www.torun.pl

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Tytuł projektu:
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych"
Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy"

Realizator:
Lider - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu)
Partnerzy - Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński.

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 12 728 254,41 zł
Kwota dofinansowania: 11 455 428,96 zł
Wkład publiczny: 1 272 825,45 zł
Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 3 331 756,84 zl
Kwota dofinansowania: 2 998 581,36 zł  
Wkład publiczny: 333 175,48 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jst

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 maja 2018 r.

Termin realizacji:
1.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

Zadanie realizowane będzie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchaczy objętych wsparciem.
Dla każdego uczestnika zaplanowano dwie formy wsparcia:
1.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe - realizowane u każdego partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem.
2.    Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego – kursy organizowane w szkołach lub realizowane przez firmy zewnętrzne.

Planowane rezultaty:
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1609.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 338.
Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 789.
Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – 1609.
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które zostały objęte wsparciem w projekcie – 160.
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które zostały objęte wsparciem w projekcie – 1433.
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie – 16.
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia wiedzy, umiejętności lub kompetencji – 484.
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia kwalifikacji – 1125.
Liczba osób, dla których wypracowano indywidualny plan działania – 1609.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
www.cku.torun.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
www.ckptorun.edu.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Tematyka projektu: 
Edukacja
Kształcenie ustawiczne
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  O tym, jak bezpiecznie przetrwać pandemię, rozmawiamy z mgr Ewą Nowak - Wąsicką, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 • Drogi, Inwestycje
  Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku.
 • Eko, Miasto
  W lipcu zaplanowano pierwsze koszenie terenów zielonych na obszarze należących do Gminy Miasta Toruń. To pomoże w pielęgnacji „łąk kwietnych”, które na lato zostaną ubarwione typowymi dla tej pory roku kwiatami.
 • Miasto
  Podczas drugiej tury wyborów Prezydenta RP, w niedzielę 12 lipca 2020 roku, w Toruniu czynna będzie bezpłatna infolinia wyborcza.
 • Drogi, Inwestycje
  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się budowana ścieżka rowerowa, która połączy Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce. Dlatego spieszymy z informacją, ścieżka będzie gotowa do końca lipca tego roku!Osada Leśna na Barbarce to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez rowerzystów. Całe rodziny obierają ten kierunek podróży jako...
 • Kultura, Miasto, Sport
  Najbliższy weekend zapowiada się teatralnie i filmowo! Na toruńskich ulicach i scenach plenerowych zobaczyć będzie można: "La La Land", spektakl "Morskie Opowieści" oraz "Pinokio", a w CSW przeniesiemy się nad Sekwanę podczas 11. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.
 • Już 8 września 2020 r. kamienica na starówce idzie na sprzedaż. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Fosa Staromiejska 28 w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru im. Wilama Horzycy. Cena wywoławcza to 1 milion złotych.
 • Podobnie jak w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby niepełnosprawne mogą w niedzielę 12 lipca 2020 r. skorzystać w Toruniu z bezpłatnego transportu.
 • Dezynfekcja, środki ochrony osobistej, dystans – to główne zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas niedzielnych (12 lipca 2020 r.) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na budowie w rejonie placu Rapackiego sporo się dzieje. Na al. św. Jana Pawła II, na jezdni od strony starówki, już niedługo pojawi się asfalt.
 • Ponad 25 mln zł wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.
 • W drugiej turze wyborów Prezydenta RP torunianie oddadzą głosy w 123 obwodach do głosowania. Przypominamy, że tak jak w I turze, w 7 przypadkach będą to inne lokale wyborcze niż w poprzednich wyborach.
 • Toruńscy artyści fotograficy: Jadwiga i Marek Czarneccy wykonali nową fotograficzną panoramę Torunia od strony Wisły, o gigantycznej rozdzielczości. Zdjęcie można przeglądać w sieci internetowej.
 • Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji organizuje Rajd Samochodów Zabytkowych „Tylko dla zuchwałych”, podczas którego zawodnicy będą musieli zmierzyć się z interesującymi wyzwaniami, jakie dla nich przygotowano.