www.torun.pl

Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II – BiT-City II

Tytuł projektu:
Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie"
Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"
Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT"

Beneficjent Projektu:
Gmina Miasta Toruń

Dane finansowe:
Koszt całkowity Projektu: 53 798 355,94 zł
Wydatki kwalifikowalne: 43 824 362,55 zł
Kwota dofinansowania: 36 808 082,10 zł (84%)
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 czerwca 2017 r.

Termin realizacji:
2019- 2020 (roboty budowlane)

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest przebudowa układu torowo-drogowego wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego. Projekt obejmuje przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i Plac Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową układu drogowego w centrum Torunia. Wykonanie przedsięwzięcia wpłynie na znaczące polepszenie stanu technicznego infrastruktury w rejonie jego realizacji, co przełoży się na wzrost sprawności i niezawodności komunikacji publicznej. Nowopowstały odcinek torowiska pozwoli dodatkowo na wprowadzenie nowych połączeń tramwajowych. Dzięki temu tramwaje będą mogły przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • przebudowę układu torowo – drogowego w ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia do skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II;
 • przebudowę układu drogowego al. św. Jana Pawła II od zjazdu z mostu drogowego do Placu Niepodległości;
 • budowę węzła tramwajowo – autobusowego w al. św. Jana Pawła II wraz z pasem dla transportu zbiorowego;
 • przebudowę układu drogowego ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności;
 • budowę pasa tramwajowo – autobusowego w osi ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności;
 • przebudowę układu drogowo-torowego na pl. Niepodległości oraz krótkich odcinków torowiska w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga;
 • budowę łącznika torowego w al. św. Jana Pawła II od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
 • przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej wzdłuż modernizowanego torowiska w ul. Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wałach gen. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego oraz Czerwona Droga;
 • budowę nowej sieci trakcyjnej w al. św. Jana Pawła II na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko;
 • przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na wszystkich przejazdach tramwajowych i przejściach przez torowisko;
 • przebudowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;
 • przebudowę i zabezpieczenie kanału „B” Strugi Toruńskiej.

Cele Projektu:
Projekt wpisuje się w koncepcję mobilności miejskiej, której celem jest:
- zwiększenie efektywności transportu pasażerów w mieście;
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług;
- zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego;
- podniesienie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego.

Dzięki temu uzyska się:
- lepszą dostępność do transportu publicznego – poprawa sytuacji mieszkańców w zakresie ich podróżowania i dostępności do obszarów miejskich oraz usług;
- dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, starszych i podróżujących z dziećmi;
- wyższy poziom życia – oznacza planowanie dla ludzi, a nie samochodów i ruchu;
- tworzenie przestrzeni publicznej o wyższej jakości oraz wyższego bezpieczeństwa dla pasażerów;
- uporządkowanie przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Projekt ma przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, integrować środki transportu w węzłach przesiadkowych, co będzie skutkowało lepszą integracją gałęzi transportu (kołowego i szynowego). Ponadto promować zrównoważoną mobilność miejską poprzez m.in. inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
www.mzk-torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Tematyka projektu: 
Transport publiczny
Realizator: 
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń.
 • Kultura, Miasto
  Mieszkańcy Stawek spotkali się w niedzielę 19 maja 2019 r. na rodzinnym festynie parafialno-osiedlowym.
 • Miasto
  13 maja 2019 roku rusza nabór do klas I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano w sumie ponad 5100 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
 • Miasto
  W sobotę 18 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia ustawicznego w Toruniu odbył się V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Temat tegorocznego Kongresu „Sprawdzone metody wychowania i edukacji małego dziecka”.Inicjatorem przedsięwzięcia było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”,...
 • Drogi
  Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach drogowych w Toruniu na przełomie maja i czerwca 2019 r. związanych z planowanymi pracami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
 • Miasto
  Każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia, pomimo braku zameldowania w mieście może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Kolejna produkcja, tym razem związana z grupą Republika i Toruniem, odnosi sukces na rynku filmowym.
 • Tradycje sportowe i atuty Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu 2019 zostały zaprezentowane podczas pierwszej rundy Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Turniej odbył się 18 maja 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
 • Informacje dla wyborców, członków komisji oraz komitetów wyborczych.
 • Od dwudziestu lat świetlica „Antoninek” wspiera w potrzebie i organizuje czas dzieciom z toruńskich Wrzosów. W niedzielę 19 maja 2019 r. świętowała swój jubileusz.
 • Ponad 200 młodych rowerzystów rywalizowało w niedzielę 19 maja 2019 roku na Motoarenie w wyścigach rowerowych zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia powstania najlepszego stadionu żużlowego na świecie.
 • Elana Toruń przegrała w niedzielę 19 maja 2019 r. z Olimpią Elbląg 1:2 i straciła szanse na awans do I ligi. A były one spore, zważywszy że GKS Bełchatów zakończył swoje spotkanie remisem.
 • Budynek przy ul. Słowackiego 114 zostanie poddany przebudowie i modernizacji, by swoją siedzibę miał tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 • Życie codzienne w Toruniu w latach 1914-1920, u progu odzyskania niepodległości, jest tematem prelekcji, na którą zaprasza 22 maja 2019 r. Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.