Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II) | www.torun.pl

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II) | www.torun.pl

Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

EDYCJA II

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 687 290,51 zł
Kwota dofinansowania: 2 687 290,51 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
11.04.2016 r.

Opis projektu:

Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 383 osób młodych (212 kobiet i 171 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1.    Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2.    Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta prowadzili rozmowy w wyniku, których został opracowany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę.

W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 383 osoby bezrobotne rozpoczęły udział w projekcie (w tym 146 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 383 osoby bezrobotne objęte zostały pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
 • 47 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 63 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 201 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 32 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 236 uczestników projektu uzyskało zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą z własnych środków,
 • 4 osoby uzyskały bony szkoleniowe,
 • 17 osób uzyskało bony na zasiedlenie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.


EDYCJA I

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 454 317,64 zł
Kwota dofinansowania: 2 454 317,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
14.05.2015 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 390 osób młodych (200 kobiet i 190 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzali rozmowy w wyniku, których był opracowywany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę. W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Projekt był realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 390 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 142 osoby długotrwale bezrobotne),
 • 390 osób bezrobotnych objętych zostało pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym,
 • 20 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 62 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 288 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 15 osób uzyskało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 57% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Najczęściej czytane aktualności

 • Przebarwione żółto drzewa w Parku Tysiąclecia jesienią, fot. Adam Zakrzewski
  Eko, Miasto
  Październikowe dni zachęcają do spacerów. Jednym z miejsc, które warto w tym czasie odwiedzić, jest zrewitalizowany Park Tysiąclecia na lewobrzeżu.
 • Na zdjęciu fryzjerka w maseczce obcina włosy klientowi
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje kolejny odcinek cyklu filmowego „Starówka Mistrzów”. Poznajcie fachowców, artystów, firmy, usługodawców i zakłady rzemieślnicze, które cieszą się największym zaufaniem klientów. Bohaterem odcinka jest mistrzyni nożyczek Irena Tywczyńska, prowadząca Studio Fryzjerskie Andromeda na toruńskiej starówce.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Jedynie w telewizji będzie można obejrzeć w tym roku koncert galowy Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”. Tegoroczna edycja poświęcona jest Wojciechowi Młynarskiemu.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Pamięci tych co odeszli – to tytuł koncertu, który odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 19.00 w sali na Jordankach. Toruńska Orkiestra Symfoniczna upamiętni w ten sposób zmarłych członków społeczności akademickiej UMK.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W związku z pracami przy sieci trakcyjnej prowadzonymi w rejonie pl. Rapackiego inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.
 • Na zdjęciu: grafika promująca program koordynowany przez CWB
  Biznes, Koronawirus
  W związku z kolejnym trudnym okresem dla branży gastronomicznej Centrum Wsparcia Biznesu wznawia akcję „Toruńska baza lokali z jedzeniem na wynos lub z dowozem”. Tworzona baza ma pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom w obliczu pandemii i związanych z nią obostrzeń. Ze wzlędu wprowadzone ograniczenia restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą świadczyć...
 • Trzydzieści trzy pojemniki na małą elektronikę o charakterystycznym czerwonym kolorze pojawią się w tym tygodniu na toruńskich osiedlach. System Elektryczne Śmieci uruchomi firma MB Recykling.
 • Od niedzieli, 25 października 2020 r. przy teatrze Baj Pomorski działa plenerowa Scena Szekspirowska. Spotkamy w niej bohaterów stworzonych przez dramaturga wszech czasów.
 • O 146 osób wzrosła z poniedziałku na wtorek liczba torunian zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób chorych na dzień 27 października wynosi 1558.
 • Podczas konferencji prasowej 27 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły rządowego wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami. Z pomocy będą mogły skorzystać firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej.
 • We wtorek 27 października 2020 roku w Toruniu odbędzie się kolejna odsłona Czarnego Protestu. Organizatorzy zapowiadają, że tym razem protestować będą w samochodach i na rowerach jeżdząc po ruchliwych ulicach Torunia. Po godz. 15:00 mogą wystapić utrudnienia.
 • Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.