Testowanie modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Testowanie modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Tytuł projektu:
Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia

Program Operacyjny:    
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”

Realizator:     
Lider: RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu     
Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy                            
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu            
                                                                                                        
Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 4 274 850,53 zł
Kwota dofinansowania: 4 146 605,01 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Gmina Miasta Toruń - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Koszt całkowity: 197 030,64 zł
Kwota dofinansowania: 197 030,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29.08 2017 r.

Termin realizacji:
1.09.2017 r. - 31.01.2021 r.

Opis projektu:
Celem projektu była poprawa działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w projekcie „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” w ramach pierwszego etapu konkursu ogłoszonego dla Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt był skierowany do następujących grup odbiorców:
a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
b) osoby zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie zwłaszcza powiat toruński grodzki (Toruń) i powiat chełmiński (Chełmno);
c) 32 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (symbol 02-P) z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, o różnej sytuacji zawodowej, materialnej (w tym niepracujący i bezrobotni) oraz zdrowotnej wymagające wsparcia w usamodzielnieniu i długofalowej aktywizacji, a także członkowie ich rodzin i otoczenie (30 osób).

Działania:
a) stworzenie Indywidualnego Planu Opieki dla każdego z uczestników;
b) kierowanie uczestników do Mieszkań Wspomaganych, Hostelu, Dziennego Centrum Wsparcia;
c) utworzenie grupy wsparcia dla uczestników, ich rodzin i otoczenia;
d) zespoły wyjazdowe w miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych z udziałem m.in. lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta pomocy, psychologa, pielęgniarki;
e) przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej kształtowania zachowań i stylów korzystnych dla zdrowia psychicznego, przełamywania barier i zmianie postaw.

Osiągnięte rezultaty:
W wyniku realizacji projektu opracowano model wsparcia przetestowany na terenie dwóch powiatów, różnych pod względem administracyjnym, społecznym i gospodarczym. Ponadto uczestnicy nabyli nowe kompetencje, kwalifikacje oraz nawyki w zakresie samodzielności, samodzielnego zamieszkiwania, podejmowania aktywności, jak i umiejętności korzystania ze wsparcia bliskich i otoczenia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd
  Kultura, Miasto
  Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Prezydent Paweł Gulewski nakłada łańcuch nowemu Królowi Kurkowemu
  Kultura, Miasto
  Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Tłumy ludzi na zamkniętym dla ruchu kołowego bulwarze
  Drogi, Miasto
  I stało się! Od piątku 21 czerwca Bulwar Filadelfijski został wyłączony z ruchu kołowego na cały weekend aż do niedzielnego wieczora.
 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • W sobotę 22 czerwca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie silne porywy wiatru, burze, a nawet grad.
 • Rzeźby Augusta Zamoyskiego, najwybitniejszego – obok Xawerego Dunikowskiego – polskiego rzeźbiarza pierwszej połowy XX wieku, można od piątku 21 czerwca 2024 r. oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.
 • Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją firmę do Mapy Toruńskiego Biznesu
 • Koncertem z cyklu "Z gitarą na leżakach" w czwartkowy wieczór 20 czerwca rozpoczęliśmy obchody Dni Torunia 2024, przypadające wokół dnia patrona miasta Św. Jana.
 • Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.