Plan ogólny – można składać wnioski | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Plan ogólny – można składać wnioski

Miasto
Data publikacji: 16 kwietnia 2024
Autor: Paweł Piotrowicz
Mapa pokrycia Torunia planami miejscowymi.

Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek jego sporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ogólny jest sporządzany obowiązkowo dla obszaru całej gminy.

Plan ogólny to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Co ustali plan ogólny?

 • zasady rozwoju miasta - obszary pod zabudowę oraz obszary chronione przed zabudową,
 • strefy planistyczne - funkcje poszczególnych obszarów - gdzie można realizować budynki mieszkalne, usługowe, produkcyjne (katalog możliwych do wyznaczenia 13 stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni a także komunikacji),
 • gminne standardy urbanistyczne (określenie m.in. wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma stanowić narzędzie planistyczne zapewniające rozwój miasta z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ochronę terenów leśnych, parkowych i innych obszarów stanowiących system przyrodniczy miasta.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny sporządza prezydent miasta. W imieniu Prezydenta Miasta Torunia zadanie to realizuje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu. Dokument ten powstanie przy udziale zespołu architektów i urbanistów oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, komunikacji i infrastruktury. Projekt planu ogólnego powstanie po analizie istniejącego zagospodarowania i potrzeb rozwojowych miasta, a także wniosków i uwag złożonych przez wszystkie zainteresowane podmioty i mieszkańców. Projekt planu ogólnego będzie podlegał opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy i instytucje wskazane w ustawie oraz zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć wnioski i uwagi.

Afisz informacyjny. Napis: Zapraszamy do składania wniosków do 31 maja 2024 r. W tle fragment mapy Torunia.


ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW TORUNIA
DO UDZIAŁU W TWORZENIU PLANU OGÓLNEGO!


Jak i kiedy złożyć wniosek do planu ogólnego?

Wnioski do planu ogólnego należy składać na specjalnym formularzu. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • elektronicznie - z wykorzystaniem dostępnej w Internecie platformy Voxly.pl >>> przejdź platformy Voxly.pl;
 • na papierze - na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, 87- 100 Toruń;
 • za pomocą platformy ePUAP;
 • pocztą elektroniczną na adres: mpu@mpu-torun.pl

Osoby zainteresowane tematem mogą też skorzystać z Punktu Informacyjnego w toruńskiej MPU – w każdy wtorek, do 28 maja, w godzinach 12:00-17:00.


Przydatne linki:

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wicemistrz Świata, zwycięzca i najlepszy zawodnik siatkarskich Mistrzostw Europy, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów Wilfredo Leon dołączył do Piernikowej Alei Gwiazd!
 • Kobieta w niebieskiej sukience z psem na smyczy wchodzi do parku
  Eko, Miasto
  Zaciszny i gęsto porośnięty zielenią jest park kieszonkowy "Fiński relaks" na lewobrzeżu. Odwiedziliśmy go w czerwcu 2024 r.
 • Miasto, MZK
  24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd
  Kultura, Miasto
  Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • Prezydent Paweł Gulewski nakłada łańcuch nowemu Królowi Kurkowemu
  Kultura, Miasto
  Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • 12 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział w pierwszym wakacyjnym amatorskim turnieju koszykówki TORUŃ 3x3 STREETBALL CHALLENGE.
 • W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami na obiekcie sportowym na lewobrzeżu Torunia.
 • W sobotę 22 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z wakacyjnych spotkań toruńskich rolkarzy pod hasłem Nightskating 2024. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu uczestników.
 • 24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • I stało się! Od piątku 21 czerwca Bulwar Filadelfijski został wyłączony z ruchu kołowego na cały weekend aż do niedzielnego wieczora.
 • Podczas Dni Torunia 2024 r. w naszym mieście przebywa grupa mieszkańców partnerskiej Getyngi, wśród nich emerytowani przedstawiciele getyńskiego magistratu.