Monitoring na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu - rozbudowa | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Monitoring na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu - rozbudowa

Tytuł projektu:
Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia. 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu – 1 576 181,81 zł
Kwota dofinansowania – 747 814,27 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Wkład własny – 828 367,54 zł

Termin realizacji:
1.07.2008 r. – 30.11.2012 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
14 sierpnia 2012 r.

Opis projektu:
Projekt dotyczył rozbudowy monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz organizacji tego systemu na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia. Był on kontynuacją wdrażanego od 2000 roku programu poprawy bezpieczeństwa.

Projekt został rozpoczęty w roku 2008 i dotyczył rozbudowy funkcjonującego już systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego w skład, którego wchodzi 33 miejsc monitorowanych całodobowo przez kamery, centralny punkt archiwizacji i rejestracji oraz stanowisko operatorskie zlokalizowane w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zakresie realizacji tego projektu przewidziano budowę i organizację tego systemu wizyjnego o nowy obszar Bydgoskiego Przedmieścia.

Projekt był związany ściśle z jednym z priorytetów miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a także zapewnienia właściwego bezpieczeństwa odwiedzającym turystom Toruń, jak i również mieszkańcom oraz firmom prowadzącym działalność handlową, usługową oraz rozrywkową na obszarze jego realizacji.

Organizowany system monitoringu wizyjnego ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę dziedzictwa kulturowego na obszarze Staromiejskim i Bydgoskiego Przedmieścia.

Monitoring ma zapewnić:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
 • stałą obserwację i rejestrację zdarzeń w miejscach i obszarach szczególnie niebezpiecznych;
 • szybką interwencje służb na zaistniałe zdarzenia zaobserwowane przez obsługę monitoringu;
 • przeciwdziałanie aktom wandalizmu na obszarach monitorowanych;
 • osiągnięcie spadku przestępczości oraz zwiększenie wykrywalności sprawców przestępstw;
 • monitoring ruchu ulicznego;
 • gromadzenie materiałów dowodowych w celu zwalczania i ujawniania przestępstw i wykroczeń.

Projekt w swoim zakresie objął:

 • rozbudowę funkcjonującego sytemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego o 30 nowych punktów kamerowych oraz budowę tego systemu na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia w skład którego wejdzie 20 punktów kamerowych;
 • rozbudowę funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego o niezbędne urządzenia CCTV do zarządzania i nadzoru nad systemem;
 • budowę niezbędnej infrastruktury przesyłowej pod potrzeby organizowanego systemu (odbiór i nadawanie sygnałów wizji i telemetrii, sterowanie kamerami);
 • modernizację głównego punktu rejestracji i archiwizacji w obiekcie przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 10;
 • modernizację sali operatorskiej, stanowisk operatorskich i dyspozytorskich oraz pomieszczenia technologicznego w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Legionów 70/76;
 • rozbudowę funkcjonującego systemu rejestracji i archiwizacji oraz budowę systemu rejestracji i archiwizacji IP.

Realizator:
Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Bezpieczeństwo
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Ochrony Ludności

Najczęściej czytane aktualności

 • 5. sesja Rady Miasta Torunia
  Miasto
  18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 rozpocznie się 5. sesja Rady Miasta Torunia.
 • Kultura, Miasto
  Zabytek wraz z terenem przyległym zostanie przekazany umową użyczenia Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. W pierwszym etapie na miejscu powstanie ogrodzenie, a cały teren zostanie objęty dozorem monitoringu. Wykonane zostaną również najpotrzebniejsze prace porządkowe i konserwacyjne.
 • Szosa Lubicka do remontu
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy, który wykona remont ulicy Szosy Lubickiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości ulicy Piskorskiej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 lipca br. Remont obejmie Szosę Lubicką na odcinku od ulicy Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości...
 • Toruńskie Gwiazdy 2024 - plakat
  Kultura, Miasto
  Podczas rozdania toruńskich nagród muzycznych z jubileuszowym koncertem wystąpi Sławek Uniatowski. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 18:00 na scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Działka pod usługi na lewobrzeżu
  Biznes, Miasto
  Dobra lokalizacja w zasięgu drogi krajowej nr 15, rozwijające się osiedle mieszkaniowe i plan zagospodarowania przestrzennego zakładający prowadzenie usług. To atuty nieruchomości przy Szubińskiej 23 w Toruniu o powierzchni 0,32 ha. Cena wywoławcza wynosi 1 200 000 zł.
 • Herb województwa kujawsko-pomorskiego
  Miasto
  Uroczyste odsłonięcie herbu województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie 5. sesję Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 18 lipca 2024 r.
 • Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Miejski Zarząd Dróg poinformował, że dzisiaj (16.07.2024 r.) przeprowadzone zostaną prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Chełmińska.
 • - 16 lipca 2024 r. od godz. 13:00 w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie...
 • Trwa konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.
 • Spółka otworzyła swój punkt przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez Miasto Toruń, zapłaciła za nieruchomość 2 700 000 zł.
 • Wtorek, 16 lipca 2024 r., zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie 2. stopnia.
 • 25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • - We wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 19:00 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 31°C do 33°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.