu, wyposażenie dla technika architektury krajobrazu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w Toruniu.

Planowane rezultaty:
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 5
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 6
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego - 6
Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 25
Wskaźniki rezultatu
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 2 430 osób
Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 1 661 osób
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 2 430 osób

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
e-mail: we@um.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Infrastruktura edukacyjna
Realizator: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Urząd Miasta Torunia
Wydział Edukacji
Wydział Inwestycji i Remontów
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Szycie maseczek na potrzeby ochrony przed epidemią
  Koronawirus, Miasto
  Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Na zdjęciu senior zakłada maseczkę
  Koronawirus, Miasto
  Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
 • Na zdjęciu pracowniczka laboratorium tyłem trzyma próbówkę
  Koronawirus, Miasto
  Po interwencji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zakresu obowiązków lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udało uzyskać się zapewnienie, że mogą oni wystawiać skierowania na badania genetyczne.
 • Strażnicy miejscy kontrolują ruch przy cmentarzu św. Jerzego w Toruniu
  Drogi, Miasto
  Wcześniej niż zwykle zmieni się w tym roku organizacja ruchu wokół toruńskich cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych. To zachęta do odwiedzenia cmentarza w innym niż 1 listopada 2020 r. terminie.
 • Infografika - dane epidemiczne na dzień 26.10.2020
  Koronawirus
  U 1413 osób w Toruniu potwierdzono już chorobę Covid-19, w ciągu ostatniej doby nastąpił wzrost o 52 przypadki. Prezydent Torunia apeluje o rezygnację z odwiedzania grobów bliskich 1 listopada 2020 r.
 • Podopieczni toruńskiego klubu karate bardzo dobrze wypadli na Mistrzostwach Polskiej Unii Karate.
 • 26 października 2020 roku na portalu Zrzutka.pl uruchomiono internetową zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Jerzego. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zbiórka online zastąpi tradycyjną kwestę na cmentarzu św. Jerzego.
 • 3179 m² powierzchni ma atrakcyjna działka inwestycyjna wystawiona do sprzedaży przez Miasto Toruń. To teren przy ul. Pera Jonssona 4 w sąsiedztwie stadionu żużlowego Motoarena. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2020 r. Cena wywoławcza wynosi 850 000 zł.
 • Producenci zdrowej żywności z regionu będą sprzedawać swoje przetwory podczas kiermaszu „Pokaż swoją spiżarnię”. Chętni do zrobienia zapasów mogą to zrobić w czwartek, 29 października 2020 r. na Targowisku Chełmińska.
 • Torunianie uczcili pamięć ofiar pierwszych straceń na Barbarce, jakie miały miejsce jesienią 1939 roku.
 • Aż 198 osób chorych na koronawirusa przybyło w ciągu minionej doby – takie są dane z dnia 25 października 2020 r. przekazane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Wyjątkowa 18. edycja „niepokornego festiwalu” Tofifest zakończyła się zwycięstwem filmów opowiadających historie kobiet lub wyreżyserowanych przez kobiety.
 • Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).