www.torun.pl

Toruńska Starówka - etap II

Tytuł projektu:
Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Realizator:
Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z:

 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu,
 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
 • Katedralną Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
 • Parafią Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Szczepana w Toruniu,
 • Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu,
 • Fundacją Tumult w Toruniu.

oraz w porozumieniu z:

 • Muzeum Okręgowym w Toruniu,
 • Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 72 611 460,15 zł
Kwota dofinansowania: 54 328 721 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
2015-2022

Data podpisania umowy do dofinansowanie:
4.05.2017 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest realizacja prac konserwatorsko-budowlanych oraz adaptacyjnych w 13 obiektach zabytkowych położonych na obszarze wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dbałości o miejsca oraz obiekty ważne i ciekawe z punktu widzenia kultury i turystyki.
 • Stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności muzealno-wystawienniczej i kulturowo – edukacyjnej, poprawa funkcjonalności instytucji kultury.
 • Umożliwienie włączenia w życie kulturalne Torunia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 • Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasta Toruń, wykorzystanie potencjału toruńskich zabytków, do stworzenia markowego produktu turystycznego Torunia. Zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjno-kulturalną Gminy.
 • Zwiększenie zatrudnienia w instytucjach kultury.

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 • Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura.
 • Prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia - etap II.
 • Prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera.
 • Prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego w Toruniu.
 • Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. WNMP w Toruniu - etap II.
 • Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła pw. św. Jakuba.
 • Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego wraz z naprawą muru cmentarnego i zabezpieczenie obiektu.
 • Prace konserwatorsko-budowlane elewacji i dachu kościoła św. Szczepana wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
 • Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne.
 • Prace konserwatorskie Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy.
 • Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika.
 • Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego.
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie.

Planowane efekty:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
 • Wzrost atrakcyjności regionu i promocja marki Torunia jako miasta bogatego w unikatowe dziedzictwo kulturowe.
 • Rozwój turystyki regionalnej, poprawa koniunktury turystycznej i wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców.
 • Integracja osób wykluczonych poprzez organizację wyspecjalizowanych zajęć skierowanych do tej części społeczeństwa.
 • Korzyści prestiżowo-biznesowe dla Torunia i regionu.
 • Stworzenie instrumentów technicznych i organizacyjnych umożliwiających wspieranie i realizację wspólnych projektów z partnerami społecznymi.
 • Realizacja założeń strategii regionalnych i przyjętych w niej priorytetów rozwojowych regionu.
 • Rozwój turystyki kulturowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zastosowaniu nietoksycznych środków wykorzystywanych przy pracach konserwatorskich oraz zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych obiektów.

Dane kontaktowe realizatora (lider projektu):
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zespół ds. projektów europejskich
ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 12
tel. 56 611 87 17

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Dziedzictwo kulturowe
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Pięcioro absolwentów UMK odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Wręczył je, wraz z umowami najmu, prezydent Michał Zaleski w dniu 22 listopada 2019 r.
 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Kultura, Miasto
  Bez wątpienia zakończony niedawno EnergaCamerimage Festival 2019 w Toruniu okazał się kulturalnym i promocyjnym sukcesem. Przez kilka dni za sprawą festiwalu, który po 20 latach nieobecności powrócił do naszego miasta, o Toruniu usłyszał cały świat.
 • Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 11 toruńskich par zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2019 r. w zabytkowej Sali Mieszczańskiej.
 • Miasto
  22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Była ona okazją do wspomnień, podsumowań działalności regionalnych oddziałów oraz refleksji na temat międzynarodowego prawa humanitarnego. Konferencję zainaugurował prof. Zacharzewski, który opowiedział o...
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Trwają nasadzenia krzewów w pasach drogowych. W dniu 22 listopada 2019 r. prace objęły ul. Owsianą. Na powierzchni 1073 m kw. zasadzono tam krzewy gat. tawuła japońska.
 • Na Rynku Staromiejskim trwa montowanie dekoracji świątecznych. Jak co roku zespół staromiejski w okresie bożonarodzeniowym rozbłyśnie piękną iluminacją.
 • Poprawa bezpieczeństwa to główny cel prac drogowych, realizowanych obecnie na placu Pokoju Toruńskiego. Chodzi o ograniczenie prędkości samochodów i zmniejszenie liczby miejsc grożących kolizją.
 • Toruń jest gospodarzem Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym, które odbędą się 30 listopada 2019 r.
 • Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęto dwa programy z zakresu zdrowia i polityki społecznej. Dotyczą one rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Gala finałowa konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019” odbyła się 20 listopada 2019 r. w toruńskim hotelu Bulwar.
 • 18 listopada rozpoczęło się 12-dniowe szkolenie „Leonidas” dla dowódców batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej z całej Polski.