www.torun.pl

Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności

Tytuł projektu:
Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”
 
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 806 347,87 zł
Kwota dofinansowania: 806 347,87 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.03.2019 r.

Realizator:
Lider:
Gmina Miasta Toruń - Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
Partner:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Logistyki

Termin realizacji:
1.03.2019 r. - 28.02.2021 r.

Opis projektu:
Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Toruń - Zespół Szkół Technicznych w Toruniu w partnerstwie z Katedrą Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki. W ramach projektu zaplanowano wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, w tym przykładowego programu nauczania dla zawodu technik logistyk, uwzględniającego w jego realizacji współpracę szkoły zawodowej z uniwersytetem.

Program obejmować będzie następujące warianty współpracy:
a) identyfikację i uszczegółowienie efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk, możliwych do realizacji w pełnym cyklu kształcenia w ramach współpracy szkoły z uczelnią,
b) program realizacji specjalizacji w danym zawodzie opracowany we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla zawodu technik logistyk.

Opracowana zostanie przykładowa organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej. Będzie ona uwzględniać:
a) wymiar godzinowy zajęć przeprowadzonych na uczelni,
b) formy zajęć na uczelni np.: wykłady, zajęcia, prelekcje, prezentacje, spotkania, konsultacje merytoryczne, doświadczenia, a także przykładowe formy zajęć w szkole,
c) metody i formy pracy z uczniem,
d) zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni.

Podczas realizacji projektu wypracowane zostaną:
- działania mające na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik logistyk zawierające m.in.: rodzaje przykładowych technik/technologii, sposoby włączania ich w proces kształcenia, stosowanie nowych technik/technologii z uwzględnieniem wzroku, słuchu, dotyku, wykonywania pewnych czynności;
- przykładowe formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego przy udziale kadry szkoły wyższej, z uwzględnieniem zasobów technicznych uczelni w odniesieniu do zawodu technik logistyk;

Przykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkoły z uczelnią zostaną pilotażowo wdrożone w ramach utworzonej przez uczelnie klasy patronackiej. Pilotaż zostanie przeprowadzony w roku 2019/2020 w klasie pierwszej technikum o specjalności technik logistyk. Podczas pilotażu zostanie zweryfikowana poprawność opracowanych rozwiązań.

W wyniku realizacji projektu powstanie przykładowy model współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
www.zst.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Zespół Szkół Technicznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  W pierwszym meczu eWinner 1. ligi żużlowej toruński Apator pewnie pokonał drużynę z Gniezna 55:35.
 • Kultura, Miasto
  Recital organowy zabrzmiał w katedrze śś. Janów. Koncert odbył się w ramach 24. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura".
 • Miasto, Sport
  PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi odbędą się 15 sierpnia 2020 r. o godz. 19:15 na toruńskiej Motoarenie.
 • Miasto
  W niedzielę 12 lipca 2020 roku Toruń pojawi się w popularnym programie porannym „Pytanie na śniadanie” w TVP2.
 • Miasto
  W odpowiedzi na prośby mieszkańców ławka multimedialna grająca utwory Fryderyka Chopina na ul. Mostowej została przeprogramowana. Dotychczas funkcja audio była dostępna w godzinach 7:00-22:00 na żądanie poprzez wciśnięcie przycisku. Każdy kolejny z czterech utworów był emitowany poprzez kolejne wciśnięcie przycisku audio.
 • Miasto
  Razem zaplanujmy, jak zagospodarować pierzeję południową Rynku Nowomiejskiego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne.
 • Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje, że w piątek od godz. 15:00 mogą wystąpić burze z gradem.
 • Koncerty, Kino Letnie, spektakle teatralne i zbliżający się festiwal światła w niecodziennej odsłonie – tak właśnie zapowiadają się wakacje w Toruniu. Festiwal Teatrów Ulicznych czy plenerowa Scena Letnia to tylko część oferty przygotowanej przez Toruńską Agendę Kulturalną na ten okres. Najbliższe wydarzenia już w ten weekend! Przypominamy o...
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na dostawy pięciu nowych, pięcioczłonowych tramwajów. Nowe pojazdy dostarczy PESA, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Na realizację zamówienia wykonawca ma 24 miesiące.
 • W poniedziałek 13 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
 • W sobotę 11 lipca 2020 r. na Motoarenie odbędą się zawody żużlowe. Aby ułatwić wiernym kibicom toruńskiej drużyny dotarcie na stadion, uruchomione zostaną kursy tramwajów linii nr 5.
 • 147 wniosków poprawnych formalnie złożyli mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021. Rekordowa liczba propozycji lokalnych wpłynęła z Bydgoskiego.
 • O tym, jak bezpiecznie przetrwać pandemię, rozmawiamy z mgr Ewą Nowak - Wąsicką, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 • Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku.