www.torun.pl

Toruń Space Labs

Tytuł projektu:
Toruń Space Labs

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”
Działanie 1.4 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”
Poddziałanie 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 15 779 130 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 12 846 650 zł
Kwota dofinansowania: 9 765 104,81 zł (76%)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład sektora prywatnego

Realizator:
Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o.  
Urbitor Sp. z o.o.
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.06.2019 r.
 
Termin realizacji:
2.03.2018 r. – 27.11.2020 r.
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona głównie dla MŚP działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura będzie przemysł kosmiczny oraz ICT. W powstałej infrastrukturze znajdować się będą sfery o charakterze centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów. Na powstałą infrastrukturę składać się będzie budynek główny, hala prototypowa (budynek techniczny) wraz z wydzieloną powierzchnią na centrum demonstracyjne i całoroczna konstrukcja sferyczna (wolnostojący obiekt połączony z budynkiem głównym „rękawem technicznym”), zagospodarowanie przestrzeni oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez utworzenie unikatowej w skali województwa kujawsko-pomorskiego infrastruktury biznesowej i umożliwienie testowania innowacji dzięki powstałym living labom, fab labom i centrom demonstracyjnym. Toruń Space Labs będzie stanowiło przestrzeń składającą się m.in. z pomieszczeń badawczych wyposażonych w odpowiednie zaplecze technologiczne oraz multimedialne sale demonstracyjne, pozwalające na prowadzenie wyspecjalizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, a także – dzięki ulokowaniu w jednym miejscu – na twórczą wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń. Zakres tematyczny Torun Space Labs uwzględnia rozwój kompetencji związanych m.in. z robotyzacją obserwacji astronomicznych i budową komponentów technologii satelitarnych.

W living labach i fab labach będzie możliwe m.in. przygotowanie robotów eksploracyjnych, badania wytrzymałości materiałów, wykorzystanie druku 3D, telemedycyny. Przewidziana do realizacji infrastruktura, dzięki planowanym do uruchomienia w obiekcie funkcjom, pozwoli na prowadzenie innowacyjnej działalności przez podmioty gospodarcze, których działalność powiązana jest przede wszystkim z inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Powstała w ramach projektu infrastruktura, pozwoli stymulować wzrost innowacyjnych projektów, zakładać nowe firmy i wdrażać rozwiązania w gospodarce. Ponadto Toruń Space Labs będzie posiadał potencjał przyciągania także rodzących się firm sektora kosmicznego z innych regionów Polski, szukających swojego miejsca rozwoju, jak również innych firm pełniących rolę wspomagającą dla tego sektora np. firm ICT.

Dane kontaktowe realizatora:
Urbitor Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
tel. 56 66 94 301, e-mail: sekretariat@urbitor.pl
www.urbitor.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Przedsiębiorczość i otoczenie biznesu
Realizator: 
Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o.
Urbitor Sp. z o.o

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.