Kultura w zasięgu 2.0 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Kultura w zasięgu 2.0

Tytuł projektu:
Kultura w zasięgu 2.0

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy Region”
Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego”

Realizator:
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerami:
•    2 jednostki samorządu terytorialnego,
•    2 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
•    58 samorządowych instytucji kultury,
•    3 szkoły wyższe publiczne,
•    szkoła wyższa prywatna,
•    organizacja pozarządowa.

W projekcie, ze strony Gminy Miasta Toruń, uczestniczą: Urząd Miasta Torunia oraz następujące instytucje kultury, dla których Prezydent Miasta Torunia jest organem prowadzącym:
•    Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,
•    Centrum Kultury Dwór Artusa,
•    Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu,
•    Muzeum Okręgowe w Toruniu,
•    Teatr Baj Pomorski,
•    Toruńska Agenda Kulturalna,
•    Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 25 381 176,47 zł
Kwota dofinansowania: 21 573 999,99 zł (85%)
Wkład własny: 3 807 176,48 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 3 955 864 zł
Kwota dofinansowania: 3 362 484,40 zł (85%)
Wkład własny: 593 379,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
1.05.2017 r. – 30.06.2023 r.

Data podjęcia decyzji o dofinansowaniu:
W dniu 29 września 2017 r. została podjęta uchwała nr 38/1784/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Kultura w zasięgu 2.0”.

Opis projektu:
Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Priorytetowe założenia projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe działania polegające na:
• wyposażeniu partnerów projektu w sprzęt niezbędny do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,
• wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
• szerokiej promocji wydarzeń kulturalnych, dzięki rozwojowi systemu elektronicznego plakatu,
• szkoleniach.
Digitalizacja przynosi wiele korzyści. Poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa, umożliwia upublicznienie zbiorów w postaci cyfrowej, jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych, czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa.

Planowane działania:

 1. Digitalizacja i przygotowanie do publikacji obiektów dziedzictwa regionalnego.
 2. Przygotowanie do publikacji poprzez umieszczenie zdigitalizowanych obiektów w chmurze obliczeniowej oraz stworzenie jednolitej elektronicznej bazy zawierającej skatalogowane ucyfrowione obiekty audio, video oraz graficzne dwu i trójwymiarowe.
 3. Uruchomienie usług elektronicznych w postaci platformy publikacyjnej typu „wirtualne muzeum” oraz systemów towarzyszących (np. rezerwacji i sprzedaży biletów oraz płatności online).
 4. Uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji cyfrowego przewodnictwa bazującego na tzw. rzeczywistości rozszerzonej oraz gier miejskich na platformy mobilne.
 5. Promocja regionalnej oferty kulturalnej i zasobów dziedzictwa regionalnego, w tym m.in. rozbudowa zainicjowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Systemu Elektronicznego Plakatu w zakresie zarówno funkcjonalnym, jak i ilościowym.
 6. Szkolenia.

Dzięki realizacji projektu, dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób nim zainteresowanych, łatwiej będzie prowadzić badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu ułatwiając m.in. udział w nim osobom obcojęzycznym.

Strona internetowa projektu: kulturawzasiegu.eu

Dane kontaktowe realizatora:
Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
bpi@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Tematyka projektu: 
E-usługi
Infrastruktura informatyczna
Kultura
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Projektów Informatycznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  W związku z przechodzącą przez Polskę falą upałów, 28 czerwca 2022 r., w centrum Torunia zostały uruchomione kurtyny wodne. Urządzenia pomogą mieszkańcom miasta przetrwać wysokie temperatury.
 • Na zdjęciu: wizyta ambasador Imdiii w TZMO
  Biznes, Miasto
  Jej Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca 2022 r. Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu publiczność siedzi na fotelach podczas Tofifest 2021
  Kultura, Miasto
  Niezwykłe spotkanie z niezwykłym kinem, które stawia pytania i pozostawia widzowi poszukiwanie drogi szukania odpowiedzi – od 28 czerwca do 3 lipca w Toruniu odbędzie się 20. MFF TOFIFEST Kujawy i Pomorze. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będzie dzieło Francisa Forda Coppoli – Ojciec Chrzestny.
 • Na zdjęciu autobus elektryczny ładuje się ładowarką pantografową
  Miasto, MZK
  Od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych zostanie kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wiele z nich wynika z wniosków mieszkańców oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. M.in. powstanie nowa linia autobusowa, na niektórych liniach wprowadzone zostaną korekty i zmieni się numeracja linii miejsko-podmiejskich.
 • Na zdjęciu chórzystki podczas występu festiwalowego w Dworze Artusa
  Kultura, Miasto
  W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dworze Artusa odbył się koncert festiwalowy IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika Per Musicam ad Astra.
 • Na zdjęciu osoba trzyma myszkę komputerową
  Miasto
  Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza ponowne postępowanie na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Oferty składać można do 14 lipca 2022 r. do godz. 10.00.