www.torun.pl

Toruńska Starówka - etap II

Tytuł projektu:
Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Realizator:
Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z:

 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu,
 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
 • Katedralną Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
 • Parafią Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Szczepana w Toruniu,
 • Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu,
 • Fundacją Tumult w Toruniu.

oraz w porozumieniu z:

 • Muzeum Okręgowym w Toruniu,
 • Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 72 611 460,15 zł
Kwota dofinansowania: 54 328 721 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
2015-2022

Data podpisania umowy do dofinansowanie:
4.05.2017 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest realizacja prac konserwatorsko-budowlanych oraz adaptacyjnych w 13 obiektach zabytkowych położonych na obszarze wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dbałości o miejsca oraz obiekty ważne i ciekawe z punktu widzenia kultury i turystyki.
 • Stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności muzealno-wystawienniczej i kulturowo – edukacyjnej, poprawa funkcjonalności instytucji kultury.
 • Umożliwienie włączenia w życie kulturalne Torunia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 • Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasta Toruń, wykorzystanie potencjału toruńskich zabytków, do stworzenia markowego produktu turystycznego Torunia. Zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjno-kulturalną Gminy.
 • Zwiększenie zatrudnienia w instytucjach kultury.

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 • Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura.
 • Prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia - etap II.
 • Prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera.
 • Prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego w Toruniu.
 • Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. WNMP w Toruniu - etap II.
 • Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła pw. św. Jakuba.
 • Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego wraz z naprawą muru cmentarnego i zabezpieczenie obiektu.
 • Prace konserwatorsko-budowlane elewacji i dachu kościoła św. Szczepana wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
 • Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne.
 • Prace konserwatorskie Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy.
 • Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika.
 • Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego.
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie.

Planowane efekty:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
 • Wzrost atrakcyjności regionu i promocja marki Torunia jako miasta bogatego w unikatowe dziedzictwo kulturowe.
 • Rozwój turystyki regionalnej, poprawa koniunktury turystycznej i wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców.
 • Integracja osób wykluczonych poprzez organizację wyspecjalizowanych zajęć skierowanych do tej części społeczeństwa.
 • Korzyści prestiżowo-biznesowe dla Torunia i regionu.
 • Stworzenie instrumentów technicznych i organizacyjnych umożliwiających wspieranie i realizację wspólnych projektów z partnerami społecznymi.
 • Realizacja założeń strategii regionalnych i przyjętych w niej priorytetów rozwojowych regionu.
 • Rozwój turystyki kulturowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zastosowaniu nietoksycznych środków wykorzystywanych przy pracach konserwatorskich oraz zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych obiektów.

Dane kontaktowe realizatora (lider projektu):
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zespół ds. projektów europejskich
ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 12
tel. 56 611 87 17

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Dziedzictwo kulturowe
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Jesienna aura za oknami, ale receptę na nią znajdziemy w ten weekend w Toruniu! Zimne wieczory będziemy mogli spędzić w księgarniach podczas I edycji Nocy Księgarń. Na rozgrzanie polecamy również pełne emocji koncerty: Piazzola & Czajkowski oraz Mazolewski & Porter.
 • Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Punktem kulminacyjnym tradycyjnie będzie "Europejski Dzień Bez Samochodu". Z tej okazji w sobotę 21 września 2019 r. wzajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 odbędą się drzwi otwarte.
 • Miasto
  W piątek 20 września 2019 roku w ACKiS „Od Nowa” członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa świętowali Dzień Budowlanych. Na obchodach obecny był także prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miasto
  Po raz kolejny miasto będzie finansować szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Torunia, którzy ukończyli 65 lat. Program realizowany będzie od 23 września 2019 r. do wyczerpania szczepionek.
 • Gmina Miasta Toruń sfinansuje szczepienia przeciw grypie mieszkańców Torunia, którzy ukończyli 65. rok życia. Program wystartuje za kilka tygodni.
 • Kultura, Miasto
  Ekipa filmowa na Przedzamczu. W najbliższą sobotę (21 września 2019) od godziny 19.00 będą nagrywane kolejne sceny do filmu pt: „Nędzarz i madame”.
 • W ramach akcji „Sprzątanie świata” prezydent Michał Zaleski wraz z uczniami Szkół Salezjańskich porządkował otoczenie szkoły.
 • Kilkaset osób pożegnało we wtorek śp. Adama Holszańskiego, zmarłego 12 września 2019 r., w wieku 68 lat, zasłużonego toruńskiego przedsiębiorcę, prezesa Zakładu Usług Dźwignicowych „Dźwig”, członka Rady Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia.
 • 25 września 2019 roku na antenie TVN Turbo w programie "Wyburzacze" będzie można zobaczyć, jak wyglądały prace związane z budową Centrum Innowacyjnej Edukacji. Na początku grudnia br. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępni w nim wystawę dla nastolatków "Ścieżki dorastania".
 • 22 września 2019 roku na terenie stacji pomp wodociągowych „Stare Bielany” odbędzie się Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Osiedlowy festyn ma łączyć historię i tradycję okręgu z nowoczesnymi formami spędzania czasu wolnego.
 • 42 nauczycieli odebrało akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 19 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” spotkał się z nimi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
 • 22 września 2019 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zainauguruje cykl koncertów „Czas dla Nas” w sezonie artystycznym 2019/2020. Zajęć i koncertów edukacyjnych przez kilka najbliższych miesięcy na pewno nie zabraknie.
 • 14 organizacji z Torunia i okolic włączyło się w organizację II Toruńskiego Edukacyjnego Pikniku Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbędzie się 22 września 2019 roku w Centrum Targowym Park.
 • W poniedziałek 16 września 2019 r. rusza sprzedaż biletów na miejsca stojące na wyjątkowe wydarzenie - 2019 Revline Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland.