Kultura w zasięgu 2.0 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Kultura w zasięgu 2.0

Tytuł projektu:
Kultura w zasięgu 2.0

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy Region”
Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego”

Realizator:
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerami:
•    2 jednostki samorządu terytorialnego,
•    2 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
•    58 samorządowych instytucji kultury,
•    3 szkoły wyższe publiczne,
•    szkoła wyższa prywatna,
•    organizacja pozarządowa.

W projekcie, ze strony Gminy Miasta Toruń, uczestniczą: Urząd Miasta Torunia oraz następujące instytucje kultury, dla których Prezydent Miasta Torunia jest organem prowadzącym:
•    Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,
•    Centrum Kultury Dwór Artusa,
•    Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu,
•    Muzeum Okręgowe w Toruniu,
•    Teatr Baj Pomorski,
•    Toruńska Agenda Kulturalna,
•    Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 25 381 176,47 zł
Kwota dofinansowania: 21 573 999,99 zł (85%)
Wkład własny: 3 807 176,48 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 3 807 176,48 zł
Kwota dofinansowania: 3 236 100 zł (85%)
Wkład własny: 571 076,47 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
1.05.2017 r. – 31.12.2023 r.

Data podjęcia decyzji o dofinansowaniu:
W dniu 29 września 2017 r. została podjęta uchwała nr 38/1784/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Kultura w zasięgu 2.0”.

Opis projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Priorytetowe założenia projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe działania polegające na:
• wyposażeniu partnerów projektu w sprzęt niezbędny do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,
• wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
• szerokiej promocji wydarzeń kulturalnych, dzięki rozwojowi systemu elektronicznego plakatu,
• szkoleniach.
Digitalizacja przynosi wiele korzyści. Poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa, umożliwia upublicznienie zbiorów w postaci cyfrowej, jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych, czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa.

Planowane działania:

 1. Digitalizacja i przygotowanie do publikacji obiektów dziedzictwa regionalnego.
 2. Przygotowanie do publikacji poprzez umieszczenie zdigitalizowanych obiektów w chmurze obliczeniowej oraz stworzenie jednolitej elektronicznej bazy zawierającej skatalogowane ucyfrowione obiekty audio, video oraz graficzne dwu i trójwymiarowe.
 3. Uruchomienie usług elektronicznych w postaci platformy publikacyjnej typu „wirtualne muzeum” oraz systemów towarzyszących (np. rezerwacji i sprzedaży biletów oraz płatności online).
 4. Uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji cyfrowego przewodnictwa bazującego na tzw. rzeczywistości rozszerzonej oraz gier miejskich na platformy mobilne.
 5. Promocja regionalnej oferty kulturalnej i zasobów dziedzictwa regionalnego, w tym m.in. rozbudowa zainicjowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Systemu Elektronicznego Plakatu w zakresie zarówno funkcjonalnym, jak i ilościowym.
 6. Szkolenia.

Dzięki realizacji projektu, dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób nim zainteresowanych, łatwiej będzie prowadzić badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu ułatwiając m.in. udział w nim osobom obcojęzycznym.

Strona internetowa projektu: kulturawzasiegu.eu

Dane kontaktowe realizatora:
Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
bpi@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Tematyka projektu: 
E-usługi
Infrastruktura informatyczna
Kultura
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Projektów Informatycznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu: stół z kolorowymi papierami, przy nim siedzą dzieci podczas warsztatów
  Kultura, Miasto
  Przy ul. Kościuszki, w obrębie dawnych Młynów Richtera oficjalnie otworzono Młyn Kultury, w którym swoje miejsce znalazły trzy instytucje kulturalne, kierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Na zdjęciu; rzeźba mostu im. gen. E. Zawackiej wykonana w lodzie
  Miasto
  Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.
 • 9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • W najbliższą niedzielę, 10 grudnia 2023 r., w rejonie Motoareny odbędzie się impreza samochodowa „4. Toruńska Barbórka”. W związku z tym z ruchu na kilka godzin zostanie zmieniona organizacja ruchu.