Centrum Edukacji Ekologicznej "EcoKid" | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Centrum Edukacji Ekologicznej "EcoKid"

Tytuł projektu:
Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu "EcoKid"

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”
Działanie 2.6 „Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych”

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 328 229,50 zł
Kwota dofinansowania (85% EFRR): 230 609,70 zł  
Wkład własny (środki MPO Sp. z o.o.): 97 619,80 zł
 
Termin podpisana umowy o dofinansowanie:
03.03.2015 r.
 
Termin realizacji:
1 grudnia 2014 r. - 30 września 2015 r.
 
Opis projektu:
Główne cele projektu dotyczyły zachowania potencjału środowiskowego regionu poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości środowisko oraz stworzenia atrakcyjnych warunków dla edukacji ekologicznej.

Projekt przyczynił się do realizacji następujących celów:

 • podnoszenie świadomość ekologicznej;
 • przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony przyrody,
 • zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej poprzez promowanie nowych form nauczania (warsztaty, wystawy, wyjazdy terenowe, konkursy, szkolenia itp.);
 • upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia i promocja strategii zrównoważonego rozwoju Torunia;
 • kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa opartych na szacunku do przyrody,
 • informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska naturalnego oraz sposobach zapobiegania negatywnym zjawiskom;
 • zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu;
 • nauka samodzielnego wykonywania doświadczeń i ćwiczeń oraz przyswajanie wiedzy poprzez ciekawą przygodę z przyrodą;
 • wpływ na szybsze osiągnięcie celów rozwojowych spójności społecznej i gospodarczej regionu oraz rozwiązywanie problemów ekologicznych poprzez stworzenie miejsc integrujących.

W ramach Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzona była edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki.
 
Projekt zakładał utworzenie w ramach MPO Sp. z o.o. w Toruniu, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), centrum edukacyjnego EcoKid poprzez adaptację i nowe wyposażenie sali budynku ZUOK na cele edukacji ekologicznej.

Zakres planowanych prac obejmował:

 1. Adaptację sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej (prace remontowe oraz  wyposażenie sali w m.in. wizualizer, projektor 2d i 3d, monitor interaktywny, okulary 3D, telewizor 3D, 25 tabletów).
 2. Wyposażenie zaplecza (m.in. w kamerę cyfrową, aparat cyfrowy).
 3. Realizację ścieżki edukacyjnej na składowisko z tablicami edukacyjnymi i grami plenerowymi.
 4. Zakup materiałów edukacyjnych (komputerowe gry na urządzenia mobilne, film o segregacji, oprogramowanie komputerowe).
 5. Promocję projektu (m.in. zakup zgniatarek do plastikowych butelek, różnorodne materiały promocyjne, konkurs na logo).

Bezpośrednie rezultaty realizacji projektu:

 • adaptacja i wyposażenie salki na terenie ZUOK na cele dydaktyczne,
 • utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej MPO w Toruniu oraz ścieżki edukacyjnej, z której będą mogli korzystać mieszkańcy województwa.

Realizator:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Ekologia / Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Realizator: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu Sp. z o.o.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • Nowy Prezydent Torunia - Paweł Gulewski
  Miasto
  7 maja 2024 r. w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Torunia, podczas której zaprzysiężony zostanie nowy Prezydent Miasta Torunia - Paweł Gulewski. Tego dnia swoje ślubowania złożą także radni Rady Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • Herb Miasta Torunia
  Miasto
  Do 7 maja 2024 r. funkcję Prezydenta Miasta Torunia pełni pan Michał Zaleski – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Na zdjęciiuL kobieta wrzuca złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej
  Miasto
  W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Torunia wymaganą większość głosów zdobył Paweł Gulewski (KKW Koalicja Obywatelska).
 • Na zdjęciu: widok z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
  Biznes, Miasto
  Firma CTP - największy w Europie giełdowy deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych zainwestuje w Toruniu. Inwestycja powstanie we wschodniej części miasta, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Na zdjeciu: niebieskie i żółte kwiaty wśród trawy. obok jezdnia
  Eko, Miasto
  Pełnia wiosny uwidacznia się w kwiatach, które rozkwitły w wielu miejscach w mieście. Wśród nich są pasy rozdziału w toruńskich ulicach, gdzie nasadzenia wykonane zostały w ramach zadań z budżetu obywatelskiego i zadań własnych Gminy Miasta Toruń.
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 30 kwietnia 2024 r. zaprasza do swoich stanowisk na Rynku Staromiejskim.
 • Kopernikański Ośrodek Integracji UMK wraz z Instytutem Psychologii zaprasza do udziału w międzypokoleniowych oraz międzykulturowych warsztatach kreatywnych, połączonych z badaniem naukowym.
 • Pracownicy Muzeum Okręgowego w Toruniu w zeszłym roku mieli przyjemność uczestniczyć w I edycji Konkursu Mocarze Sztuki fundacji Most the Most, którego ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Wiele osób wsparło w tym konkursie obiekt z zasobów toruńskiego Muzeum, jakim jest – kwatera ołtarza szafiastego z ok. 1500...
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację stażu, w ramach którego osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, mogą zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival w Toruniu odbędzie się, podobnie jak w roku poprzednim w formie otwartego festiwalu, zachęcającego do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków.
 • Trzeci Diament do statuetki Lider Polskiego Biznesu odebrał 19 kwietnia 2024 r. w Warszawie prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Business Centre Club.
 • W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • W środę 24 kwietnia 2024 r. rusza 19. edycja Trendowni – konferencji poświęconej trendom w sieciach dostaw i produkcji. 24-25 kwietnia 2024 r. w hotelu Copernicus Toruń spotkają się przedstawiciele branży logistycznej.