www.torun.pl

Ogród Zoobotaniczny – miejsce aktywizacji społecznej

Tytuł projektu:
Ogród Zoobotaniczny – miejsce aktywizacji społecznej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”

Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.

Realizator:
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Dane finansowe
Koszt całkowity: 48 312 zł
Kwota dofinansowania: 45 680 zł
Wkład własny: 2 632 zł
źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, wkład własny publiczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18.02.2020 r.

Termin realizacji:
1.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu (osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i niesamodzielne) zamieszkujących na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Torunia (w obrębie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla Miasta Torunia).

W ramach projektu planuje się realizację zajęć z hortiterapii (terapia ogrodem). Uczestnicy samodzielnie będą zakładać i opiekować się ogrodem ziołowym. Zdobędą również wiedzę na temat zastosowania hodowanych roślin, np. na cele lecznicze, jako przyprawy czy składniki naturalnych kosmetyków.

Ważną częścią projektu będą indywidualne spotkania z psychologiem oraz grupowe warsztaty psychologiczne. Ponadto odbywać się będą warsztaty fotograficzne (fotografia przyrodnicza), zajęcia ceramiczne, florystyczne i kosmetyczne. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mogli nabyć nowe lub utrwalić i poszerzyć różnorodne umiejętności. Na zakończenie projektu planowany jest wernisaż wystawy fotografii wykonanych przez uczestników wraz ze spotkaniem integracyjnym. Uczestnicy wezmą również udział w festynie organizowanym przez Ogród Zoobotaniczny dla mieszkańców miasta.

W projekcie weźmie udział 15 osób, z tej grupy u 9 uczestników (5 kobiet, 4 mężczyzn) wzrośnie aktywność i efektywność społeczna. Co najmniej 9 uczestników weźmie udział w zajęciach artystycznych (fotografia przyrodnicza, warsztaty ceramiczne, florystyczne i kosmetyczne).

Dane kontaktowe realizatora:
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
tel. 56 654 02 26
e-mail: dydaktyka@zoo.torun.pl
             zootorun.dydaktyka@wp.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Ogród Zoobotaniczny

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Michał Zaleski w obiektywie kamery telewizyjnej przed mikrofonami dziennikarzy.
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).
 • Na zdjęciu widać autobus miejski, w tle budynek Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od wtorku 27 października 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w szkołach podstawowych dla klas 4-8 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
 • Grafika obrazująca sytuację epidemiczną w Toruniu w dniu 24.10.2020
  Koronawirus, Miasto
  Z piątku na sobotę (23/24 października) liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła o 100 osób. Niepokojące informacje napłynęły z DPS-u przy ul. Szosie Chełmińskiej oraz od sióstr Serafitek.
 • Portret prof. jana Hanasza, przewiązany kirem, stoi w kościele pw. Ducha Świętego, w tle widać poczet sztandarowy miasta
  Miasto
  Wieczorną mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w dniu 23 października Toruń pożegnał prof. Jana Hanasza, Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 24 października w Strzelnie.
 • Most im. J. Piłsudskiego nocą, na nim widoczne maszyny
  Drogi, Miasto
  W weekend 24-25 października 2020 r. oraz w kolejnym tygodniu prowadzone będą kolejne prace nocne na moście. Wykonawca wykorzystuje każdy moment dobrej pogody i dodatnie temperatury w nocy. Wszystko po to, aby do końca listopada 2020 r. uporać się z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nad...
 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 23 października 2020 r. prezydent Torunia przedstawił nowe obostrzenia epidemiczne. Przedstawiono również zmiany w organizacji ruchu na placu Niepodległości.
 • Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe w celu rozładowania tłoku na cmentarzach.
 • Od piątku 23 października 2020 r. czynny jest nowy punkt pobrań materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2 w specjalnie ustawionych namiotach na Motoarenie.
 • W związku z pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie pl. Rapackiego w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek (25/26 i 26/27 października 2020 r.) nie będą kursowały nocne tramwaje.
 • Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.
 • Toruńscy drogowcy rozpoczęli przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. Uszkodzone latarnie zostaną niezwłocznie naprawione.
 • Do odwołania zamknięte są od 23 października 2020 r. dwa oddziały Muzeum Okręgowego: Muzeum Podróżników i Kamienica pod Gwiazdą.
 • Od poniedziałku, 26 października 2020 r. zmieni się organizacja ruchu w rejonie pl. Niepodległości. Ma to związek z pracami torowymi na jezdni południowej ul. Kraszewskiego (od strony hotelu Mercure Toruń).
 • W dniach 21–23 października 2020 roku po raz kolejny odbywa się w Toruniu Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To już VII edycja jednego z najważniejszych w Europie Środkowej kongresów naukowo-biznesowych, jednak z powodu pandemii COVID-19 realizowana jest całkowicie w formie zdalnej.