Bank Inicjatyw Społecznych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Bank Inicjatyw Społecznych

 

Tytuł projektu:
Bank Inicjatyw Społecznych

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”
 
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 2 769 086,79 zł
Kwota dofinansowania: 2 353 723,77 zł
Wkład własny: 415 363,02 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21.12.2018 r.

Termin realizacji:
1.05.2021 r. – 1.08.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Torunia w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej, a także inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Projekt jest skierowany do 120 osób, w tym:
   • 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (a nie są osobami bezrobotnymi z tzw. grupy osób oddalonych od rynku pracy),
   • 16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu (w tym osoby niepełnosprawne),
   • 40 osób otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni i prawni, rodzina, wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi).

Rodzaje wsparcia:
1. Dla uczestników projektu:
    • zajęcia z animatorem lokalnym,
    • warsztaty w zakresie inicjatyw lokalnych,
    • zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne,
    • grupy samopomocowe,
    • terapia psychologiczna i rodzinna,
    • doradztwo zawodowe,
    • kursy, szkolenia i staże zawodowe,
    • pośrednictwo pracy.

2. Dla osób z otoczenia uczestników projektu:
    •  warsztaty,
    •  doradztwo prawne,
    •  działania środowiskowe i integrujące,
    •  grupy samopomocowe.

Planowane rezultaty:
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 80,
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8,
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 18,
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 64,
  • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40,
  • Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo – 25%,
  • Efektywność społeczna mierzona w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym – 34%.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
www.mopr.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dzieci w strojach ludowych tańczą poloneza na boisku szkolnym
  Miasto
  Szkoła Podstawowa nr 1 obchodzi 140-lecie działalności. Uroczystości z tej okazji odbyły się 6 czerwca 2023 r.
 • Miasto, Sport
  Piłkarze toruńskiej Elany już w czwartek 8 czerwca 2023 r. meczem z Pogonią Mogilno mogą przypieczętować awans do trzeciej ligi piłkarskich rozgrywek.
 • Tak się robi biznes „Made in Toruń” - Calla Flowers
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowało cykl wideo prezentujący wybrane firmy wyróżnione toruńskim znakiem jakości.  „Tak się robi biznes Made in Toruń” ma charakter wizerunkowy. W kolejnym odcinku prezentujemy studio kwiatowe Calla Flowers. - To miejsce o niezwykłym klimacie i oferujące niebanalne kompozycje florystyczne. Wyjątkowe...
 • Na zdjęciu: kasztanowiec o imieniu Jeżyk, obok stoi kilkadziesiąt dzieci
  Eko, Miasto
  Kasztanowiec Jeżyk, rosnący przy ul. Łąkowej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2023. Głosowanie trwa do końca czerwca 2023 r.
 • Na zdjeciu: seniorzy siedzą przy stołach
  Miasto
  Już po raz siódmy Toruńska Senioriada połączy pokolenia – do udziału w wydarzeniu zapraszamy w niedzielę 11 czerwca 2023 r.
 • Na zdjęciu ulica Kopernika w Toruniu
  Drogi, Miasto
  Przed nami wydłużony weekend. Od czwartku 8 czerwca do niedzieli 11 czerwca 2023 r. ograniczony będzie wjazd w zachodnią część Zespołu Staromiejskiego. Na kierowców czekają parkingi zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie starego miasta.
 • Na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego mogą odbywać się wydarzenia sportowe – każdej kategorii – tak zdecydował zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 • Przed nami wydłużony weekend. Od czwartku 8 czerwca do niedzieli 11 czerwca 2023 r. ograniczony będzie wjazd w zachodnią część Zespołu Staromiejskiego. Na kierowców czekają parkingi zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie starego miasta.
 • Oficyna kamienicy przy ul. Łaziennej 24A idzie pod młotek. Nieruchomość na toruńskiej starówce będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w dn. 20 czerwca 2023 r.
 • W piątek 9 czerwca 2023 r. - po Bożym Ciele - kasa biletowa Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Sienkiewicza 24/26 będzie czynna w godz. 7:00-14:30. Pozostałe kasy będą nieczynne.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r., w 63. rocznicę śmierci gen. Józefa Hallera, przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Honorowego Obywatela Torunia, dowódcy Frontu Pomorskiego, który w 1920 r. przyniósł miastu niepodległość. Toruński pomnik gen. Hallera znajduje się u wylotu ulicy Piastowskiej, którą 18 stycznia 1920 r....
 • 20 czerwca o godz. 11:00 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego 51. Zgodnie z regulaminem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 10 powołana została komisja przetargowa. Przetarg odbędzie się 20 czerwca o godz. 11:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu...
 • Wiele atrakcji czekało na najmłodszych podczas Art Pikniku, jaki odbył się z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2023 r. na Błoniach Nadwiślańskich.
 • Wspólna wycieczka i piknik w leśnictwie Olek pod hasłem „Toruń na rowery 2023” przyciągnęły setki torunian na jednośladach. Szósta edycja największego rekreacyjnego wydarzenia sezonu rowerowego odbyła się w niedzielę 4 czerwca 2023 r.