www.torun.pl

Toruńska Starówka - etap II

Tytuł projektu:
Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Nr projektu POIS.08.01.00-00-1019/16

Beneficjent:
Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z:

 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu,
 • Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
 • Katedralną Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
 • Parafią Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Szczepana w Toruniu,
 • Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu,
 • Fundacją Tumult w Toruniu.

oraz w porozumieniu z:

 • Muzeum Okręgowym w Toruniu,
 • Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 72 611 460,15 zł
Kwota dofinansowania: 54 328 721 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
2015-2022

Data podpisania umowy do dofinansowanie:
4.05.2017 r.

Opis projektu:
Projekt jest realizowany w podziale na cztery główne kategorie:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej;
3. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
4. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac w 13 obiektach zabytkowej architektury położonej na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dbałości o miejsca oraz obiekty ważne i ciekawe z punktu widzenia kultury i turystyki.
 • Stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności muzealno-wystawienniczej i kulturowo – edukacyjnej, poprawa funkcjonalności instytucji kultury.
 • Umożliwienie włączenia w życie kulturalne Torunia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
 • Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasta Toruń, wykorzystanie potencjału toruńskich zabytków, do stworzenia markowego produktu turystycznego Torunia. Zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjno-kulturalną Gminy.
 • Zwiększenie zatrudnienia w instytucjach kultury.

W ramach projektu realizowane są zadania w podprojektach w następującej kolejności:

 • Podprojekt 1 - Zarządzanie i promocja projektu
 • Podprojekt 2 - Prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera.
 • Podprojekt 3 - Prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia - etap II.
 • Podprojekt 4 - Prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego w Toruniu.
 • Podprojekt 5 - Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura.
 • Podprojekt 6 - Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. WNMP w Toruniu - etap II.
 • Podprojekt 7 - Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła pw. św. Jakuba.
 • Podprojekt 8 - Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego wraz z naprawą muru cmentarnego i zabezpieczenie obiektu.
 • Podprojekt 9 - Prace konserwatorsko-budowlane elewacji i dachu kościoła św. Szczepana wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
 • Podprojekt 10 - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne.
 • Podprojekt 11 - Prace konserwatorskie Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy.
 • Podprojekt 12 - Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika.
 • Podprojekt 13 - Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego.
 • Podprojekt 14 - Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie.

Planowane efekty:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
 • Wzrost atrakcyjności regionu i promocja marki Torunia jako miasta bogatego w unikatowe dziedzictwo kulturowe.
 • Rozwój turystyki regionalnej, poprawa koniunktury turystycznej i wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców.
 • Integracja osób wykluczonych poprzez organizację wyspecjalizowanych zajęć skierowanych do tej części społeczeństwa.
 • Korzyści prestiżowo-biznesowe dla Torunia i regionu.
 • Stworzenie instrumentów technicznych i organizacyjnych umożliwiających wspieranie i realizację wspólnych projektów z partnerami społecznymi.
 • Realizacja założeń strategii regionalnych i przyjętych w niej priorytetów rozwojowych regionu.
 • Rozwój turystyki kulturowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zastosowaniu nietoksycznych środków wykorzystywanych przy pracach konserwatorskich oraz zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych obiektów.

Dane kontaktowe realizatora projektu:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zespół ds. projektów europejskich
ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 12 pok. 1
tel. 56 611 87 17

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Dziedzictwo kulturowe
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Maja Błażejewska z medalem
  Miasto, Sport
  Maja Błażejewska, toruńska juniorka młodsza z KS Centuria, otrzymała powołanie do kadry narodowej taekwondo olimpijskiego.
 • Na zdjęciu para seniorów na starówce
  Miasto
  Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
 • Plakat wydarzenia przedstawiający nurkującą dziewczynkę
  Miasto, Sport
  W ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy" zapraszamy na kolejne wydarzenie na basenach letnich, tym razem na Skarpie. Rekreacyjna impreza pod nazwą „All Day Beach Party” odbędzie się w najbliższy piątek 14 sierpnia 2020 r.
 • plakat wydarzenia
  Kultura, Miasto
  Toruńska starówka piękna jest zawsze, ale starówka wieczorową porą widziana z lotu ptaka to szczególne przeżycie. 14 i 15 sierpnia 2020 r. Muzeum Okręgowe zaprasza na nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego.
 • Miasto, MZK
  Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • Na zdjęciu: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
  Miasto
  Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” ” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
 • Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00-18.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz.
 • Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w 2020 roku gościć będzie dwa turnieje Speedway Grand Prix!
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na trasę wyjechał pierwszy autobus wspierający akcję.
 • 9 sierpnia od godz. 14:00 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić anomalie pogodowe.
 • 8 sierpnia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamiętnia tysiące Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów narażając własne życie.
 • Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.